Hüseyin GÜHER
(Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye)
Yasemin DEMİR AVCI
(Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1300-4891 / 1308-7517Sayfa Aralığı: 125 - 137Türkçe

110 0
Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Komünite Yapısı
Bu araştırma sınır aşan önemli akarsularımızdan Tunca Nehri’nde Rotifera’nın komünite yapısını veçeşitliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Tunca Nehri’nde belirlenen 4 istasyonda Haziran2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında aylık olarak Rotifera örnekleri toplanırken bu organizmaları etkileyen bazıçevresel parametrelerde ölçülmüştür. Rotifera’da 20 tür tespit edilirken Tunca Nehri’nde yıllık ortalama 1243birey/m3 Rotifera bireyi bulunmuştur. En yaygın türler olarak Brachionus quadridentatus % 36,2 (450birey/m3), Keratella quadrata % 12,3 (152 birey/m3), Asplanchna priodonta %11,9 (148 birey/m3),Brachionus plicatilis % 6,4 (80 birey/m3), Keratella cochlearis % 6,0 (74 birey/m3) bulunmuştur. En fazlaorganizma (2191 birey/m3) sonbahar mevsiminde ve 2. istasyonda (1496 birey/m3) tespit edilmiştir. TuncaNehri’nin ölçülen çevresel parametreler Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmiş ve nehirsuyunun genel olarak I. ila II. sınıf su kalitesi arasında değiştiği, sadece fosfat değerleri açısında III. ila IV.sınıf su kalitesi arasında olduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.