Gülçin ALTINTAŞ
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Karadeniz Geçiş Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat, Türkiye)
Atila ALTINTAŞ
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Karadeniz Geçiş Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat, Türkiye)
Hilal BEKTAŞ
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Karadeniz Geçiş Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat, Türkiye)
Erol ÇAKMAK
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Karadeniz Geçiş Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat, Türkiye)
Esen ORUÇ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat, Türkiye)
HALİL KIZILASLAN
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat, Türkiye)
Duygu BİROL
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Fig Araştırma Enstitüsü, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 10ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 1682 - 1693Türkçe

88 0
Genç Çiftçi Desteklemelerinin Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimleri Üzerine Etkileri: TR-83 Bölgesi Örneği
Çalışma genç çiftçi desteklemeleri hibe programına başvuru yapan üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin incelenerek, kırsal alandan göç eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. TR-83 bölgesinde (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun) 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Genç Çiftçi Projesi” Destek Programına başvurmuş olan üreticiler ana popülasyonu oluşturmuştur. Örnek hacminin belirlenmesinde Neyman yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada desteklemeden yararlanan 120 üretici ve yararlanamayan 140 üretici olmak üzere toplam 260 üretici ile görüşülmüştür. Veriler destelemeden yararlanma durumuna göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Üreticilerin göç etme eğilimleri incelendiğinde, kent ortamında yaşamaya uygun imkân olsa göç ederim diyen üretici oranı yaklaşık %17’dir. Göç etmek isteyen üreticilerin yanı sıra kararsız olan üreticiler de (%4) bulunmaktadır. Üreticiler arasında yaklaşık %21 göç potansiyeli bulunmaktadır. Göç etme eğilimi olan üreticiler yaş grubu düşük olan gruplarda görülmektedir. Kırsaldaki genç nüfusun kırsaldan göç etme eğilimlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan Lojistik Regresyon sonucunda; eğitim seviyesi yüksek, tarım dışı alanlardan gelir sahibi, köy yaşantısının zorlukları olduğunu düşünen, köyde yaşam standardını düşük bulan ve burada kazandığıyla geçinemeyenlerin, diğerlerine göre göç etme eğiliminin daha fazla olduğu belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.