Belhhan AKPINAR
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Mustafa GÜDEN
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Bülent POLAT
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Ertan SAĞBAŞ
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
İlhan SANİSOĞLU
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Bingür SÖNMEZ
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Cemi DEMİROĞLU
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 1999Cilt: 7Sayı: 3ISSN: 1301-5680 / 2149-8156Sayfa Aralığı: 217 - 222Türkçe

75 0
Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi
Açık kalp cerrahisinde tekniklerin ilerlemesine rağmen nörolojik komplikasyonların görülme sıklığı azalmamıştır ve inme (stroke) morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırmaktadır. Bu yazıda çıkan aortada ileri derecede kalsifikasyon bulunan vakalarda hipotermik fibrilasyon tekniği kullanılarak aortaya dokunulmadan ve kross klemp konulmadan yapılan koroner by-pass ameliyatları anlatıldı. 2 yıl içinde aortada ileri derecede kalsifikasyon bulunan 23 olguda bu teknik kullanıldı. Yaş ortalaması 65 + 3 yıl idi. Kardiopulmoner bypass için femoral arter ve sağ atrium kullanıldı. Tüm hastalar 26-28 ºC'de ventriküler fibrilasyon ile ameliyat edildi ve internal torasik arterler ve gastroepiploik arter ve bu greftlerin kombinasyonu kullanıldı. Aortaya klemp uygulanmadı ve proksimal anastomoz yapılmadı. 30 günlük ölüm oranı 0 idi. Hiçbir olguda nörolojik komplikasyon, alt ekstremite iskemisi ve hemodinamik problem gözlenmedi. Sadece 1 olgu kanama nedeniyle tekrar ameliyata alındı ve eksik revaskülarizasyon yapılan 1 vakada peroperatif miyokard enfarktüsü görüldü, fakat hemodinamik olarak bir problem olmadı. Bu teknik iyi miyokard korunması sağladığı, uygun revaskülarizasyonu engellemediği ve emboliye bağlı nörolojik komplikasyonları önemli ölçüde engellediği için tercih edilebilir.
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.