Adem ÖZKAN
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Mustafa ÖKSÜZ
(Servergazi Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Adem TOPKARA
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1309-9833 / 1308-0865Sayfa Aralığı: 71 - 73Türkçe

61 0
Kompresif nöropatiye neden olan palmar dev lipom
Lipomlar en sık karşılaşılan benign yumuşak doku tümörleridir. Sıklıkla üst ekstremitede izlenir. Ancak özellikle elde derin palmar yerleşimi ve çevre dokuya bası yaparak semptom oluşturması nadirdir. 62 yaşında kadın olgu sağ el palmar bölgede şişlik ve ilk dört parmakta uyuşukluk yakınmasıyla başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede derin palmar yerleşimli 4x3 cm boyutlarında lipom ile uyumlu kitle saptandı. Sağ el 1. parmakta güçsüzlük ve 1-4 parmaklarda uyuşukluk yakınması mevcuttu. Eksplorasyonda palmar alanda fleksör tendon ve median sinir altında yerleşimli lobüle konturlu lipomatöz kitle total eksize edildi. Postop dönemde hastanın nöropatik yakınmaları tamamen düzeldi.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Resnick D, Kransdorf MJ. Bone and joint imaging. 3rd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, 2005;1046- 1048,1206-1210.
 • 2. Capelastegui A, Astigarraga E, Fernandez-Canton G, Saralegui I, Larena JA, Merino A. Masses and pseudomasses of the hand and wrist: MR findings in 134 cases. Skeletal Radiol 1999;28:498-507.
 • 3. Inaparthy P, Southgate GW. Giant lipoma of hand: a case report. Eur J Orthop Surg Traumatol 2006;16:251- 252.
 • 4. Bagatur AE, Yalcinkaya M. Unilateral carpal tunnel syndrome caused by an occult palmar lipoma. Orthopedics 2009;32:43775.
 • 5. Ersozlu S, Ozgur AF, Tandogan RN. Lipoma of the index finger. Dermatol Surg 2007;33:382-384.
 • 6. De Giorgi V, Salvini C, Sestini S, Alfaioli B, Carli P. Lipoma of the finger: a case report and differential diagnosis. Clin Exp Dermatol 2005;30:439-440.
 • 7. Silistreli OK, Durmuş EU, Ulusal BG, Oztan Y, Görgü M. What should be the treatment modality in giant cutaneous lipomas? Review of the literature and report of 4 cases. Br J Plast Surg 2005;58:394-398.
 • 8. Minabe T, Momosawa A, Harii K. Endoscopic and ultrasonic removal of a lipoma on the forehead with no facial scarring:practicality of patient’s early return to work. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2009;43:22-28.
 • 9. Azuma R, Demitsu T, Hiratsuka Y, et al. Subcutaneous lipoma of the index digit presenting as fingertip bulging. J Dermatol 2006;33:386-387.
 • 10. Simsek T, Soylemez F, Keles M, Aydın O. A giant lipoma in finger. J Exp Clin Med 2010;27:73-76.
 • 11. Azwa N, Shalimar A, Jamari S. A palmar lipoma with median and ulnar nerve compressive symptoms. Malaysian Orthopaedic Journal 2007;1:33-35.
 • 12. Berry M, Bannister L.H, Standing S.M. Nervous system. In: Williams PL, editor. Gray’s Anatomy, 38th ed, Churchill Livinstone, NewYork, 1995:1270-1272.
 • 13. Witt JC, Hentz JG, Stevens JC. Carpal tunnel syndrome with normal nerve conduction studies. Muscle Nerve 2004;29:515-522.
 • 14. Tunç T, Kutlu G, Coşkun Ö, Okuyucu EE, Çavdar L, İnan LE. Karpal tünel sendromunda klinik ve elektrofizyolojik evrelemelerin karşılaştırılması. ADÜ Tıp Fak Derg 2006;7:23-26.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.