Ümran CEBESOY
(Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Uşak, Türkiye)
Dilek KARIŞAN
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 282 - 292Türkçe

86 0
Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmanın amacı Bruu-Carver, Castera, Gericke,Menezes-Evangelista ve El-Hani(2017) tarafından geliştirilen Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği’nin (GGUYTAÖ) Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Ölçek, fen eğitimi ve bilim okuryazarlığı üzerine yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere genç yetişkinlerin gene tik determinizm düzeylerini, gen-çevre etkileşimi ve modern genetik uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerini, aynı zamanda modern genetik uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemek ve bilgi düzeyleri ile tutumları arasındaki ilişkileri incelemek için geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması iki devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 682 birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktö r analizi sonuçları GGUYTAÖ’nin ilk 3 bölümü için (genetik determinizm, gen-çevre etkileşimi ve modern uygulamalar hakkında genel bilgi) boyutları için 4 boyutlu bir yapıyı desteklediği ve GGUYTAÖ’nün son bölümü olan modern genetik uygulamalara yönelik tutumlar bölümünde ise 4 boyutlu bir yapıyı desteklediğini gösterdi. Ölçeğin bölümlerinin Cronbach alpha değerlerinin sırasıyla 0.71, 0.71, 0.68 ve 0.76 olduğu hesaplanırken tekrar test güvenilirliğinin 0.95 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanılarak bu çalışma, ilgili alan yazına Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir uyarlama örneğini sunmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.