Müge K. DAVRAN
(Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültes,i Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana, Türkiye)
Mehmet Reşit SEVİNÇ
(Harran Üniversitesi, Bozova MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Şanlıurfa, Türkiye)
MEHMET CANÇELİK
(Harran Üniversitesi, Bozova MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Şanlıurfa, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 19Sayı: 73ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 1 - 17Türkçe

102 0
ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI
Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa İline bağlı köylerde yaşayan yaşlıların demografik ve sosyo-ekonomik durumlarını saptamak, yoksulluk ve yaşlılık algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri Şanlıurfa’da 16 köyde, 65 yaş ve üzeri toplam 112 kişiyle yapılan bireysel görüşmeler sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi yapısal fonksiyonel yaklaşımdır. Araştırmada elde edilen veriler toplumsal değişme ve toplumsal cinsiyet açısından yorumlanmıştır. Yaşlıların toplum içerisindeki sosyo-ekonomik statüsünün ve yaşlıların beklentilerinin zamanla değiştiği; genel olarak yaşlılık ve yoksulluk algısının toplumsal cinsiyet açısından önemli farklılığa sahip olduğu saptanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alemdar, T., Demirdöğen, A. ve Ören, M. N. (2012). Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye.http://www.alperdemirdogen.com/wp-content/uploads/kirsal-yoksullukolcum. pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Davran, M.K., Özalp, B., Yurt, B., Yıldız, F. ve Fırat, H. (2017). Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 299-309.
 • Emiroğlu, K., Danışoğlu, B., Berberoğlu, B. (2006). Ekonomi Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gökçe, B. (2007). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Güler, Z., Özsel, D. ve Güler, N. (2015). Arafta Kalan Yaşlılar: Kırdan Kente Göçün Yaşlılara Etkisi. Sosyoloji Konferansları, 52(2015-2): 685-713.
 • Güler, Z., Güler, N. ve Özsel, D. (2016). Kırsal Kesimde “Yaşlı Kadın Olmak”. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) / Journal of International Scientific Researches, 1(2): 86-100.
 • Güler, Z. (2017). Yaşlılık ve İntihar. Sosyoloji Konferansları, 55(2017-1): 181-193.
 • Kantar, M. ve Erkan, O. (2001). Adana İl Merkezinde ve Kırsal Alanında Yaşayarak Tarımsal Faaliyetlerine Devam Eden Ailelerde Toplumsal Yapı ve Toplumsal Cinsiyet. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 16(1): 9-18.
 • Kongar, E. (2011). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kurt, G., Beyaztaş, F. ve Erkol, Z. (2010). Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Memnuniyeti, Adli Tıp Dergisi, 24(2): 32-39.
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. (2015). TR82 Bölgesi Kırsal Yaşlılık Analizi. Ankara: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yayınları 2015-RP-1/91.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çevirenler: Osman Akınhay, Deya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Mulley, G. (2012). A History of Geriatrics and Gerontology. European Geriatric Medicine, 3(4):225-227.
 • Oskay, Ü. ve Şen, H. (2012). Sosyolojiye Giriş (M. TUNA editör, s.49-66). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, S. (2010). Kırsal Yoksulluk: Günlüce Köyü Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Özkul, M. ve Kalaycı, I. (2015). Türkiye’de Yaşlılık Çalışmaları. Sosyoloji Konferansları, 52(2015-2): 259-90.
 • Sevinç M.R. ve Davran K.M. (2017). Adana İlinde Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Sosyo- Ekonomik Yapısı ve Geleceği. Ankara: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, TEPGE, Yayın No: 283.
 • Sungur, N. (2012). Türkiye’de Ömür 20 Yılda 10 Yıl Uzadı. National Geographic Türkiye, Mayıs 2012, No:133.
 • TÜİK. (2014). Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2014. Ankara: TÜİK yayınları, Yayın No: 4381.
 • TÜİK. (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronikhastaliklar- engellidb/ hastaliklar/Yasli_Sagligi/raporlar_istatistikler/TUIK_Yasli_Istatistik_2016.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • TÜİK. (2018). İstatistiklerle Yaşlılar, 2017. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronikhastaliklar- engellidb/ hastaliklar/Yasli_Sagligi/raporlar_istatistikler/TUIK_Yasli_Istatistik_2017.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • TÜİK. (2019). İstatistiklerle Yaşlılar, 2018. https://www.brandingturkiye.com/tuiktenistatistiklerle- yaslilar-raporu-2018/ adresinden elde edilmiştir.
 • Türkdoğan, O. (2009). Doğu ve Güneydoğu Sorunları ve Çözüm Yolları. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • WHO. (2015). World Report On Ageing And Health. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf;js essionid=5F3DC3C84B4BF08001FA3894F416E522?sequence=1 adresinden elde edilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.