Ali İLHAN
(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Tekirdağ, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: Özel SayıISSN: 2148-2462 / 2458-9217Sayfa Aralığı: 43 - 71Türkçe

107 0
TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI VE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKANIN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİ
Makro ihtiyati politikaların, kriz sonrası dönemde finansal istikrarı sağlamaya yönelik politika çerçevelerine dahil olması, para politikası ve makro ihtiyati politika arasındaki koordinasyon problemlerini de beraberinde getirmiştir. Geçiş etkilerinin merkezinde finansal sistemin bulunduğu para politikası ve makro ihtiyati politikanın aktarım mekanizmalarının birbiriyle örtüşmesi ve bir politikanın diğer bir politikanın etki alanını şekillendirebilmesi, politikalar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Küresel finansal kriz sonrası dönemde oluşan küresel likidite bolluğunun getirdiği makro-finansal risklere bağlı olarak gerçekleşen politika açmazları karşısında para politikası ile makro ihtiyati politikanın birlikte yürütüldüğü politika çerçevesini uygulamaya koyan Türkiye gibi ülkelerde karşılıklı etkileşimin derecesi ve koordinasyon ihtiyacı daha fazla olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de yeni politika bileşiminin uygulandığı dönemdeki para politikası ve makro ihtiyati politika uygulamaları arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemektir. Ekonomik döngü ve finansal döngünün durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, politikaların Eylül 2016’ya kadar aynı yönde hareket ettiği ve nihai hedefler arasında ciddi uyuşmazlıkların yaşanmadığı, bu tarihten itibaren politikaların ters yönde hareket etmeye başladığı ve nihai hedefler arasındaki çatışmaya bağlı olarak koordinasyon ihtiyacının arttığı görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktaş, C., Cortuk, O. (2012). Turkey’s experience with the global crisis: restructring policies within a financial stability framework. Journal of Economic Policy Reform, 15(3), 195-205.
 • Aktaş, Z., Erduman, Y., Kaya Ekşi, N. (2018). Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları: Pastadan kim daha fazla pay alacak?. Merkezin Güncesi, Erişim Tarihi: 11.01.2019. http://www.tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/ main+menu/analizler/gelismekte+olan+ulkelere+yonelen+portfoy.
 • Antipa, P., Matheron, J. (2014). Interactions between monetary and macroprudential policies. Banque de France Financial Stability Review: Macroprudential Policies Implementation and Interactions, 18, 225-239.
 • Balog, A., Csortos, O., Torös, A., Zsigo, M. (2016). Interaction between monetary and macroprudential policies in practice – a Hungarian example. BIS Papers, 83, 159-179.
 • Başçı, E., Kara, H. (2011). Finansal istikrar ve para politikası. İktisat, işletme ve finans, 26(302), 9-25.
 • Beau, D., Clerc, L., Mojon, B. (2012). Macro-prudential policy and the conduct of monetary policy. Banque de France Working Papers, 390.
 • Borio, C. (2003). Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?. BIS Working Papers, 128.
 • Borio, C. (2012). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt?. BIS Working Papers, 395.
 • Borio, C. (2014). Monetary policy and financial stability: What role in prevention and recovery?. BIS Working Papers, 440.
 • Claessens, S., Kose, M. A. ve Terrones, M. E. (2011). How do business and financial cycles interact?. IMF Working Paper, 88.
 • Drehmann, M., Borio, C. ve Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the financial cycle: Don’t lose sight of the medium term!. BIS Working Papers, 380.
 • Dunstan, A. (2014). The interaction between monetary and macro-prudential policy. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 77(2), 15-25.
 • Farhi E. ve Tirole, J. (2012). Collective moral hazard, maturity mismatch and systemic bailouts. American Economic Review, 102(1), 60-93.
 • Frait, J., Malovana, S., Tomsik, V. (2015). The interaction of monetary and macroprudential policies in the pursuit of the Central Bank’s primary objectives. Czech National Bank/Financial Stability Report, 110-120.
 • FSB, IMF, BIS. (2011). Macroprudential policy tools and frameworks, Update to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Erişim Tarihi: 26.01.2019. https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/021411.pdf.
