Ufuk EMRE
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yüksel ERDAL
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Cansu SÖYLEMEZ
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yeşim KARAGÖZ
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Abdullah Soydan MAHMUTOĞLU
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 57Sayı: 2ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 165 - 168Türkçe

28 0
Wernicke Ensefalopatisi: Üç Olgunun Benzer ve Farklı Yönleri
Wernicke ensefalopatisi (WE), tiamin eksikliği sonucu oluşan, klasik olarak bilinç değişikliği, ataksi ve oftalmoparezi ile karakterize bir nörolojik hastalıktır. Sıklıkla kronik alkol kullanımı ile ilişkilidir; ancak, tiamin eksikliği yapan, gastrik cerrahi, hiperemezis, parenteral beslenme, malnutrisyon gibi birçok durum da bu tabloya neden olabilir. WE, erken tanı konulması ve hızlıca intravenöz tiamin tedavisine başlanması gereken, hayatı tehdit eden bir durumdur. Hastalarda karakteristik muayene bulguları her zaman görülmeyebilir; bu açıdan görüntüleme yöntemleri büyük önem taşır. Bu yazıda, tipik ve atipik görüntüleme bulguları olan üç WE olgusunu, benzer ve farklı yönlerini vurgulayarak sunmayı amaçladık.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Sergin D, Çankayalı İ, Demirağ K, Moral AŞ. Wernicke ensefalopatisi: olgu sunumu. Türk Yoğun Bakım Derneği Derg 2010;8:26–30.
 • 2. Manzo G, De Gennaro A, Cozzolino A, Serino A, Fenza G, Manto A. MR imaging findings in alcoholic and nonalcoholic acute Wernicke’s encephalopathy: a review. Biomed Res Int 2014;2014:503596. [CrossRef]
 • 3. Ogershok PR, Rahman A, Brick J, Nestor S. Wernicke encephalopathy in nonalcoholic patients. Am J Med Sci 2002;323:107–111. [CrossRef]
 • 4. Harper CG, Giles M, Finlay-Jones R. Clinical signs in the Wernicke Korsakoff complex: a retrospective analysis of 131 cases diagnosed at necropsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1986;49:341–345. [CrossRef]
 • 5. İnce V, Kablan Y, Pişkin T, Kayaalp C, Ersan V, Koç C. Parenteral beslenme komplikasyonu olarak Wernicke Ensefalopatisi. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2011;18:50–53. Erişim: https://pdfs.semanticscholar.org/8eef/ e58fea02c6f99a6910203312dcd3479a1a5d.pdf
 • 6. Kalidass B, Sunnathkal R, Rangashamanna V, Paraswani R. Atypical Wernicke’s Encephalopathy Showing Involvement of Substantia Nigra. Authors. J Neuroimaging 2012;22:204–207. [CrossRef]
 • 7. Ishibashi S, Yokota T, Shiojiri T, Matunaga T, Tanaka T, Nishina K, Hirota H, Inaba A, Yamada M, Kanda T, Mizusawa H. Reversible acute axonal polyneuropathy associated with Wernicke-Korsakoff syndrome: impaired physiological nerve conduction due to thiamine deficiency? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:674–676. [CrossRef]
 • 8. Lehmann H, Lindenberg R, Arendt G, Ploner M. Acute axonal neuropathy and Wernicke’s encephalopathy. Neurology 2006;253:1516–1517. [CrossRef]
 • 9. Söylemez C, Emre U, Yalın OÖ, Tekeşin A. Wernicke Ensefalopatisine Eşlik Eden Akut Aksonal Polinöropati: Olgu Sunumu. Arch Neuropsychiatry 2018. [CrossRef]
 • 10. Zuccoli G, Santa Cruz D, Bertolini M, Rovira A, Gallucci M, Carollo C, Pipitone N. MR imaging findings in 56 patients with Wernicke encephalopathy: nonalcoholics may differ from alcoholics. AJNR Am J Neuroradiol 2009;30:171–176. [CrossRef]
 • 11. Unsal MA, Kaya D. An Underestimated Diagnosis in Practice: Wernicke Encephalopathy in Two Patients With Cancer. J Neurol Sci 2017;34:194–198. [CrossRef]
 • 12. Basoglu M, Yetimalar Y, Gurgor N, Buyukcatalbaş S, Kurt T, Secil Y, Yeniocak A. Neurological complications of prolonged hunger strike. Eur J Neurol 2006;13:1089–1097. [CrossRef]
 • 13. Choi EY, Gomes WA, Haigentz M Jr, Graber JJ. Association between malignancy and non-alcoholic Wernicke’s encephalopathy: a case report and literature review. Neuro-Oncology Practice 2016;3:196–207. [CrossRef]
 • 14. Ha ND, Weon YC, Jang JC, Kang BS, Choi SH. Spectrum of MR imaging findings in Wernicke encephalopathy: area typical areas of involvement only present in non alcoholic patients? Am J Neuroradiol 2012;33:1398–1402. [CrossRef]
 • 15. Hygino LC, Domingues RC, Vilanova I, Gasparetto EL. MR imaging findings in Wernicke encephalopathy: nonalcoholics may be similar to alcoholics. Am J Neuroradiol 2010;31:E54–E55. [CrossRef]
 • 16. Sugai A, Kikugawa K. Atypical MRI findings of Wernicke encephalopathy in alcoholic patients. Am J Roentgenol 2010;195:W372–W373. [CrossRef]
 • 17. Park SH, Kim M, Na DL, Jeon BS. Magnetic resonance reflects the pathological evolution of Wernicke encephalopathy. J Neuroimaging 2001;11:406–411. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.