Pınar TOSUN TAŞAR
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Ömer KARAŞAHİN
(Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye)
Özlem ÖZDEMİR
(Celal Bayer Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Selda ÇENELİ
(İzmir Medikal Park Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir, Türkiye)
Nur Hilal TURGUT
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hastanesi,Hematoloji Kliniği, Adana, Türkiye)
Fatih DEMİRKAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1300-2694 / 2587-0351Sayfa Aralığı: 103 - 108Türkçe

40 0
Genetik Trombozdan Şüphe Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Değerlendirilmesi
Amaç: Genetik ve akkiz olarak gelişen hemostaz bozuklukları, tromboza yatkınlık meydana getirirler. Eğer kişide birden fazla genetik hemostaz bozukluğu varsa tromboz daha erken dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmamızda, genetik trombozdan şüphe edilen venöz ve arteriyel tromboza göre mutasyon tiplerinin dağılımlarının değerlendirmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 1998 Eylül ve 2009 Aralık ayı içerisinde genetik trombozdan şüphe edilen ve genetik mutasyon testi istenmiş olan hastaların verileri retrospektif olarak sorgulandı. Bulgular: Çalışmamıza, venöz tromboz (%66,5) ve arteriyel tromboz (%33,5) nedeni ile trombofili için genetik yatkınlıktan şüphe edilen 394 hasta dahil edilmiştir. Hastaların, 202’si (%51,3) kadın ve yaş ortalamaları 45,49 ± 15,08 olarak bulunmuştur. Venöz ve arteriyel tromboz risk faktörlerine bakıldığında arteriyel trombozu olanlarda, sigara kullanım öyküsünün daha fazla olduğu, metabolik sendrom ve mutasyon varlığının venöz trombozu olanlara göre daha fazla olduğu görülmüşür. Venöz trombozu olanların ise daha yaşlı oldukları, immobilite, operasyon ve daha önceden emboli öyküsü olanlarda venöz trombozun daha sık olduğu görülmüştür Arteriyel trombozu olanlarda MTHFR 677 heterozigot mutasyonu istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tespit edilmiştir. Venöz tromboz olanlarda ise FVL heterozigot, FVL homozigot, PG20210A mutasyonları arteriyel trombozu olanlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tespit edilmiştir. Sonuç: Venöz trombozu olan hastalarda, FVL heterozigot, FVL homozigot ve PG20210A mutasyonunun, arteriyel trombozu olan hastalarda MTHFR 677 heterozigot mutasyonu varlığının arteriyel tromboz riskini artırdığı tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Rosendaal FR. Thrombosis in the young: epidemiology and risk factors. A focus on venous thrombosis. Thromb Haemost 1997; 78(1): 1-6.
 • 2. Naess IA, Christiansen SC, Romundstad P, Cannegieter SC, Rosendaal FR, Hammerstrom J. Incidence and mortality of venous thrombosis: a population-based study. J Thromb Haemost 2007; 5(4): 692-699.
 • 3. Kristensen SR, Andersen-Ranberg K, Bathum L, Jeune B. Factor V Leiden and venous thrombosis in Danish centenarians. Thromb Haemost 1998; 80(5): 860-861.
 • 4. Eichinger S, Minar E, Hirschl M, Bialonczyk C, Stain M, Mannhalter C, et al. The risk of early recurrent venous thromboembolism after oral anticoagulant therapy in patients with the G20210A transition in the prothrombin gene. Thromb Haemost 1999; 81(1): 14-17.
 • 5. Rosendaal FR. Venous thrombosis: a multicausal disease. Lancet 1999; 353(9159): 1167-1173.
 • 6. Reitsma PH, Rosendaal FR. Past and future of genetic research in thrombosis. J Thromb Haemost 2007; 5: 264-269.
 • 7. Huerta C, Johansson S, Wallander MA, Garcia Rodriguez LA. Risk factors and short-term mortality of venous thromboembolism diagnosed in the primary care setting in the United Kingdom. Arch Intern Med 2007; 167(9): 935-943.
