Müçteba Enes YAYLA
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Didem ŞAHİN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Murat TORGUTALP
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Serdar SEZER
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ayşe Bahar KELEŞOĞLU DİNÇER
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Emine Gözde AYDEMİR GÜLOKSUZ
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Mehmet Levent YÜKSEL
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Aşkın ATEŞ
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Murat TURGAY
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Gülay KINIKLI
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 73Sayı: 1ISSN: 0365-8104 / 1307-5608Sayfa Aralığı: 20 - 25Türkçe

67 0
Romatoid Artritli Hastalarda Tofasitinib: Tek Merkez Deneyimi Romatoid Artirit ve Tofasitinib
Amaç: Çalışmamızda romatoid artrit (RA) nedeni ile tofasitinib kullanan hastaların klinik, laboratuvar ve demografik özelliklerini belirlemek ve ilaçta kalım oranlarını saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2016-Temmuz 2019 tarihleri arasında tofasitinib reçete edilmiş 78 RA hastası retrospektif olarak incelenerek çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik, laboratuvar ve demografik verileri kaydedildi. İlaçta kalım hızları Kaplan-Meier sağ kalım analizi kullanılarak incelendi. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Tüm hastaların 62’si (%79,4) kadın olup, ortalama yaşları 58,6±11,3 yıldı. Tofasitinib öncesi biyolojik konvansiyonel hastalık modifiye edici ilaç (kHMEİ) kullanımı olan hasta sayısı 36 (%46,1) idi. Yirmi sekiz (%35,9) hastanın takiplerinde tedavisi sonlandırılmıştı. Tofasitinib kullanımı devam edenler ile ilaç kullanımı sonlandırılmış olan hastaların özellikleri karşılaştırıldığında tofasitinib kesilen grupta başlangıç SDAI skorunun istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu görüldü (p=0,028). Diğer özellikler gruplar arasında benzerdi. Takiplerinde monoterapi olarak tofasitinib kullanan hastalarda ilaçta kalımın anlamlı fazla olduğu saptandı (p=0,012). Sonuç: RA tedavisinde kHMEİ ile remisyona giremeyen hastalarda, tofasitinib etkili bir tedavi ajanı olarak düşünülebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Strand V, Khanna D. The impact of rheumatoid arthritis and treatment on patients’ lives. Clin Exp Rheumatol. 2010;28(3 Suppl 59):S32-40.
 • 2. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological diseasemodifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017;76:960- 977.
 • 3. Fleischmann R, Mysler E, Hall S, et al. Efficacy and safety of tofacitinib monotherapy, tofacitinib with methotrexate, and adalimumab with methotrexate in patients with rheumatoid arthritis (ORAL Strategy): a phase 3b/4, double-blind, head-to-head, randomised controlled trial. Lancet. 2017;390:457-468.
 • 4. Van Vollenhoven RF, Fleischmann R, Cohen S, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2016;55:1031-1041.
 • 5. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum. 2010;62:2569-2581.
 • 6. van Gestel AM, Haagsma CJ, van Riel PL. Validation of rheumatoid arthritis improvement criteria that include simplified joint counts. Arthritis Rheum. 1998;41:1845-1850.
 • 7. Smolen JS, Breedveld FC, Schiff MH, et al. A simplified disease activity index for rheumatoid arthritis for use in clinical practice. Rheumatology. 2003;42:244-257.
 • 8. Nurmohamed MT, Dijkmans BA. Are biologics more effective than classical disease-modifying antirheumatic drugs? Arthritis Res Ther. 2008;10:118.
 • 9. Burmester GR, Blanco R, Charles-Schoeman C, et al. Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: a randomised phase 3 trial. Lancet. 2013;381:451-460.
 • 10. Kremer J, Li Z-G, Hall S, et al. Tofacitinib in Combination With Nonbiologic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs in Patients With Active Rheumatoid Arthritis: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2013;159:253-261.
 • 11. Fleischmann R, Kremer J, Cush J, et al. Placebo-controlled trial of tofacitinib monotherapy in rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2012;367:495-507.
 • 12. Wollenhaupt J, Silverfield J, Lee EB, et al. Safety and efficacy of tofacitinib, an oral janus kinase inhibitor, for the treatment of rheumatoid arthritis in open-label, longterm extension studies. J Rheumatol. 2014;41:837-852.
 • 13. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X, et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials. Ann Rheum Dis. 2017;76:1253-1262.
 • 14. European Medicines Agency. Xeljanz (tofacitinib): assessment report. 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_ assessment_report/human/004214/WC500224913.pdf. Accessed 31 Oct 2017.
 • 15. Pope JE, Keystone E, Jamal S, et al. Persistence of Tofacitinib in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Open‐Label, Long‐Term Extension Studies up to 9.5 Years. ACR Open Rheumatol. 2019;1:73-82.
 • 16. Smolen JS, Kay J, Doyle MK, et al. Golimumab in patients with active rheumatoid arthritis after treatment with tumour necrosis factor α inhibitors (GO-AFTER study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase III trial. Lancet. 2009;374:210-221.
 • 17. Klareskog L, Gaubitz M, Rodriguez-Valverde V, et al ; Etanercept Study 301 Investigators. Assessment of long-term safety and efficacy of etanercept in a 5-year extension study in patients with rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2011;29:238-247.
 • 18. Weinblatt ME, Keystone E, Furst DE, et al. Long term efficacy and safety of adalimumab plus methotrexate in patients with rheumatoid arthritis: ARMADA 4 year extended study. Ann Rheum Dis. 2006;65:753-759.
 • 19. Westhovens R, Kremer JM, Emery P, et al. Long-term safety and efficacy of abatacept in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: a 7-year extended study. Clin Exp Rheumatol. 2014;32:553-562.
 • 20. Souto A, Maneiro JR, Gomez-Reino JJ. Rate of discontinuation and drug survival of biologic therapies in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis of drug registries and health care databases. Rheumatology. 2015;55:523-534.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.