Sema AY
(Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Bölümü, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2148-2462 / 2458-9217Sayfa Aralığı: 161 - 174Türkçe

54 0
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKMAZI: GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMELER
Gümrük Birliği (GB) Anlaşmasının Türkiye’nin tam üyeliğine yönelik daha verimli işlemesi için revizyon edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, Türkiye için çıkmaz hale gelen Avrupa Birliği (AB) tam üyeliğine yönelik çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünyadaki ekonomik entegrasyonlar ve entegrasyonlarda yaşanan değişimler yer almaktadır. İkinci bölümde, Türkiye ve AB arasındaki GB Anlaşması süreci ve yol açtığı ticari ve ekonomik gelişmeler aktarılmaktadır. Üçüncü bölümde, dünyada ekonomik entegrasyonlarda meydana gelen değişiklikler kapsamında Türkiye- AB arasındaki GB Anlaşmasının revize edilmesi gerekliliğinin nedenleri ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Çalışma, AB’ye tam üyelik doğrultusunda GB revizyon önerilerinin yer aldığı sonuç bölümü ile son bulmaktadır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Alpar, C. ve Ongun, T. M. (1987). Dünya ekonomisi ve uluslararası ekonomik kuruluşlar: Az gelişmiş ülkeler yönünden değerlendirme. Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları, No. 3: 192-216.
 • Cengiz, C. ve Kurtbağ, Ö. (2015). Türkiye-AB Gümrük Birliğinde yaşanan sorunlar ve bunlara olası çözüm önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 1-33.
 • Çimen, A. (1996). Gümrük Birliği ve Avrupa Topluluğu Türkiye İlişkileri. Ankara.
 • Karluk, R. S. (1994). Avrupa Birliği ve Türkiye. (İkinci Baskı). Eskişehir: Birlik Matbaası.
 • Kirişç i, K. (2013). Turkey and the transatlantic trade and investment partnershipboosting the model partnership with the United States. The Center on the United States and Europe at Brookings Turkey Project: 1-26.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2002). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği, malların serbest dolaşımı, ortak dış ticaret politikaları ve Türkiye’nin uyumu. İstanbul.
 • Öztrak, F. ve Duvan, O. B. (2014). AB-ABD arasında gerçekleştirilecek transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması: Türkiye ekonomisi üzerine olası etkileri. Toplumcu Düşünce Enstitüsü Değerlendirme Raporu: 1-41
 • Paelinck, J. S. and Polese, M. (1999). Modelling the regional impact of continental economic entegration: Lesson from the European Union for NAFTA. Regional Studies, 33(8), 727-738.
 • Pekcan, E. (1994). Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği’ne Türkiye’nin uyumu ve sorunlar. İstanbul Ticaret Odası, Yayın No. 30, İstanbul.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası iktisat teori, politika ve uygulama, (Genişletilmiş 15. Baskı) İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Tigrel, A. (1995). Gümrük Birliği’nin Türk Ekonomisine etkileri ve alınması gereken önlemler. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2. Sanayi Şurası, 15-16 Haziran: 68-69.
 • Tsoukalis, L. (1991). The new European economy: The politics and economics of integration. London: Oxford University Pres.
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1995). Dünyada küreselleşme ve bölgesel entegrasyonlar. Yayın No: DPT: 2375-ÖİK: 440, Kitap 2, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.