Nagihan HALİLOĞLU
(İbn Haldun Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 59Sayı: 1ISSN: 1015-2091 / 2602-2648Sayfa Aralığı: 67 - 88Türkçe

70 0
Halide Edib Hampstead’de: İngilizlerin İşgalci ve Ev Sahibi Olarak Temsili
Bu makale Halide Edib [Adıvar]’ın (1884-1964) İngiltere ile olan ilişkisini yazılarındakiev sahibi, misafir ve işgalci kavramları üzerinden inceleyecektir. Halide Edib’in İngiltereile olan ilişkisinde bu kavramların hem tarihi hem de söylemsel karşılıkları vardır. Bukavramların söylemsel manalarına Haswell ve Haswell’in geliştirdiği misafirperverlik veyazarlık çerçevesinden bakılacaktır.Haswell ve Haswell bu çerçeveyi sömürge ilişkileri üzerinden inşa etmiş olsa da, tespitlerinisömürge ilişkisi olmayan durumlarda da gözlemlemek mümkündür. İngiliz ordusununİstanbul işgaline tanıklık etmiş, yazılarında Hindistan’a dair örnekler veren Halide Edib’ineserlerindeki İngiliz figürü genel edebiyat tarihinden tanıdığımız sömürgeci figürüyleörtüşmektedir. Yazarın en sevimsiz İngiliz karakteri olan Ateşten Gömlek’teki gazeteciMr. Cook sömürgeci zihniyetini temsil eder. Halide Edib’in kahramanı Ayşe de okuyucuyabu sömürgeci söyleme nasıl karşılık verilmesi gerektiğini gösterir. Halide Edib böyleliklebir çeşit “metin ile karşılık verme” formülü geliştirmiş olur. Yazarın bu formülü elbettekendi ev sahibi, misafir, işgalci anlayışı ve yine kendi enternasyonalizm ve milliyetçilikanlayışı etrafında gelişir. Kariyerinin bir döneminde İngiltere’de sürgün hayatı geçirmekzorunda Halide Edib’in hayatındaki işgalci figürüne misafir olması bu kategorileri tekrartekrar gözden geçirmesine sebep olur. İngiltere’deyken işgal anılarını İngilizce kaleme alanHalide Edib Türkiye’ye döndüğünde bu sefer İngilizleri Türklere anlatma görevini üstlenir.Bir İngiliz Edebiyatı okuyucusu ve Türk Edebiyatı yazarı olarak Halide Edib Haswell veHaswell’in geliştirdiği ev sahibi-yazar ve misafir-okuyucu kategorilerini ters yüz eder.
Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıvar, H. E. (1997 [1922]). Ateşten gömlek. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Halide Edib. (1937). Inside India. London: George Allen and Unwin Ltd.
 • Halide Edib. (tarihsiz) The Turkish ordeal. Erişim adresi: http://louisville.edu/a-s/history/turks/ Turkish%20Ordeal.pdf
 • Halide Edib. (1939, 24 Ağustos). Köy ve komşular. Akşam, s. 7
 • Halide Edib. (1939, 10 Haziran). Manş denizini geçerken. Akşam, s. 7
 • Halide Edib. (1939, 26 Temmuz). Parlamentolar anası. Akşam, s. 7
 • Halide Edib. (1939, 27 Haziran). İnsan ve zihniyet portresi. Akşam, s. 7
 • Halide Edib. (1939, 7 Temmuz). Oxford. Akşam. s. 7
 • Halide Edib. (1939, 20 Temmuz). Bir alim ve bazı cereyanlar. s. 7
 • Çalışlar, İ. (2010). Halide Edib: Biyografisine sığmayan kadın. Istanbul: Everest.
 • Durakbaşa, A. (2000) Halide Edib: Türk modernleşmesi ve feminizm. Istanbul: İletişim.
 • Enginün, İ. (1978). Halide Edib Adıvar’ın eserlerinde doğu ve batı meselesi. İstanbul: Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Forbes, R. (1926, 7 Şubat). Two women contend for a new eden in the East. The New York Times, s. SM4
 • Haswell J. and R. Haswell (2010). Hospitality and authoring. Colorado: University Press Colorado.
 • Price, C. (1928, 29 Temmuz). A woman speaks for the New Turkey. The New York Times, s. SM4
 • Saydun, Z. B. (2008) Construction of nationalism and gender in Halide Edib’s autobiographical writings. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
 • Streit, C. K. (1928, 14 Ekim). Halide Hanum recites the epic of Turkey’s revival: her second volume. New York Times, s. A9
 • Toynbee, A. (1967). Acquaintances. London: Oxford UP.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.