Derya BOSTANCI
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, Türkiye)
Nazmi POLAT
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2000Cilt: 24Sayı: suppISSN: 1300-0179 / 1303-6114Sayfa Aralığı: 21 - 29Türkçe

116 0
Karadeniz' de yaşayan Solea lascaris (Risso, 1810)' te yaş belirleme yöntemleri
Bu çalışma Karadeniz'de yaşayan Solea lascaris'in yaş tayininde kullanılacak güvenilir kemiksi yapıyı belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ekim 1996-Ekim 1997 tarihleri arasında yakalanan 215 örneğin pul, omur, bütün otolit ve kırık otolit yaşları tespit edilerek incelenen dört farklı kemiksi yapının birbiriyle olan ilişkileri tablolar ve grafiklerle gösterilmiştir. Sonuçta merkez boyunca kırılarak yakılmış otolitlerin türün yaş tayini için güvenilir olduğu bulunmuştur. Von bertalanffy büyüme denklemi kırık otolit yaş verilerinden yararlanılarak $L_t=24.85 x [1-e-^{0.113(t+3-87)}]$ olarak belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Beamish R.J., McFarlane G.A., The Forgotten Requirement for Age Validation. Fisheries Biology. Trans. Amer. Fish. Soci., 112 (6),735-743, 1983.
 • 2. Hammers,B.E., Miranda L.E., Comparison of methods for estimating age, growth and releted population characteristics of white crappies. Amer. J. Fish. Man., 11:492-498,1991.
 • 3. Das, M., Age Determination and Longevity in Fishes. Gerontology, 40, 70-96, 1994.
 • 4. Polat, N., Işık, K., Kukul, A., Bıyıklı Balık (Barbus plebejus escherichi Steindachner, 1897)’ın Yaş Tayininde Kemiksi Yapı- Okuyucu Uyum Değerlendirmesi. Doğa Tr. J. of Zoology, 17, 503- 509, 1993.
 • 5. Gümüş A., Polat N., Karadeniz’de Yaşayan Gobius melanostomus’ta Yaş Belirleme, III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 10-12 Haziran, 201-207, 1998.
 • 6. Chugunava, N.I., Age and Growth Studies in Fish. Nat. Sci. Found., Washington, 132 p., 1963.
 • 7. Polat, N., Beamish, R.J., Annulus Formation on Anatomical Structures of Siraz (Capoeta capoeta) in Altınkaya Dam Lake. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 4 (1), 70-88, 1992.
 • 8. Polat, N., Keban Baraj Gölü’ndeki Bazı Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri ile Uzunluk Ağırlık İlişkileri, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elazığ, 1986.
 • 9. Demory, R.L., Picitch, E.K., A Comparison of Age Determinations Made by Scales and Broken and Burnt Otoliths for Dover sole (Microstomus pacificus). Final Report, 1986.
 • 10. Polat, N., Gümüş, A., Ageing of Whiting (Merlangius merlangus euxinus, Nord., 1840) Based on Broken and Burnt Otolith, Fisheries Research, 28, 231-236, 1996.
 • 11. Erkoyuncu, I., Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Sinop, 1985, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 265 sayfa.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.