Ramzi BAALBAKI
(The American University of Beirut, Arabic Department, Beirut, Lebanon)
Bünyamin AYDIN
(Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye,)
Yıl: 2020Cilt: 31Sayı: 1ISSN: 1300-0373 / 1304-6810Sayfa Aralığı: 164 - 176Türkçe

73 0
Nahiv-Belâgat İlişkisi: Sîbeveyhi ve Curcânî’nin Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Nahiv ve belâgat arasındaki ilişkiyi konu edinen bu çalışmada, alanın önemli yazarlarındanSîbeveyhi ve Curcânî’nin görüşleri konu, yöntem ve terminoloji bakımlarından karşılaştırılmaktadır.Yazar, söz konusu iki müellifin sözcük dizilişinin anlam üzerindeki etkisine dair değerlendirmeleriniayrıntılı olarak ele almıştır. Çevirinin amacı, yazarın nahiv-meânî ilişkisinin niteliğinedair yorumunu ortaya koymak ve nahiv ilminin anlam ile olan ilişkisine dikkat çeken çalışmalarakatkıda bulunmaktır.
DergiÇeviriErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.