CEYDA YERDELEN KAYGIN
(Kafkas Üniversitesi)
TUNCER YILMAZ
(Kafkas Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 8Sayı: 4ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 3314 - 3336Türkçe

68 0
KOBİ’lerin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Kars İli Örneği
Bu araştırmanın amacı, Kars merkezde faaliyet gösteren KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri olan finansman sorunlarını tespit etmek ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın amacına uygun olarak Kars ilinde faaliyet gösteren 340 adet KOBİ’den elde edilen anket verileri Frekans Analizi, Anova Testi ve T-Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda KOBİ’lerin finansman sorunlarının; mal ve hizmet fiyatlarının sürekli artması, piyasadaki nakit sıkıntısı, yüksek faiz oranları, yüksek döviz kuru, yüksek teminatlar, zorlu prosedürler, yetersiz öz sermaye ve kredi vade sayısının azlığı olarak tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak kredi miktarının azlığı, alacakların tahsilindeki gecikmeler, kredi çeşitliliğinin azlığı, yüksek işçi maliyetleri, stokları geç tüketilmesi, yüksek kira maliyeti ve pazarlama faaliyetlerinin eksikliği tespit edilen finansal sorunlar arasında yer almaktadır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.