Ali Kubilay KORKUT
(Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Cevahir HABERAL
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakittesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Vural ÖZCAN
(-)
Faruk HÖKENEK
(-)
Ufuk ALPAGUT
(-)
Emin TİRELİ
(-)
Aydın KARGI
(-)
Ertan ONURSAL
(-)
Yıl: 2000Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1301-1839 / 2149-1259Sayfa Aralığı: 9 - 14Türkçe

74 0
Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi)
Kronik böbrek yetersizliğindeki hastalara açılan arteriovenöz şantların erken dönem açıklık oranları birçok faktörden etkilenir. Bu faktörlerin biri de venöz sistemdeki darlık ve tıkanıklıklardır. Bu çalışmanın amacı venöz sistem darlıklarının arteriovenöz fistüllere olan etkisini venöz sistem basıncını ölçerek ortaya koymaktır. İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD'nda 1997 yılında yapılan 410 arteriovenöz fistülden yaş, cinsiyet ve primer böbrek hastalığı farklılıklarını gözetmeksizin rastgele seçilmiş 15 hastada fistül yapıldıktan sonra peroperatuar venöz sistem basıncı ölçülmüştür. Bu fistüllerin 11 tanesi snuff-box, 3 tanesi brescio-simino, 1 tanesi de brakial konumda yapılmıştır. Tril alınan 10 hastada ortalama sistolik venöz basınç 35.8 mmHg olup, ortalama sistolo-diastolik basınç farkı 3.4 mmHg'dır. Tril olmayan 5 hastada ise ortalama venöz basınç 51.3 mmHg olup, sistolodiastolik basınç farkı 42 mmHg'ya yükselmiştir. Venöz sistemde tıkanıklık olan bir hastanın arteriovenöz fistül sonrası ölçülen venöz basınç değeri, venöz tıkanıklığı olmayan bir hastaya göre anlamlı olarak yüksektir. Arteriovenöz fistülün erken dönem patensini etkileyen venöz sistem patolojilerinden şüphe edildiğinde fistül açtıktan sonra venöz sistemde bakılacak sistolik basınç ve sistolodiastolik basınç farkı fistülün erken dönem açıklılığını gösteren bir kriterdir.
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.