Çağrı ŞAHİN
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
M. Ekrem KARPUZCU
(İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 23Sayı: 1ISSN: 1300-7688 / 1308-6529Sayfa Aralığı: 148 - 156Türkçe

28 0
Organofosfatlı Pestisitlerin Pilot Ölçekli Sulak Alan Reaktörlerinde Gideriminin İncelenmesi
Modern tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada pestisit kullanımı artmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşırı ve bilinçsizce pestisit kullanımı sonucunda su ve toprak ortamında giderek artan miktarlarda pestisit kirlenmesi görülmektedir. Meriç- Ergene Havzası’nda bulunan ve etrafında yoğun bir şekilde çeltik tarımı yapılan Meriç Deltası sulak alanları da bu kirlenmenin görüldüğü bölgelerden biridir. Bu çalışma kapsamında, Meriç Deltası sulak alanlarından numuneler alınarak organofosfatlı pestisitlerin akıbeti incelenmiştir. Sulak alanları temsil etmesi amacıyla pilot ölçekli reaktörle çalışılmış, seçilen 4 organofosfatlı pestisit (Chlorpyrifos, Dichlorvos, Fenthion, Diazinon) için biyolojik ayrışma ve adsorpsiyon deneyleri yapılmıştır. Pilot ölçekli sistemde, seçilen pestisitlerin yarı ömürleri belirlenmiş ve bitki ve sediment üzerine adsorpsiyon miktarları ölçülmüştür. Aynı zamanda pestisitlerin yeraltı suyuna sızma potansiyelleri GUS (“Groundwater Ubiquity Score” / “Yeraltı Suyunda Mevcudiyet Katsayısı”) kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar serbest yüzey akışlı yapay sulak alan sistemlerinin organofosfatlı pestisitlerin giderimindeki etkinliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, organofosfatlı pestisitlerin giderimi için önerilen yapay sulak alanların tasarımı için yol gösterici niteliktedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] Karpuzcu, M. E., Sedlak, D. L., Stringfellow, W. T. 2013. Biotransformation of chlorpyrifos in riparian wetlands in agricultural watersheds: implications for wetland management, Journal of Hazardous Materials 244-245(2013), 111-20.
 • [2] Pedersen, J. A., Yeager, M. A., Suffet, I. 2006. Organophosphorus insecticides in agricultural and residential runoff: Field observations and implications for total maximum daily load development, Environmental science & technology 40(7) (2006) 2120-2127.
 • [3] Vymazal, J., Březinová, T. 2015. The use of constructed wetlands for removal of pesticides from agricultural runoff and drainage: a review, Environment international 75 (2015) 11-20.
 • [4] Singh, B. K. 2009. Organophosphorus-degrading bacteria: ecology and industrial applications, Nature Reviews Microbiology 7(2) (2009) 156.
 • [5] Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., Turgut, C., Burçak, A. 2005. Türkiye’de Pestisit Kullanimi, Kalinti ve Organizmalarda Duyarlilik Azalişi Sorunlari, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6 (2005).
 • [6] Tiryaki, O., Canhilal, R., Horuz, S. 2010. Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 26(2) (2010) 154-169.
 • [7] Karpouzas, D. G., Singh, B. K. 2006. Microbial degradation of organophosphorus xenobiotics: metabolic pathways and molecular basis, Advances in microbial physiology 51 (2006) 119225.
 • [8] Demirdöğen, B. 2010. Organophosphate pesticide poisonings and the role of serum paraoxonase 1 (PON1) enzyme in organophosphate metabolism, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67(2) (2010) 97-112.
 • [9] Öterler, B. 2009. 3 Tatlı Su Fitoplankton Türünün (Chlorella vulgaris beij. 1890, Scenedesmus quadricauda (turpin) bréb. 1835 ve Cyclotella meneghiniana kütz. 1844) Gelişimi Üzerine 5 Farklı Pestisitin (Azinphos-methyl, Malathion, Parathion-ethyl, Terbufos, Trichlorfon) Toksisitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2009.
 • [10] Matamoros, V., Puigagut, J., García, J., Bayona, J. M., 2007. Behavior of selected priority organic pollutants in horizontal subsurface flow constructed wetlands: a preliminary screening, Chemosphere 69(9) (2007) 1374-1380.
 • [11] Gill, S. L., Spurlock, F. C., Goh, K. S., Ganapathy, C. 2008. Vegetated ditches as a management practice in irrigated alfalfa, Environmental monitoring and assessment 144(1-3) (2008) 261-267.
