Cihan BECAN
(Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Gonca YILDIRIM
(İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2146-3301 / 2146-3301Sayfa Aralığı: 559 - 586Türkçe

101 0
HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Halkla ilişkilere hem özel hem kamu sektöründe ihtiyaç duyulması, halkla ilişkiler eğitiminin de doğrudan üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. Halkla ilişkilerin uygulamalı sosyal bilimler alanı içinde yer alması, eğitimde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların gerekliliğini daha fazla artırmaktadır. Halkla ilişkiler eğitiminde son yıllarda bazı üniversitelerde önemli bir yer edinmeye başlayan uygulamalı öğrenci ajansları, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek zamanlı, mesleki süreçleri görmesini sağlamaktadır. Bu çalışmayla lisans düzeyinde hem halkla ilişkiler eğitimi alan hem de kendi üniversite kurumlarındaki öğrenci ajanslarında çalışan öğrencilerin bu öğrenci ajanslarına yönelik tutumlarını ve bu ajansların hangi iletişim becerilerine katkı sağladığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye ölçeğindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde tespit edilen uygulamalı öğrenci ajanslarında çalışan öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Google form uygulaması üzerinden, çalışan öğrencilere, açık olacak şekilde çevrimiçi kaynak aracılığıyla, amaçlı örneklem kullanılması sonucunda toplam 146 öğrenciye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre uygulamalı ajanslar sayesinde öğrencilerin kampanya süreçlerinin nasıl yürütülebileceğini ve çeşitli problemlerle ne şekilde üstesinden gelinebileceğini daha iyi öğrendiğine ilişkin tutumlar saptanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALTUNIŞIK, Remzi; COŞKUN, Recai; BAYRAKTAROĞLU, Serkan; YILDIRIM, Engin (2004). SPSS Uygulamalı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. bs, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • BAKAN, Ömer (2002). “Halkla İlişkilerde Teori-Pratik Dengesi Bakımından Türkiye İçin Model Önerisi”, Selçuk İletişim Dergisi, 2 (2), s. 64 – 72.
 • BERGER, Bruce (2016). The Globalization of PR Education?. https://www.ipra.org/news/itle/the-globalization-of-pr-education/, Erişim Tarihi: 01.04.2019.
 • BROWN, Ashley ve FALL, Lisa T. (2005). “Using the Port of Entry as a Benchmark: Survey Results of on-the-job Training among Public Relations Site Managers”, Public Relations Review, 31 (2), p. 301 – 304.
 • BUSH, Lee (2009). “Student Public Relations Agencies: A Qualitative Study of the Benefits, Risks, and a Framework for Success”, Journalism & Mass Communication Educator, 64 (1), p. 27 – 38. BUSH, Lee ve MILLER, Barbara M. (2011). “U.S. Student-Run Agencies: Organization, Attributes and Adviser Perceptions of Student Learning Outcomes”, Public Relations Review, 37 (5), p. 485 – 491.
 • BUSCH, Allison M. (2013). A Professional Project Surveying Student-Run Advertising and Public Relations Agencies at Institutions with ACEJMC Accredited Programs, Theses and Professional Projects from the College of Journalism and Mass Communications, Paper 35, University of Nebraska, http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/35, Erişim Tarihi: 15.06.2019.
 • COTTON, A. M.; CARVALHO, S.; GONZALES, M. J.; JAHANSOOZİ, J. (2009). Profiling The Public Relations Undergraduate/Bachelor and Graduate/Master Programmes in Europe and Beyond. Accessed at: http://www.euprera.org/webdata/downloads/112berlinpresentationsurvey04ap ril09.pdf., Erişim Tarihi: 05.03.2019
 • FULLERTON, Jami. A. ve McKINNON, Lori Melton (2015). “U.S. Public Relations Students’ Perceptions of PR: What College Students Think About PR Education and the PR Profession”, Public Relations Journal, 9 (2), p. 1 – 17.
 • GIBSON, Dirk ve ROWDEN, Virginia C. (1995). “Profile of an Undergraduate Public Relations Firm”, Public Relations Quarterly, 39 (4), s. 26 – 30.
 • GOWER, Karla K. ve REBER, Bryan H. (2006). “Prepared for Practice? Student Perceptions about Requirements and Preparation for Public Relations Practice”, Public Relations Review, 32, p. 188 – 190.
 • GUINEVEN, John. (1998). “Public Relations Executives View the Curriculum: A Needs Assessment”, Journalism & Mass Communication Educator, 52 (4), p. 48 – 56.
 • GÜRİŞ, Selahattin ve ASTAR, Melek (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, 2. bs., İstanbul: Der Yayınları.
 • İLETİŞİM HİZMETLERİ ALGI ARAŞTIRMASI; (2009). http://www.tuhid.org/tuhid-ida-iletisim-hizmetleri-algilama-arastirmasisonuclandi. html., Erişim Tarihi: 15.03.2019.
 • KAZANCI, Metin (2009). Halkla İlişkiler Konusunda Birkaç Söz, (Editörler), F. Keskin ve P. Özdemir. Halkla İlişkiler Üzerine, Ankara: Dipnot Yayınları, s. 5 – 9.
 • LARSEN, Phyllis ve LEN-RIOS, Maria E. (2006). “Integration of Advertising and Public Relations Curricula: A 2005 Status Report of Educator Perceptions, Journalism & Mass Communication Educator, 61 (1), p. 33 – 47.
 • L’ETANG, Jacquie ve PIECZKA, Magda (2002). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Vadi Yayınları.
 • MABEN, Sarah Kathleen (2010). A Mixed Method Analysis of Undergraduate Student-Run Public Relations Firms On U.S. College Campuses, University of North Texas,http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc30486/m2/1/ High_res_d/dissertation.pdf, Erişim Tarihi: 12.06.2019.
 • PELTEKOĞLU, Filiz Balta (2009). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Yayınları.
 • SCOTT, Judith D. ve FRONTCZAK, Nancy T. (1996). “Ad Executives Grade New Grads: The Final Exam That Counts, Journal of Advertising Research”, 36 (2), p. 40 – 47.
 • SWANSON, Douglas J. (2011). “The Student-Run Public Relations Firm in an Undergraduate Program: Reaching Learning and Professional Development Goals through ‘real world’ Experience”, Public Relations Review, 37 (5), p. 499 – 505.
 • TOTH, Elizabeth L. ve ALDOORY, Linda (2010). A First Look: An in-Depth Analysis of Global Public Relations Education: Public Relations Curriculum and Instructors from 20 Countries. New York: Commission on Public Relations Education, http://www.prsafoundation.org/documents/global/global researchreportpdf.pdf, Erişim Tarihi: 12.06.2019
 • URAL, Ebru (2012). “Etkili Bir Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi İçin Halkla İlişkiler Alanında Ortaya Çıkan Değişimlerin Eğitime Aktarılması”, e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), s. 161 – 182.
 • YAZICI, Tülay ve EKİNCİ, Deniz Keba (2016). Halkla İlişkiler Uzmanlarının Halkla İlişkiler Eğitimine Bakış Açısı, (Editör), Nihal Paşalı Taşoğlu. Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma-III, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, s. 239 – 278.
 • YENĞİN, Deniz (2017). İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. bs., Ankara: Seçkin Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.