Pınar ATİLLA
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Erden ATİLLA
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ekin KIRCALI
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Pervin TOPÇUOĞLU
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Taner DEMİRER
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Önder ARSLAN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Muhit ÖZCAN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Osman İLHAN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
HAMDİ AKAN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Meral BEKSAÇ
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Günhan GÜRMAN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
SELAMİ KOÇAK TOPRAK
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 73Sayı: 1ISSN: 0365-8104 / 1307-5608Sayfa Aralığı: 5 - 8Türkçe

111 0
Tüylü Hücreli Lösemide Tedavi Yaklaşımımız
Amaç: Tüylü hücreli lösemi (THL), olgun B hücrelerinden kaynaklanan, nadir görülen bir kronik lenfoid malignitedir. Tüm lösemiler içindeki sıklığı %2 olup, hastalar çoğunlukla orta yaşlarda tanı almaktadır. Pürin analogları hastalık tedavisinde kullanılır. Bu çalışmada amacımız THL hastalarımızın demografik özelliklerini, aldıkları tedavileri ve tedaviye cevaplarını sunmaktır. Gereç ve Yöntem: 1984-2019 yılları arasında merkezimizde teşhis ve tedavi edilen 38 THL hastası geriye dönük olarak incelenmiştir. Karşılaştırmalarda ki-kare testi ve student t testi kullanılmıştır. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 50 (31-79) idi. Ortalama lökosit, hemoglobin, trombosit, laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyleri ve tanıdaki dalak büyüklüğü şu şekilde idi: 5,1x109/L (aralık=1,5-20), 12,4 g/dL (aralık=9-17,5), 118x109/L (aralık=15-300), 179 IU (aralık=107-394), 155 mm (aralık=110-290). Kemoterapi öncesi sekiz hastaya (%21) splenektomi yapılmıştır. Tüm hastalara birinci basamak tedavi olarak kladribin (0,1 mg/kg, 7 gün) verilmiştir; sekiz hastada (%21) tam yanıt için iki kür tedavi verilmiştir. Yedi hastada (%18) nüks görülmüştür ve bir hastaya pentostatin (4 mg/m2, her 2 haftada bir, 6 ayda bir doz) verilmiştir. Hastaların ortanca takip süresi 95 aydır. Nüks olan hastalarda lökosit, hemoglobin, trombosit seviyeleri düşük, LDH seviyeleri yüksek ve dalak boyutu artmıştır ancak nüks olmayanlarla arada istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. Sonuç: Serimizde %18 oranında nüks tespit edilmiştir ve tüm hastalar ikinci sıra pürin analoğu tedavisinden sonra tam yanıtlı olarak izlenmiştir. Genel olarak THL iyi prognoza sahip kronik bir hastalıktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Shao H, Calvo KR, Grönborg M, et al. Distinguishing hairy cell leukemia variant from hairy cell leukemia: Development and validation of diagnostic criteria. Leuk Res 2013;37:401-409.
 • 2. Zakarija A, Peterson LC, Tallman MS. Hairy Cell Leukemia. In: Hoffman R, editor. Hematology, Basic Principles and Practice. Churchill-Livingstone- Elsevier; 2009.
 • 3. Frassoldati A, Lamparelli T, Federico M, et al. Hairy cell leukemia: a clinical review based on 725 cases of the Italian Cooperative Group (ICGHCL). Italian Cooperative Group for Hairy Cell Leukemia. Leuk Lymphoma 1994;13:307- 316.
 • 4. Kraut E. Infectious complications in hairy cell leukemia. Leuk Lymphoma. 2011;52(Suppl 2):50-52.
 • 5. Foucar K, Falini B, Catovsky D, et al. Hairy cell leukaemia. World Healthn Organization Classification of Tumors of Haematopoietics and Lymphoid Tissues. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al editors. IARC Press, Lyon; 2008. p. 180-190.
 • 6. Grever MR, Abdel-Wahab O, Andritsos LA, et al. Consensus guidelines for the diagnosis and management of patients with classic hairy cell leukemia. Blood. 2017;129:553-560.
 • 7. Rai K. Consensus resolution: Proposed criteria for evaluation of response to treatment in hairy cell leukemia. Leukemia. 1987;1:405.
 • 8. Piris MA, Foucar K, Mollejo M, et al. Splenic B-cell lymphoma/leukaemia, unclassifiable. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al, editors. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th ed. Lyon, France: IARC; 2008. p. 191-193.
 • 9. Pettirossi V, Santi A, Imperi E, et al. BRAF inhibitors reverse the unique molecular signature and phenotype of hairy cell leukemia and exert potent antileukemic activity. Blood. 2015;125:1207-1216.
 • 10. Andrulis M, Penzel R, Weichert W, et al. Application of a BRAF V600E mutation-specific antibody for the diagnosis of hairy cell leukemia. Am J Surg Pathol. 2012;36:1796-1800.
 • 11. Cannon T, Mobarek D, Wegge J, et al. Hairy cell leukemia: current concepts. Cancer Invest. 2008;26:860-865.
 • 12. Cornet E, Delmer A, Feugier P, et al. French Society of Haematology. Recommendations of the SFH (French Society of Haematology) for the diagnosis, treatment and follow-up of hairy cell leukaemia. Ann Hematol. 2014;93:1977-1983.
 • 13. Seymour JF, Kurzrock R, Freireich EJ, et al. 2-chlorodeoxyadenosine induces durable remissions and prolonged suppression of CD4+ lymphocyte counts in patients withhairy cell leukemia. Blood. 1994;83:2906-2911.
 • 14. Robak T, Jamroziak K, Gora-Tybor J, et al. Cladribine in a weekly versus daily schedule for untreated active hairy cell leukemia: final report from the Polish Adult Leukemia Group (PALG) of a prospective, randomized, multicenter trial. Blood. 2007;109:3672-3675.
 • 15. Gedik E, Girgin S, Aldemir M, et al. Non-traumatic splenic rupture: report of seven cases and review of the literature. World J Gastroenterol. 2008;14:6711-6716.
 • 16. Habermann TM, Rai K. Historical treatments of in hairy cell leukemia, splenectomy and interferon: past and current uses. Leuk Lymphoma. 2011;52(Suppl 2):18-20.
 • 17. Daver N, Nazha A, Kantarjian HM, et al. Treatment of hairy cell leukemia during pregnancy: are purine analogues and rituximab viable therapeutic options. Clinl Lymphoma Myeloma Leuk. 2013;13:86-89.
 • 18. Maloisel F, Benboubker L, Gardembas M, et al. Long-term outcome with pentostatin treatment in hairy cell leukemia patients. A French retrospective studyof 238 patients. Leukemia. 2003;17:45-51.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.