SERPİL ÇELİK DURMUŞ
(Kırıkkale Üniversitesi ,Sağlık Bilimleri Fakültesi ,Hemşirelik Bölümü,Kırıkkale,Türkiye)
Melek CEYLAN
(Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi,Aydın,Türkiye)
Medine CANDOĞAN
(Kırıkkale Üniversitesi ,Hemşirelik Bölümü Mezunu,Kırıkkale,Türkiye)
Cansu ÖZTUNÇ
(Kırıkkale Üniversitesi ,Hemşirelik Bölümü Mezunu,Kırıkkale,Türkiye)
Melike GÜNER
(Kırıkkale Üniversitesi ,Hemşirelik Bölümü Mezunu,Kırıkkale,Türkiye)
İlkay DEMİR
(Özel Güven Hastanesi,Kırıkkale,Türkiye)
Hacer CANKALOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi Hastanesi,Ankara,Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 52 - 60Türkçe

176 0
Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: Kırıkkale İli Örneğ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale İl sınırları içinde yaşayan 0 -24 aylık çocukların anne sütü alma ve ek besinlere başlama duru-munda annelerin davranışlarını belirlemektir.Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Kırıkkale İli merkez ve köylerinde yaşayan, 0-24 aylık çocuğu olan ve araştırmaya katılma-yı kabul eden 200 anneye 36 soru ve 5 bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır.Bulgular: Annelerin %52’si kent merkezinde yaşamaktadır. Araştır-maya katılan annelerin %72.5’inin doğum sonrası ilk besin olarak bebeğine anne sütü verdiği, %57.5’inin çocuklarına ilk 6 ay anne sütü verdiği, annelerin %92.5’i anne sütü hakkında bilgi aldığı sap-tanmıştır. Annelerin %47.5’nin hemşire/ebelerden bilgi aldığı be-lirlenmiştir. Annelerin %36’sının 6 ay ve üzeri zamanda ek gıdaya başladığı saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, annelerin yarıdan fazlasının çocuklarına ilk altı ay sadece anne sütü verdiği, 6. aydan sonra ek gıdalara başla-dığı saptanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.