Şahin KAHRAMANCA
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Gülay ÖZGEHAN
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Duray ŞEKER
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Emre İsmail GÖKCE
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Gaye ŞEKER
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Gündüz TUNÇ
(Acıbadem Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Tevfik KÜÇÜKPINAR
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Hülagü KARGICI
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 20Sayı: 1ISSN: 1306-696X / 1307-7945Sayfa Aralığı: 19 - 22İngilizce

30 0
Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictor of acute appendicitis
AMAÇ: Akut apandisitin tanısı zor olabilmektedir. Bu retrospektif çalışmada, nötrofil/lenfosit oranının (NLR) akut apandisit tanısındaki ve komplike apandisit ile basit apandisit ayrımındaki belirleyiciliği araştırıldı. GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit tanısı ile ameliyat edilmiş 1067 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik değerlendirmeye göre hastalar akut apandisit (G1) ve normal appendiks (G2) olarak iki ana gruba ayrıldı. Akut apandisit grubundaki hastalar ise yeniden basit apandisit ve komplike (perfore ve gangrene) olarak alt iki gruba ayrıldı. BULGULAR: G1 grubunda 897, G2 grubunda 170 hasta vardı. G1a'da 753, G1b'de ise 144 hasta vardı. Akut apandisit tanısı konulmasında NLR için cut-off değeri 4.68 (p<0.001) olarak hesaplandı. Sensitivite %65.3, spesifite ise %54.7 idi. Komplike apandisit ayırımı için NLR cut-off değeri 5.74 olarak hesaplandı. Sensitivitesi %70.8, spesifitesi ise %48.5 idi. TARTIŞMA: Akut apandisit tanısının konulmasında ve komplike apandisit ayrımında NLR klinik değerlendirmeye ek olarak faydalı bir parametredir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Storm-Dickerson TL, Horattas MC. What have we learned over the past 20 years about appendicitis in the elderly? Am J Surg 2003;185:198-20
 • 2.Franz MG, Norman J, Fabri PJ. Increased morbidity of appendicitis with advancing age. Am Surg 1995;61:40-4.
 • 3. Freund HR, Rubinstein E. Appendicitis in the aged. Is it really different? Am Surg 1984;50:573-6
 • 4. Yang HR, Wang YC, Chung PK, Chen WK, Jeng LB, Chen RJ. Role of leukocyte count, neutrophil percentage, and C-reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly. Am Surg 2005;71:344-7.
 • 5. Hallan S, Asberg A, Edna TH. Additional value of biochemical tests in suspected acute appendicitis. Eur J Surg 1997;163:533-8.
 • 6. Schellekens DH, Hulsewé KW, van Acker BA, van Bijnen AA, de Jae-gere TM, Sastrowijoto SH, et al. Evaluation of the diagnostic accuracy of plasma markers for early diagnosis in patients suspected for acute ap-pendicitis. Acad Emerg Med 2013;20:703-10.
 • 7. Hoffmann J, Rasmussen OO. Aids in the diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg 1989;76:774-9.
 • 8. Dunn EL, Moore EE, Elerding SC, Murphy JR. The unnecessary lapa-rotomy for appendicitis-can it be decreased? Am Surg 1982;48:320-3.
 • 9. Goodman DA, Goodman CB, Monk JS. Use of the neutrophil:lymphocyte ratio in the diagnosis of appendicitis. Am Surg 1995;61:257-9.
 • 10. Markar SR, Karthikesalingam A, Falzon A, Kan Y. The diagnostic value of neutrophil: lymphocyte ratio in adults with suspected acute appendici-tis. Acta Chir Belg 2010;110:543-7.
 • 11. Yazici M, Ozkisacik S, Oztan MO, Gürsoy H. Neutrophil/lympho-cyte ratio in the diagnosis of childhood appendicitis. Turk J Pediatr 2010;52:400-3.
 • 12. Mason RJ, Moazzez A, Sohn H, Katkhouda N. Meta-analysis of ran-domized trials comparing antibiotic therapy with appendectomy for acute uncomplicated (no abscess or phlegmon) appendicitis. Surg Infect (Larchmt) 2012;13:74-84.
 • 13. Ishizuka M, Shimizu T, Kubota K. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Has a Close Association With Gangrenous Appendicitis in Patients Un-dergoing Appendectomy. Int Surg 2012;97:299-304.
 • 14. Raftery AT. The value of the leucocyte count in the diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg 1976;63:143-4.
 • 15. Doraiswamy NV. Leucocyte counts in the diagnosis and prognosis of acute appendicitis in children. Br J Surg 1979;66:782-4.
 • 16. English DC, Allen W, Coppola ED, Sher A. Excessive dependence on the leukocytosis cue in diagnosing appendicitis. Am Surg 1977;43:399-402.
 • 17. Sasso RD, Hanna EA, Moore DL. Leukocytic and neutrophilic counts in acute appendicitis. Am J Surg 1970;120:563-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.