 • Galati, G., Hindrayanto, I., Koopman, S. J. ve Viekke, M. (2016). Measuring financial cycles with a model-based filter: Empirical evidence for the United States and the Euro Area. DNB Working Paper, 495.
 • Gürkaynak, R. S, Kantur, Z., Taş, M. A., Yıldırım-Karaman, S. (2015). Monetary policy in Turkey after Central Bank independece. İktisat, İşletme ve Finans, 30(356), 9-38.
 • Hahm, J., Mishkin, F. S., Shin, H. S., Shin, K. (2012). Macroprudential policies in open emerging economies. NBER Working Paper Series, 17780.
 • Igan, D. ve Kang, H. (2011). Do loan-to-value and debt-to-income limits work? Evidence from Korea. IMF Working Paper, 297.
 • IMF. (2013). The interaction of monetary and macroprudential policies. IMF Policy Papers.
 • IMF. (2017). Increasing resilience to large and volatile capital flows – The role of macroprudential policies, IMF Policy Paper.
 • IMF. (2018). 2018 Article IV Consultation with Turkey, IMF Country Report, 110.
 • Kara, H. (2012). Küresel kriz sonrası para politikası, İktisat, İşletme ve Finans, 27(315), 9-36.
 • Kara, H. (2016). Turkey’s experience with macroprudential policy. BIS Papers, 86, 123-140.
 • Kara, H., Küçük, H., Tiryaki, S. T., Yüksel, C. (2013). Türkiye için makul kredi büyüme oranı ne olmalı?. TCMB Ekonomi Notları, 03.
 • Kara, H., Öğünç, F., Sarıkaya, Ç. (2017). Inflation dynamics in Turkey: A historical accounting, CBRT Research Notes in Economics, 03.
 • Koopman, S. J., Lit, R. ve Lucas, A. (2016). Model-based business cycle and financial cycle decomposition for Europe and the U.S.. Tinbergen Institute Discussion Paper, 051/IV.
 • Malovana, S. ve Frait J. (2016). Monetary policy and macroprudential policy: Rivals or teammates?. IES Working Paper, 19.
 • Mundell, R. (1962). The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and external stability, IMF Staff Papers, 9(1), ss. 70-79.
 • Nier, E. ve Kang, H. (2016). Monetary and macroprudential policies – exploring interactions. BIS Papers, 86, 27-38.
 • Özatay, F. (2014). A note on the new monetary policy of the Central Bank of Turkey. In A. Arı (Ed.) The European debt crisis: Causes, consequences, measures and remedies (pp. 185-194). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing
 • Özdemir, M. (2014). Krizin Ardından Makro İktisat ve Enflasyon Hedeflemesi: Quo Vadis?. A. Arı (Ed.), Bir duayen ile iktisat ve finansı çok boyutlu düşünmek: Prof. Dr. İlker Parasız’a armağan kitabı içinde (s. 187-236). Ankara: Efil Yayınevi.
 • Pereira da Silva, L. A. (2016). Towards and integrated inflation targeting framework in middle-income countries: A research agenda. 2nd ECBN Policy Research Conference on Macroprudential Instruments and Financial Cycles, Ljubljana, 29 September.
 • Popoyan, L. (2016). Macroprudential policy: A blessing or a curse?, LEM Working Paper Series, 21.
 • Smets, F. (2014). Financial stability and monetary policy: How closely interlinked?. International Journal of Central Banking, 10(2), 263-300.
 • Spencer, G. (2014). Coordination of monetary policy and macro-prudential policy. the Credit Suisse Asian Investment Conference, Hong Kong, 27 March.
 • Strohsal, T., Proano, C. R. ve Wolters, J. (2015). Characterizing the financial cycle: Evidence from a frequency domain analysis. Deutsche Bundesbank Discussion Paper, 22.
 • Svensson, L. E. O. (2012). Comment on Michael Woodford: Inflation targeting and financial stability. Sveriges Riksbank Economic Review, 1, ss. 33-39.
 • Tinbergen, J. (1952). On the theory of economic policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 • Yeldan, A. E., Ünüvar, B. (2016). An assessment of the Turkish economy in the AKP era. Research and Policy on Turkey, 1 (1), 11-28.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.