Hakan ÇİNAL
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Ensar Zafer BARIN
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 2587-0335 / 2587-0572Sayfa Aralığı: 1 - 6Türkçe

24 0
Tip 2 Diabetes Mellitusun Serbest Doku Nakli Başarısına Etkisi
Amaç: Geniş doku defektlerinde serbest doku nakli hâlâ altın standarttır. Başarısı damar anastomozuna bağlı olan serbest doku nakli, damarı etkileyen her durumdan etkilenecektir. Bunların başında da Tip 2 Diabetes Mellitus gelmektedir. Bununla birlikte serbest doku nakli işlemlerinde diyabetin başarıya etkisi hâlâ yeteri kadar incelenmemiştir. Bu nedenle, bu çalışmada serbest doku nakli yapılan, diyabetik ve non-diyabetik hasta gruplarını, komplikasyon ve başarı oranları açısından karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde Ocak 2010 - Ocak 2019 arasında, serbest doku nakli yapılan, 40 yaş üstü 107 hasta çalışmaya dahil edildi. Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı olan 18 (Grup 1) ve diyabeti olmayan 89 (Grup 2) olgu, komplikasyon oranları ve ameliyat başarısı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Grup 1’de %22,2, Grup 2’de %5,6 oranında arteriyel trombüs gelişti (p=0,021). Grup 1’deki hastalara istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla revizyon ameliyatı gerekti (p=0,030). Grup 1’de %33,3, Grup 2’de ise %13,5 oranında nakledilen doku başarısızlıkla sonuçlandı (p=0,040). İstatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da Grup 1’deki hasta grubunda daha sık intra-postoperatif anastomoz problemi ve hematom komplikasyonu görüldü. Sonuç: Serbest doku nakli yapılacak diyabetik hastalarda, daha fazla komplikasyon görülür ve başarı oranı daha düşüktür. Bu nedenle ameliyat öncesi ayrıntılı değerlendirme ve ameliyat sonrası sıkı takip gerektirmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Wong CH, Wei FC. Microsurgical free flap in head and neck reconstruction. Head Neck. 2010;32:1236-1245.
 • 2. Rosado P, Cheng HT, et al. Influence of diabetes mellitus on postoperative complications and failure in head and neck free flap reconstruction: A systematic review and meta-analysis. Head Neck. 2015;37(4):615-618.
 • 3. Valentini V, Cassoni A, et al. Diabetes as main risk factor in head and neck reconstructive surgery with free flaps. J Craniofac Surg. 2008;19(4):1080-1084.
 • 4. Alberdas JL, Shibahara T, et al. Histopathologic damage to vessels in head and neck microsurgery. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61:191-196.
 • 5. Oh TS, Lee HS, et al. Diabetic foot reconstruction using free flaps increases 5-year-survival rate. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013;66(2):243-250.
 • 6. Colen LB, Stevenson A, et al. Microvascular anastomotic thrombosis in experimental diabetes mellitus. Plast Reconstr Surg. 1997;99:156-162.
 • 7. Onat A, Can G, et al. Özet ve sonuçlar. Onat A, Editör. TEKHARF 2017 Tıp Dünyasının Kronik Hastalıklara Yaklaşımına Öncülük, İstanbul, Logos Yayıncılık, 2017, p.5.
 • 8. Ducic I, Attinger CE. Foot and ankle reconstruction: Pedicled muscle flaps versus free flaps and the role of diabetes. Plast Reconstr Surg. 201;128(1):173-180.
 • 9. Attinger CE, Ducic I, et al. The role of intrinsic muscle flaps of the foot for bone coverage in foot and ankle defects in diabetic and nondiabetic patients. Plast Reconstr Surg. 2002;110(4):1047-1057.
 • 10. Satman I, Omer B, et al; TURDEP-II Study Group. TURDEPII Study Group. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-180.
 • 11. Barr LC, Joyce AD. Microvascular anastomoses in diabetes: An experimental study. Br J Plast Surg. 1989;42:50-53.
 • 12. Cooley BC, Hanel DP, et al. The influence of diabetes on free flap transfer: I. Flap survival and microvascular healing. Ann Plast Surg. 1992;29(1):58-64.
 • 13. Beckman JA, Creager MA, et al. Diabetes and atherosclerosis: Epidemiology, pathophysiology, and management. J Am Med Assoc. 2002;287(19):2570-2581.
 • 14. McCullough PA, Agrawal V, et al. Accelerated atherosclerotic calcification and Monckeberg’s sclerosis: A continuum of advanced vascular pathology in chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3(6):1585-1598.
 • 15. Aagenaes O, Moe H. Light-and electron-microscopic study of skin capillaries of diabetics. Diabetes. 1961;10: 253-259.
 • 16. Katz MA, McCuskey P, et al. Relationships betvveen microvascular function and capillary structure in diabetic and nondiabetic human skin. Diabetes. 1989;38:1245-1250.
 • 17. Randon C, Vermassen F, et al. Outcome of arterial reconstruction and free-flap coverage in diabetic foot ulcers: Long-term results. World J Surg. 2010;34(1):177-184.
 • 18. Bozikov K, Arnez ZM. Factors predicting free flap complications in head and neck reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2006;59:737-742.
 • 19. Levin ME. Diabetic foot ulcers: Pathogenesis and management. JET Nurs. 1993; 20(5):191-198.
 • 20. Hatz RA, Niedner R, et al. In: Diabetic leg ulcer, Woundhealing and wound management, Berlin, Springer-Vcrlag, 1994, p.98- 105.
 • 21. Aygıt AC, Top H, et al. Diyabetik ayak ülserinde yara bakımı ve cerrahi girişimler. Turk J Plast Surg. 2003;11(3):153-158.
 • 22. Lee YK, Park KY, et al. Analysis of multiple risk factors affecting the result of free flap transfer for necrotising soft tissue defects of the lower extremities in patients with type 2 diabetes mellitus. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(5):624-628.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.