Erman EROĞLU
(Erciyes Üniversitesi, Maliye Bölümü, Kayseri, Türkiye)
Gökçe MARAŞ
(Erciyes Üniversitesi, Maliye Bölümü, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 0Sayı: 176ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 172 - 200Türkçe

45 0
Mali Alan ve Mali Sürdürülebilirlik İlişkisinin Düşük ve Yüksek Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi
Mali alan; bir devletin mali sürdürülebilirliğine herhangi bir zarar verilmeden, ulaşılması hedeflenen bir amaç doğrultusunda kaynak sağlanmasına olanak tanıyan bütçe imkânları olarak tanımlanabilmektedir. Bu kapsamda, mali alan ve mali sürdürülebilirliğin birbiriyle olan teorik ilişkisinin değerlendirilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda mali alan ve mali sürdürülebilirlik kavramları tanımlanmakta ve mali sürdürülebilirlik göstergelerinin mali alan üzerine etkisi değerlendirilmektedir. Daha sonra düşük ve yüksek gelirli 25 gelişmekte olan ülkenin mali alan ve mali sürdürülebilirliği 1997-2016 dönemi aralığında ekonomik göstergeler temelinde incelenmektedir. Sonuç olarak mali sürdürülebilirliğini sağlayabilen ülkelerin mali alan oluşturma potansiyelinin yüksek olduğu ifade edilebilmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Barroy, H., Kutzin, J., Tandon, A., Kurowski, C., Lie, G., Borowitz, M., Sparkes, S. ve Dale E. (2018), “Commentary: Assessing Fiscal Space for Health in the SDG Era: A Different Story”, Health Systems & Reform, 4(1), 4-7.
 • Blanchard, O.J. (1990), “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”, OECD Economics Department Working Papers, No.79, OECD Publishing, Paris, 1-34.
 • Buiter, W.H. (1985), “A Guide to Public Sector Debt and Deficits”, Yale University Economic Growth Center Discussion Paper, No.493, 1-110.
 • Burnside, C. (2005), “Theoretical Prerequisites for Fiscal Sustainability Analysis”, Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook, A World Bank Publication: Washington DC.
 • Calderón, C., Chuhan-Pole, P. ve Some, M.Y. (2018), “Assessing Fiscal Space in Sub Saharan Africa”, World Bank Policy Research Working Paper, No: 8390.
 • Culling, J. (2017), Debt Sustainability, Fiscal Space, and Growth, University of Otago Department of Economics, Thesis fort he Degree of Master of Science in Economics. New Zealand.
 • Çaşkurlu, E. (2011), “Bağımsız Maliye Politikası Uygulama Olanağının Kısıtlanması: Mali Alan Daralması ve Etkileri”, Ekonomik Yaklaşım, 22(79), 21-44.
 • Edwards, S. (2002), “Debt Relief and Fiscal Sustainability”, National Bureau of Economic Research Working Paper, No: 8939, 1-30.
 • Emirkadı, Ö. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Uygulama”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(2), 39-56.
 • Gürbüz, B. (2012), “Sürdürülebilir Borçlanmanın Eleştirisi: Başka Bir Sürdürülebilirlik Olgusu ve Türkiye Örneği”, Ekonomik Yaklaşım, 23(82), 1-22.
 • Gürdal, T. (2008), “Türkiye’de Faiz Dışı Fazla ve Borçların Sürdürülebilirliği (1975-2007 Dönemi)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 417-442.
 • Heller, P.S. (2005), “Understanding Fiscal Space”, IMF Policy Discussion Paper Fiscal Affairs Department, 05/4, 1-19.
 • International Monetary Fund-IMF (2018a), Assessing Fiscal Space: An Update and Stocktaking, Policy Paper Press Release, No.18/260, Washington, DC, 20431 USA.
 • International Monetary Fund-IMF (2018b), World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/ index.aspx
 • International Monetary Fund-IMF (2010), “From Stimulus to Consolidation: Revenue and Expenditure Policies in Advanced and Emerging Economies”, IMF Fiscal Affairs Department, 1-92.
 • İlgün, M.F. (2018), “Fiscal Sustainability: An Empirical Investigation in the Oil Producer and Non-Oil Producer Mena Countries”, Journal of Current Researches on Business and Economics, 8(1), 71-84.
 • Kaya, A. (2013), “Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması”, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 292.
 • Kose, M.A., Kurlat, S., Ohnsorge, F. ve Sugawara, N. (2017), “A Cross- Country Database of Fiscal Space”, World Bank Policy Research Working Paper, No:8157, 1-46.
 • Meheus, F. ve McIntyre, D. (2017), “Fiscal Space for Domestic Funding of Health and other Social Services”, Health Economics, Policy and Law, 12(2), 159-177.
 • Roy, R., Abu-Ismail, K. ve Almeida Ramos, R. (2012), “Is there Fiscal Space for Financing an Arab Development Transformation?”, International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper, No: 88, 1-29.
 • Saraçoğlu, F., Engin, İ. ve Ejder, H.L. (2014), Maliye Ders Notları, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Slack, E. ve Bird, R. (2004), “The Fiscal Sustainability of the Greater Toronto Area”, ITP Paper, 405, International Tax Program, Institute for International Business, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto.
 • Şahin, M. (2014), “Altyapı Yatırımları İçin Mali Alan Oluşturmada Kamu Özel Sektör Ortaklıkları”, A. Kesik, T. Berksoy ve M. Şahin (der.), Mali Alan Teori-Uygulama içinde Seçkin Yayıncılık, Ankara. 169-185.
 • United Nations International Children’s Emergency Fund-UNICEF (2009), “Fiscal Space For Strengthened Social Protection in West and Central Africa”, Overseas Development Institute Regional Thematic Report Study, 1-61.
 • World Bank-WB (2015), “Global Economic Prospects Having Fiscal Space and Using It”, World Bank Group Flagship Report, Washigton, DC.
 • World Bank-WB (2018), A Cross-Country Database of Fiscal Space, https://www.worldbank.org/en/research/brief/fiscal-space

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.