 • 8. Oger E. Incidence of venous thromboembolism: a community-based study in Western France. EPI-GETBP Study Group. Groupe d'Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale. Thromb Haemost 2000; 83(5): 657-660.
 • 9. Tracy RP. Hemostatic and inflammatory markers as risk factors for coronary disease in the elderly. Am J Geriatr Cardiol 2002; 11(2): 93-100.
 • 10. Albers GW. Antithrombotic therapy for prevention and treatment of ischemic stroke. J Thromb Thrombolysis 2001; 12(1): 19-22.
 • 11. Otten HM, Mathijssen J, ten Cate H, Soesan M, Inghels M, Richel DJ, et al. Symptomatic venous thromboembolism in cancer patients treated with chemotherapy: an underestimated phenomenon. Arch Intern Med 2004; 164(2): 190-194.
 • 12. Belting M, Dorrell MI, Sandgren S, Aguilar E, Ahamed J, Dorfleutner A, et al. Regulation of angiogenesis by tissue factor cytoplasmic domain signaling. Nat Med 2004; 10(5): 502- 509.
 • 13. Huber O, Bounameaux H, Borst F, Rohner A. Postoperative pulmonary embolism after hospital discharge. An underestimated risk. Arch Surg 1992; 127(3): 310-313.
 • 14. Severinsen MT, Kristensen SR, Johnsen SP, Dethlefsen C, Tjonneland A, Overvad K. Smoking and venous thromboembolism: a Danish follow-up study. J Thromb Haemost 2009; 7(8): 1297-1303.
 • 15. Arteaga RB, Chirinos JA, Soriano AO, Jy W, Horstman L, Jimenez JJ, et al. Endothelial microparticles and platelet and leukocyte activation in patients with the metabolic syndrome. Am J Cardiol 2006; 98(1): 70-74.
 • 16. Geerts WH, Jay RM, Code KI, Chen E, Szalai JP, Saibil EA, et al. A comparison of low-dose heparin with low-molecular-weight heparin as prophylaxis against venous thromboembolism after major trauma. N Engl J Med 1996; 335(10): 701-707.
 • 17. Merhi Z, Awonuga A. Acute abdominal pain as the presenting symptom of isolated iliac vein thrombosis in pregnancy. Obstet Gynecol 2006; 107(2 Pt 2): 468-470.
 • 18. Cronin S, Furie KL, Kelly PJ. Dose-related association of MTHFR 677T allele with risk of ischemic stroke: evidence from a cumulative meta-analysis. Stroke 2005; 36(7): 1581-1587.
 • 19. Lewis SJ, Ebrahim S, Davey Smith G. Metaanalysis of MTHFR 677C->T polymorphism and coronary heart disease: does totality of evidence support causal role for homocysteine and preventive potential of folate? BMJ 2005; 331(7524): 1053.
 • 20. Naess IA, Christiansen SC, Romundstad PR, Cannegieter SC, Blom HJ, Rosendaal FR, et al. Prospective study of homocysteine and MTHFR 677TT genotype and risk for venous thrombosis in a general population--results from the HUNT 2 study. Br J Haematol 2008; 141(4): 529-535.
 • 21. Souto JC, Coll I, Llobet D, del Rio E, Oliver A, Mateo J, et al. The prothrombin 20210A allele is the most prevalent genetic risk factor for venous thromboembolism in the Spanish population. Thromb Haemost 1998; 80(3): 366-369.
 • 22. Doggen CJ, Cats VM, Bertina RM, Rosendaal FR. Interaction of coagulation defects and cardiovascular risk factors: increased risk of myocardial infarction associated with factor V Leiden or prothrombin 20210A. Circulation 1998; 97(11): 1037-1041.
 • 23. Schrappe M, Reiter A, Ludwig WD, Harbott J, Zimmermann M, Hiddemann W, et al. Improved outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia despite reduced use of anthracyclines and cranial radiotherapy: results of trial ALL-BFM 90. German-Austrian-Swiss ALL-BFM Study Group. Blood 2000; 95(11): 3310-3322.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.