 • [12] Sherrard, R., Bearr, J., Murray-Gulde, C., Rodgers Jr, J., Shah, Y. 2004. Feasibility of constructed wetlands for removing chlorothalonil and chlorpyrifos from aqueous mixtures, Environmental Pollution 127(3) (2004) 385-394.
 • [13] Cooper, C., Moore, M., Bennett, E., Smith, S., Farris, J., Milam, C., Shields, F. 2004. Innovative uses of vegetated drainage ditches for reducing agricultural runoff, Water Science and Technology 49(3) 117-123.
 • [14] Bouldin, J., Farris, J., Moore, M., Cooper, C. 2004. Vegetative and structural characteristics of agricultural drainages in the Mississippi Delta landscapes, Environmental Pollution 132(3) (2004) 403-411.
 • [15] Schulz, R., Peall, S. K., 2001. Effectiveness of a constructed wetland for retention of nonpointsource pesticide pollution in the Lourens River catchment, South Africa, Environmental science & technology 35(2) (2001) 422-426.
 • [16] Moore, M. T., Cooper, C. M., Smith, S., Rodgers, J.H. 2000. Pesticide mitigation capacities of constructed wetlands, In: Proceedings of a Conference on Sustainability of Wetlands and Water Resources, May 23-25, Oxford, Mississippi, eds. Holland, Marjorie M.; Warren, Melvin L.; Stanturf, John A., p. 133-134.
 • [17] Budd, R., O’Geen, A., Goh, K. S., Bondarenko, S., Gan, J. 2009. Efficacy of constructed wetlands in pesticide removal from tailwaters in the Central Valley, California, Environmental science & technology 43(8) (2009) 2925-2930.
 • [18] Gregoire, C., Elsaesser, D., Huguenot, D., Lange, J., Lebeau, T., Merli, A., Mose, R., Passeport, E., Payraudeau, S., Schütz, T. 2009. Mitigation of agricultural nonpoint-source pesticide pollution in artificial wetland ecosystems–a review, Climate Change, Intercropping, Pest Control and Beneficial Microorganisms, Springer2009, pp. 293-338.
 • [19] Rogers, M. R., Stringfellow, W. T. 2009. Partitioning of chlorpyrifos to soil and plants in vegetated agricultural drainage ditches, Chemosphere 75(1) (2009) 109-114.
 • [20] Karpuzcu, M. E., Sedlak, D. L., Stringfellow, W. T. 2013. Biotransformation of chlorpyrifos in riparian wetlands in agricultural watersheds: Implications for wetland management, Journal of hazardous materials 244 (2013) 111-120.
 • [21] Swift, M. C., Niemi, G. J., Perry, J. A. 2015. Predictive Modeling and Experimental Design of Lotic Mesocosms.
 • [22] Rodgers, J. H., Dunn, A. 1992. Developing design guidelines for constructed wetlands to remove pesticides from agricultural runoff, Ecological Engineering 1(1) (1992) 83-95.
 • [23] Moore, M., Schulz, R., Cooper, C., Smith, S., Rodgers, J. 2002. Mitigation of chlorpyrifos runoff using constructed wetlands, Chemosphere 46(6) (2002) 827-835.
 • [24] Moore, M., Rodgers Jr, J., Cooper, C., Smith Jr S. 2000. Constructed wetlands for mitigation of atrazine-associated agricultural runoff, Environmental pollution 110(3) 393-399.
 • [25] Detenbeck, N. E., Hermanutz, R., Allen, K., Swift, M. C. 1996. Fate and effects of the herbicide atrazine in flow‐through wetland mesocosms, Environmental Toxicology and Chemistry 15(6) (1996) 937-946.
 • [26] Rogers, M. R., Stringfellow, W. T. 2009. Partitioning of chlorpyrifos to soil and plants in vegetated agricultural drainage ditches, Chemosphere 75(1) (2009) 109-14.
 • [27] Moore, M. T., Kroger, R., Locke, M. A., Lizotte, R. E., Testa, S. 2014. 3rd, C.M. Cooper, Diazinon and permethrin mitigation across a grass-wetland buffer, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 93(5) (2014) 574-9.
 • [28] Dabrowski, J.,Peall, S., Reinecke, A., Liess, M., Schulz, R. 2002. Runoff-related pesticide input into the Lourens River, South Africa: basic data for exposure assessment and risk mitigation at the catchment scale, Water, Air, and Soil Pollution 135(1-4) (2002) 265-283.
