Funda ASLAN
(Hacettepe Üniversitesi ,Hemşirelik Fakültesi ,Halk Sağlığı Hemşireliği,Ankara,Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 3 - 8Türkçe

114 0
Sağlığı Gelistirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Hemşirelik
Sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üzerinde kontrollerini artırarak sağlıklarını geliştirmelerini olanaklı kılan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda zaman içerisinde bireylerin beceri-lerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların, bireye değil bireyle yapılması anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bir çözüm geliştir-mek ve bireyleri güçlendirme temeline dayanan, problemden ziyade çözüme odaklanan bir yaklaşım olarak tanımlanan ‘’çözüm odaklı yaklaşım’’ sağlığı geliştirme kavramına farklı bir yaklaşım getir-miştir. Literatürde bireyi güçlendirme ilkesi doğrultusunda sağlığı geliştirmeye ilişkin olarak farklı konularda kullanılmış olan bu yak-laşım ile pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan bu derleme ile, sağlığı geliştirme uygulamaları kapsamında çözüm odaklı yaklaşım, hemşirelikte çözüm odaklı yaklaşımın avantajları ve bu yaklaşımın literatürde sağlığı geliştirme kapsamında hangi alanlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verilmesi amaçlanmıştır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. Sharma M. Theoretical foundations of health education and health promotion: Jones & Bartlett Publishers; 2016.
 • 2. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior: The-ory, research, and practice: John Wiley & Sons; 2015.
 • 3. Bandura A. Health promotion by social cognitive means. Health education & behavior. 2004;31(2):143-64.
 • 4. Michie S, Abraham C. Interventions to change health be-haviours: evidence-based or evidence-inspired? Psychology & Health. 2004;19(1):29-49.
 • 5. Excellence NIfhaC. How to change practice; Understand, identify and overcome barriers to change. London National Institute for Health and Clinical Excellence 2007.
 • 6. Kemppainen V, Tossavainen K, Turunen H. Nurses’ roles in health promotion practice: an integrative review. Health Promotion International. 2013;28(4):490-501.
 • 7. Bosch-Capblanch X, Abba K, Prictor M, Garner P. Con-tracts between patients and healthcare practitioners for improving patients’ adherence to treatment, prevention and health promotion activities. The Cochrane Library. 2007.
 • 8. Keleher H, Parker R, Abdulwadud O, Francis K. System-atic review of the effectiveness of primary care nursing. In-ternational journal of nursing practice. 2009;15(1):16-24.
 • 9. Irvine F. Examining the correspondence of theoretical and real interpretations of health promotion. Journal of clin-ical nursing. 2007;16(3):593-602.
 • 10. Lis K, Reichert M, Cosack A, Japelj MŠ, Blažun H, Kokol P. Evidence-based guidelines on health promotion for older people: Austrian Red Cross Vienna; 2008.
 • 11. Murphy JJ. Solution-focused counseling in schools: John Wiley & Sons; 2015.
 • 12. Taylor ER. Solution-focused Therapy with Children and Adolescents: Creative and Play-based Approaches: Rout-ledge; 2019.
 • 13. Kim JS. Examining the effectiveness of solution-focused brief therapy: A meta-analysis. Research on Social Work Practice. 2007.
 • 14. Gingerich WJ, Eisengart S. Solution-focused brief ther-apy: A review of the outcome research. Family process. 2000;39(4):477-98.
 • 15. Meydan B. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danış-ma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Türk Psiko-lojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2013;4(39):120-9.
 • 16. Doğan S. Okul Psikolojik Danışmanları İçin Yeni Ve Pratik Bir Yaklaşım: Çözüm-Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma. Eğitim Ve Bilim. 2000;25(116).
 • 17. Cockburn JT, Thomas FN, Cockburn OJ. Solution-fo-cused therapy and psychosocial adjustment to orthopedic rehabilitation in a work hardening program. Journal of Oc-cupational Rehabilitation. 1997;7(2):97-106.
 • 18. McCabe C. Nurse–patient communication: an explo-ration of patients’ experiences. Journal of clinical nursing. 2004;13(1):41-9.
 • 19. Orem DE, Taylor SG, Renpenning KM. Nursing con-cepts of practice. 1995.
 • 20. Ferraz H, Wellman N. The integration of solution-fo-cused brief therapy principles in nursing: a literature re-view. Journal of psychiatric and mental health nursing. 2008;15(1):37-44.
 • 21. McAllister M. Doing practice differently: Solu-tion-focused nursing. Journal of Advanced Nursing. 2003;41(6):528-35.
 • 22. Evans D, Coutsaftiki D, Fathers CP. Health promotion and public health for nursing students: Learning Matters; 2014.
 • 23. Kvarme LG, Helseth S, Sørum R, Luth-Hansen V, Haug-land S, Natvig GK. The effect of a solution-focused approach to improve self-efficacy in socially withdrawn school chil-dren: A non-randomized controlled trial. International jour-nal of nursing studies. 2010;47(11):1389-96.
 • 24. Reinehr T, Kleber M, Lass N, Toschke AM. Body mass index patterns over 5 y in obese children motivated to par-ticipate in a 1-y lifestyle intervention: age as a predictor of long-term success. The American journal of clinical nutri-tion. 2010;91(5):1165-71.
 • 25. Nowicka P, Höglund P, Pietrobelli A, Lissau I, Flod-mark C-E. Family Weight School treatment: 1-year results in obese adolescents. International Journal of Pediatric Obesi-ty. 2008;3(3):141-7.
 • 26. Nowicka P, Pietrobelli A, Flodmark C-E. Low-intensity family therapy intervention is useful in a clinical setting to treat obese and extremely obese children. International Jour-nal of Pediatric Obesity. 2007;2(4):211-7.
 • 27. Viner R, Christie D, Taylor V, Hey S. Motivational/solution-focused intervention improves HbA1c in adoles-cents with Type 1 diabetes: a pilot study. Diabetic Medicine. 2003;20(9):739-42.
 • 28. Valve P, Lehtinen-Jacks S, Eriksson T, Lehtinen M, Lind-fors P, Saha M-T, et al. LINDA–a solution-focused low-in-tensity intervention aimed at improving health behaviors of young females: a cluster-randomized controlled trial. BMC public health. 2013;13(1):1.
 • 29. Froeschle J, Smith R, Ricard R. The efficacy of a system-atic substance abuse program for adolescent females. Pro-fessional School Counseling. 2007;10(5):498-505

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.