EBRU BOZPOLAT
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 1114 - 1130Türkçe

134 0
Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin metaforik algılarını ortaya koymaktır. Nitel bir yapıda olan araştırmada, olgu bilim (fenemonoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim gören 112 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri, “Lisansüstü eğitim …………a/e benzer; çünkü …..………” şeklinde eksik bırakılmış bir cümleden oluşan form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 112 öğretmen adayı 93 farklı metafor geliştirmiş ve bu metaforlar “Gelişim”, “Zirve”, “Değer”, “Zor”, “Çaba”, “Uzmanlık”, Keşif-Araştırma”, “Yol Gösterici”, Doyumsuzluk” ve “Üretim” olmak üzere 10 kategoride toplanmıştır
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.