 • [29] Cheng, S., Vidakovic-Cifrek, Ž. Grosse, W., Karrenbrock, F. 2002. Xenobiotics removal from polluted water by a multifunctional constructed wetland, Chemosphere 48(4) (2002) 415-418.
 • [30] Mahabali, S., Spanoghe, P. 2014. Mitigation of two insecticides by wetland plants: feasibility study for the treatment of agricultural runoff in Suriname (South America), Water, Air, & Soil Pollution 225(1) (2014) 1771.
 • [31] McKinlay, R., Kasperek, K. 1999. Observations on decontamination of herbicide-polluted water by marsh plant systems, Water research 33(2) (1999) 505-511.
 • [32] Locke, M., Weaver, R., Zablotowicz, R., Steinriede, R., Bryson, C., Cullum, R. 2011. Constructed wetlands as a component of the agricultural landscape: mitigation of herbicides in simulated runoff from upland drainage areas, Chemosphere 83(11) (2011) 1532-1538.
 • [33] Stearman, G. K., George, D. B., Carlson, K., Lansford, S. 2003. Pesticide removal from container nursery runoff in constructed wetland cells, Journal of environmental quality 32(4) 1548-1556.
 • [34] Tokatlı, C., Köse, E., Uğurluoğlu, A., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö. 2014. Use of Geographic Information System (GIS) to Evaluate the Water Quality of Gala Lake (Edirne), Sigma 32 490-501.
 • [35] Köse, E. 2015. Meriç Deltası ve civarının florası. .Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 59s, Edirne.
 • [36] Benhabib, K., Town, R. M., van Leeuwen, H. P. 2009. Dynamic speciation analysis of atrazine in aqueous latex nanoparticle dispersions using solid phase microextraction (SPME), Langmuir 25(6) 3381-3386. [37] Wu, J., Laird, D. A. 2004. Interactions of chlorpyrifos with colloidal materials in aqueous systems, Journal of environmental quality 33(5) 1765-1770.
 • [38] Goodrich, J.A., Lykins, B.W., Clark, R. M. 1991. Drinking water from agriculturally contaminated groundwater, Journal of Environmental Quality 20(4) (1991) 707-717.
 • [39] Gerstl, Z. 1990. Estimation of organic chemical sorption by soils, Journal of contaminant hydrology 6(4) (1990) 357-375.
 • [40] Sabljić, A., Güsten, H., Verhaar, H., Hermens, J. 1995. QSAR modelling of soil sorption. Improvements and systematics of log K OC vs. log K OW correlations, Chemosphere 31(11) (1995) 4489-4514.
 • [41] Howard, P.H. 1991 Handbook of environmental fate and exposure data: for organic chemicals, volume III pesticides, CRC press, United States, 103s.
 • [42] Arienzo, M., Crisanto, T., Sanchez-Martin, M. J., Sanchez-Camazano, M. 1994. Effect of soil characteristics on adsorption and mobility of (14C) diazinon, Journal of Agricultural and Food Chemistry 42(8) (1994) 1803-1808.
 • [43] Nemeth-Konda, L., Füleky, G., Morovjan, G., Csokan, P. 2002. Sorption behaviour of acetochlor, atrazine, carbendazim, diazinon, imidacloprid and isoproturon on Hungarian agricultural soil, Chemosphere 48(5) 545-552.
 • [44] Hernández-Soriano, M. C., Peña, A., Mingorance, M. D. 2007. Retention of organophosphorous insecticides on a calcareous soil modified by organic amendments and a surfactant, Science of the total environment 378(1) (2007) 109-113.
 • [45] Liu, B., McConnell, L., Torrents, A. 2001. Hydrolysis of chlorpyrifos in natural waters of the Chesapeake Bay, Chemosphere 44(6) (2001) 1315-1323.
 • [46] Karpuzcu, M. E. 2012. Wetlands as Best Management Practices to Mitigate Agricultural Nonpoint Source Pollution, Civil and Environmental Engineering UC Berkeley, UC Berkeley, California, 2012.
 • [47] Walker, W., Cripe, C., Pritchard, P., Bourquin, A. 1988. Biological and abiotic degradation of xenobiotic compounds in in vitro estaurine water and sediment/water systems, Chemosphere 17(12) (1988) 2255-2270.
 • [48] Bondarenko, S., Gan, J. 2004. Degradation and sorption of selected organophosphate and carbamate insecticides in urban stream sediments, Environmental Toxicology and Chemistry 23(8) (2004) 1809-1814.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.