Fatma HEKİMOĞLU
(Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 2619-9459Sayfa Aralığı: 1 - 9Türkçe

86 0
2014-2016 Yılları Arasında Dijital Medya Kanalıyla Ulaşılan Kadın Cinayetlerinin Sosyodemografik Özellikleri
Amaç: Aile içinde yaşanan kadın cinayetlerinin etkisi sadece kurbanla sınırlı kalmamakta, çocuklar başta olmak üzere tüm aile ve yakın çevre üzerinde akut ve kronik etkiler yaratabilmektedir. Özellikle aile içi şiddet sonucunda, annesi öldürülen veya öldürülme girişiminde bulunulan çocukların yaşamlarında bu durum önemli travmatik izler yaratıp, ruhsal bozukluklar için olası risk faktörleri oluşturabilmektedir. Bu nedenle, aile içinde ortaya çıkan kadın cinayetlerine ilişkin tanımlayıcı düzeyde bilgimizin artırılması, başta koruyucu ruh sağlığı çalışmaları olmak üzere birçok açıdan değerli bir kaynak oluşturabilmektedir. Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2016 tarihleri arasında kadın cinayeti mağdurlarının sosyodemografik özellikleri “kadın cinayeti” ve “yakın ilişki cinayeti” kelimeleri kullanılarak internet taraması yoluyla incelenmiştir. Bulgular: Toplam 666 kadın yakın ilişkideki eşi tarafından öldürülmüştür. Kadınların yaş ortalaması 34,90±13,87 yıl idi. Kadınların %55,6’sı ateşli silahla, %32,3’ü kesici aletle, %6’sı boğularak, %4,7’si darp edilerek, %0,6’sı yakılarak öldürülmüştür. Çocukların 281’inin annesi babası tarafından öldürülmüş, 93 çocuk da cinayet anına tanık olmuştur. Faillerin 96’sı cinayet sonrası intihar etmiş, 23 çocuk da babaları tarafından öldürülmüştür. Ayrıca, kadının yakın akrabası olan 169 kişi, yapılan saldırı sırasında öldürülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, kadın cinayetleri sonucu yaşamını yitiren kadınların ölümlerinin çocuklar üzerindeki olası etkilerinin ve bu cinayetlerin aile içi dinamiklerle olan ilişkisinin tartışılması amaçlanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Stöckl H, Devries K, Rotstein A, Abrahams N, Campbell J, Watts C, et al. The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet 2013;382(9895):859- 65.
 • 2. Gazioğlu E. [Feminice: conceptualization and problematic approaches]. Sosyal Politika Çalışmaları 2013;13(7):89-100.
 • 3. Özer E, Aydoğdu Hİ, Kırcı GS, Önal G. [Woman homicides-femicide concept]. Adli Tıp Bülteni 2016;21(2):1-2.
 • 4. Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. Lancet 2006;368(9543): 1260-9.
 • 5. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (Cited 2016 March 18). Erişim: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler.
 • 6. Parker B, Steeves R, Anderson S, Moran B. Uxoricide: a phenomenological study of adult survivors. Issues Ment Health Nurs 2009; 25(2):133-45.
 • 7. Hardesty JL, Campbell JC, McFarlane JM, Lewandowski LA. How children and their caregivers adjust after intimate partner femicide. J Fam Issues 2008;29(1):100-24.
 • 8. Lewandowski LA, McFarlane J, Campbell JC, Gary F, Barenski C. “He killed my mommy!” Murder or attempted murder of a child’s mother. J Fam Violence 2004;19(4):211-20.
 • 9. Burman S, Allen-Meares P. Neglected victims of murder: children’s witness to parental homicide. Soc Work 1994;39(1):28-34.
 • 10. Freeman LN, Shaffer D, Smith H. Neglected victims of homicide: the needs of young siblings of murder victims. Am J Orthopsychiatry 1996;66(3):337-45.
 • 11. Ferrara P, Caporale O, Cutrona C, Sbordone A, Amato M, Spina G, et al. Femicide and murdered women’s children: which future for these children orphans of a living parent? Ital J Pediatr 2015;41(68):12-23.
 • 12. Campbell JC, Webster D, Koziol-McLain J, Block C, Campbell D, Curry MA, et al. Risk factors for femicide in abusive relationships: results from a multisite case control study. Am J Public Health 2003;93(7):1089- 97.
 • 13. Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) (cited 2016 April 18). Erişim: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/? kn=95&locale=tr.
 • 14. Taşkale N, Soygüt G. [Shelter-residing violence victim women: a demographic and socioeconomic examination]. Türk Psikoloji Yazıları 2016;19(Özel Sayı):3-11.
 • 15. Moracco KE, Runyan CW, Butts JD. Female intimate partner homicide: a population-based study. J Am Med Womens Assoc (1972) 2003;58(1):20-5.
 • 16. Dawson M, Gartner R. Differences in the characteristics of intimate femicides: the role of relationship state and relationship status. Homicide Stud 1998;2(4):378-99.
 • 17. Ökten Ş. [Gender and power: the system of gender in South Eastern Anatolia]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2009;2(8):302-12.
 • 18. Gartner R, McCarthy B. The social distribution of femicide in urban Canada, 1921-1988. Law Soc Rev 1991;25(2):287-312.
 • 19. Jewkes R, Morrell R, Sikweyiya Y, Dunkle K, Penn-Kekana L. Men, prostitution and the provider role: understanding the intersections of economic exchange, sex, crime and violence in South Africa. PLoS One 2012;7(7): e40821.
 • 20. Taskale N, Soygüt G. Risk Factors for Women’s Intimate Partner Violence Victimization: An Examination from the Perspective of the Schema Therapy Model. Journal of Family Violence 2017;32(1):3-12.
 • 21. Langford L, Isaac N, Kabat S. Homicides related to intimate partner violence in Massachusetts: examining case ascertainment and validity of the SHR. Homicide Studies 1998;2(4):353-77.
 • 22. Cornelius TL, Shorey RC, Beebe SM. Selfreported communication variables and dating violence: Using Gottman’s marital communication conceptualization. J Fam Violence 2010;25(4):439-48.
 • 23. Capaldi DM, Langhinrichsen-Rohling J. Informing intimate partner violence prevention efforts: dyadic, developmental, and contextual considerations. Prev Sci 2012;13(4):323-8.
 • 24. Stith SM, Smith DB, Penn CE, Ward DB, Tritt D. Intimate partner physical abuse perpetration and victimization risk factors: a metaanalytic review. Aggress Violent Behav 2004;10(1):65-98.
 • 25. Fantuzzo J, Lindquist C. The effects of observing conjugal violence on children: a review and analysis of research methodology. J Fam Violence 1989;4(1):77-94.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.