Z. Berna AYDIN
(Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Bursa, Türkiye)
Sinem ARIKAN KARGI
(Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 16Sayı: 1ISSN: 2148-029X / 2148-029XSayfa Aralığı: 41 - 63Türkçe

69 0
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında, firmaların varlığını sürdürebilmesi için kendilerini sürekli geliştirmesi ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmesi zorunludur. Ürün kalitesinin iyileştirilmesi, uluslararası standartlara uygunluğu, üretilen ürünlerin kalite düzeylerinin araştırılması istatistiksel kalite kontrol teknikleri yardımıyla yapılır. Bir sürecin kontrol altında olup olmadığı kontrol grafikleri yardımıyla belirlenir. Süreç yeterliliğinin ölçülmesinde de, Cp ve Cpk süreç indeksleri hesaplanılarak sürecin yeterliliği belirlenir. Çalışmamız Bursa ilinde otomotiv sektöründe yer alan bir fabrikada üretilen otomobillerin ön kapı dinamik kapanma hız ölçümlerinin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığı X ortalama ve S kontrol grafikleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2017 yılı ocak ayına ait ön kapı kapanma hız ölçümlerine ilişkin veriler, SPSS 17 paket programı yardımıyla sürecin kontrol altında olup olmadığı incelenerek, süreç ve makine yeterlilik indeksleri hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, sürecin kontrol altında ve yeterli olduğu görülmüştür. Sürecin makine yeterlilik indeksi hesaplandığında, sol ön kapanma hızı yeterli iken, sağ ön kapanma hızlarına ilişkin değerlerin yetersiz olduğu görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ala, D. M. ve İkiz, Y. (2014). “Dokuma Üretimi Süresince Oluşan Kumaş Hatalarının Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Bir Araştırma”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21(7):282-287.
 • Amin, R. W. ve Ethridge R. A. (1998). “A Note On Individual and Moving Range Control Charts”, Journal of Quality Technology, 30(1):70-74.
 • Bangphan, S.,Bangphan, P. ve Boonkang, T. (2014). Process Capability Analysis by Using statistical Process Control of Rice Polished Cylinder Turning Practice. International J. of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering 8(12),2037-2043.
 • Besterfield, D. (2004). “Quality Control”, Pearson Prentice Hall, Seventh Edition, New Jersey.
 • Bircan, H. ve Gedik, H. (2003). “Tekstil Sektöründe İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri Uygulaması Üzerine Bir Deneme” Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4(2): 69-79.
 • Czarski, A., Satora, K.ve Matusieewicz, P. (2007). Statistical Methods In Quality Management Process Capability Analysis, Metaaurgy and Foundry Engineering 33(2):121-128.
 • Çakırkaya, M. ve Acar, Ö.E.(2016). “Bir Üretim Hattında Meydana Gelen Hataların Önem Derecelerinin İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizi İle Belirlenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,13(36):272-288.
 • Çolak, T.ve Akdeniz, F. (2008). “Elyaf İşletmelerinde İstatistiksel Süreç Kontrolünün Uygulanması”, Çukurova Üniversitesi Enstitüsü 17(5):86-94.
 • Elevli, S.ve Behdioğlu, S. (2006). “İstatistiksel Proses Kontrolü Teknikleri ile Kömür Kalitesindeki Değişkenliğin Belirlenmesi”, Madencilik, 45(3):19-26.
 • Işığıçok, E. (2012). “Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol”, Ezgi Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, Bursa.
 • Jugulum, R.ve Şefik, M., (1998), “Building A Robust Manufacturing Strategy”, Computers & Industrial Engineering, 35: 225-228.
 • Kahraman, C.ve Kaya, İ. (2009). “Süreç Doğruluk İndeksi ve Bulanık Karar Ortamında Kullanılması”, Tübav Bilim Dergisi, 2(2):148-156.
 • Kakuro, A. (2000). “A Demonstrative Study of a New SQC Concept and Procedure in the Manufacturing Industry”, Mathematical and Computer Modelling, 31:1-10.
 • Kaya, İ. ve Ağa, A.(2004). “Kalite İyileştirme Sürecinin Yedi Temel Aracı ve Motor-Traktör İmalatı Yapan Bir İşletmede Uygulanması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 423-446.
 • Krishnamoorthi, K. S. (2006). “A First Course In Quality Engineering Integrating Statistical and Management Methods of Qualiyt”, Pearson Hall, USA.
 • Kumar, S. ve Gupta, Y.P.(1993). “Statistical Process Control At Motorola’s Austin Assembly Plant”, Interfaces, 23(2):84-92
 • Montgomery, C. D.(2001). “Introduction To Statistical Quality Control”. John Wiley &Sons, Fourth Edition, New York.
 • Öztürk, Ahmet(2009). “Kalite Yönetimi ve Planlaması”, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Parkash, V., Kumar, D.ve Rajoria, R. (2013). “Statistical Process Control”, International Journal of Research in Engineering and Technology, 2(8):70-72.
 • Pavol, G. (2015). “Continuous Quality Improvement by Statistical Process Control”, Procedia Economics and Finance, 34: 565-572.
 • Reynold, R. M.; Stoumbos, Z. G.(2001). “Monitoring The Process Mean and Variance Using Individual Observations and Variable Sampling Intervals”. Journal of Quality Technology, 33(2), 181-205.
 • Simanova, L.ve Gejdos, P. (2015). “The Use of Statistical Quality Control Tools to Quality Improving In The Furniture. Business”, Procedia Economics and Finance, 34:276-283.
 • Şahin, O. (2013). “İstatistiksel Proses Kontrolünde Proses Yeterlilik Analizi ve Tekstil Endüstrisinde Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2): 253-271.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.