Habibe KAZANCIOĞLU
(Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2148-4899Sayfa Aralığı: 26 - 48Türkçe

147 0
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ÖZEL BİR TÜRK OKULUNUN KAYIT KILAVUZU: “ŞEMSÜ’L-MEKÂTİP”
Osmanlı dönemine ait özel okullar denildiğinde genellikle akıllara azınlıkların veyabancıların açtıkları okullar gelmektedir. Oysa özellikle II. Meşrutiyet dönemindeazınlık ve yabancı özel okulların yanı sıra devletin de teşvikiyle çok sayıda özel Türkokulunun açıldığı bilinmektedir. Bu alanda yapılan son çalışmalar özel Türk okullarının;Türk kültürüne hizmetlerinin yanı sıra Türk eğitim tarihinde etkili izler bıraktıklarınıgöstermektedir. Bu dönemde eğitim hayatına devam eden özel Türk okullarından biriside 1891 yılında İstanbul’un Tophane Semti’nde açılan Şemsü’l-Mekâtip’tir. Şemsü’lMekâtib’in 1918 yılına tekabül eden 28. ders yılına kayıt yaptıracak yatılı ve gündüzlü,erkek ve kız öğrenciler için bir muhtıra (kılavuz) hazırlanmıştır. Bu çalışmada bukılavuzdan hareketle II. Meşrutiyet döneminde eğitim-öğretim faaliyetine devam edenbir özel Türk okulunun; kayıt kabul şartları, kuruluş amacı, ücreti, bu okulda veli veöğrencinin bilmesi ve uyması gereken kurallar; öğrencilerin kıyafetleri ile yatılıöğrenciler için gerekli eşyalar hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.