Bora DOĞAROĞLU
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
MEHMET ALİ YURDUSEV
(MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT)
Yıl: 2019Cilt: 25Sayı: 8ISSN: 2147-5881Sayfa Aralığı: 945 - 948Türkçe

39 0
Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı
Günümüzde yaygın olarak çatı yağmur suyu tahliyesi için geleneksel sistemler kullanılmaktadır. Son yıllarda, boruların tamamen dolu olarak çalışma prensibine dayalı olan sifonik drenaj sistemi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Sifonik sistemdeki tam dolu akış prensibi ile gelenekselsisteme göre boru çapları azalmaktadır. Çok sayıda avantajlı özellikleri sayesinde özellikle sanayi ve ofis yapılarında bu sistem daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada sifonik çatı yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı örnek proje üzerinde değerlendirilmiştir. Aynı sistem geleneksel olarak da hesaplanmış ve sonuçlar maliyet açısından kıyaslanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] Gençel TF. “Çatılardaki yağmur sularının negatif basınç sistemi ile drenajı ve hesaplama yöntemleri”. VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 1– 11 Ekim 2003.
 • [2] Türkmen B. “Sifonik yağmur suyu sisteminde gerçekler ve tasarım”. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 06-09 Mayıs 2009.
 • [3] Doğaroğlu B, Yurdusev MA, “Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı”. International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25-27 Ekim, 2018.
 • [4] American Society of Plumbing Engineers. Plumbing Engineering Design Handbook, Volume 2. Chicago, USA, 2006.
 • [5] Çatalbaş S. Yağmur Suyu Drenaj Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi için Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 1998.
 • [6] Çetin T. Kentsel Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sistemlerinin Optimizasyonu. Doktora Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, 2014.
 • [7] May RWP. “Design criteria for siphonic roof drainage systems”. Water and Environment Journal, 11(1), 56-60, 2004.
 • [8] Andiç G. Sifonik Sistem Çatı Drenajına Etkiyen Parametrelerin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2013.
 • [9] Liu X, Gang Yu W, Fu Zhang Q, Ming Jiang S. “Influence of surface roughness of galvanized steel sheet on selflubricated coating”. Journal of Iron and Steel Research, International, 21(3), 342–347, 2014.
 • [10] KEIDEL. “Home - KEIDEL Software for Siphonic Roof Drainage”. http://www.keidel-software.com/language/ en/homeen/ (04.11.2019).
 • [11] May RWP. “The design of conventional and siphonic roofdrainage systems”. Water and Environment Journal, 11(1), 56–60, 1997.
 • [12] Arthur S, Wright G, Swaffield J. “Operational performance of siphonic roof drainage systems”. Building and Environment, 40(6), 788–796, 2005.
 • [13] Arthur S, Wright GB. “Siphonic roof drainage systemspriming focused design”. Building and Environment, 42(6), 2421–2431, 2007.
 • [14] Lucke T, Beecham S, Zillante G. “Rainwater harvesting options for commercial buildings using siphonic roof drainage systems: lessons for building surveyors”. International Transitions Conference, Australian Industry of Building Surveyors, Adelaide, Australia, Kasım 2007.
 • [15] Şimşek, E. “Tesisat Tekolojisi”. Çukurova Üniversitesi, myo.kilis.edu.tr/duyuru/yapi_tesisat_bilgisi.pdf (04.11.2019).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.