Mehmet BALBABA
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Fatih ULAŞ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Hakan YILDIRIM
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Mehmet CANLEBLEBİCİ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Metin Kaya GÜRGÖZE
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediyatrik Romatoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 27Sayı: 1ISSN: 1300-4786Sayfa Aralığı: 34 - 38Türkçe

98 0
Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi
Amaç: Tek merkezde takip edilen juvenil idyopatik artrit hastalarının klinik ve demografik özelliklerini sunmak, juvenil idyopatik artrithastalarında üveit gelişimi ve görme keskinliği üzerine etkisi olan faktörleri değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: 80 juvenil idyopatik artritli hastanın (30 erkek ve 50 kız) kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyet, artrit ve üveit başlangıç yaşı, aile hikayesi, takip periyodu, klinik özellikler, üveite bağlı komplikasyonlar, başlangıç sistemik tedavi, tedavi komplikasyonları ve tedavi süresi analiz edildi.Bulgular: Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 9,23±4,0 yıl (2-15 arası), ortalama üveit başlangıç yaşı 9,92±3,15 yıl (5-16 arası), ortalama takip süresi ise 2,49±1,72 yıldı (1-7 arası). Hastaların 12’sinde (%15) üveit tespit edildi. Hastalarda üveit tanısı konulduğu andaki ilk görme keskinlikleri 2’sinde (%16,6) 0,1 ve altı, 2’sinde (%16,6) 0,1 ile 0,5 arasında ve 8’inde (%66,6) 0,5 ve üzerinde saptandı.Son görme keskinliği ise tüm hastalarda 0,5 ve üzerinde saptandı. İlk tedavi olarak 6 hastaya (%7,5) nonsteroidal antienflamatuvar ajanlar, 8’ine (%10) sülfasalazin, 3’üne (%3,7) sadece kortikosteroid ve 63’üne (%78,7) metotreksat başlandı. Takiplerinde tedaviye dirençli olan hastalardan 10’nuna (%12,5) etanercept, 4’üne (%5) adalimumab ve 3’üne (%3,7) tosilizumab tedavisi ilave edildi. Juvenil idyopatik artrit ile ilişkili üveiti olan hastaların tamamı tanı anında veya üveit gelişmeden önce metotreksat tedavisi kullanmakta idi. Üveitiolan hastaların takibinde 4 hastaya adalimumab tedavisi ilave edildi.Sonuç: Juvenil idyopatik artrit ile ilişkili üveit gelişen hastalarda zamanında ve etkin olarak başlanan immünomodülatör tedavi görmeprognozunu olumlu olarak etkilemektedir. Hastaların multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve rutin tarama programlarınınuygulanması gerekmektedir.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Heiligenhaus A, Niewerth M, Ganser G, Heinz C, Minden K; German Uveitis in Childhood Study Group. Prevalence and complications of uveitis in juvenile idiopathic arthritis in a populationbased nation-wide study in Germany: suggested modification of the current screening guidelines. Rheumatol. 2007;46:1015-9.
 • 2. Saurenmann RK, Levin AV, Feldman BM, Laxer RM, Schneider R, Silverman ED. Risk factors for development of uveitis differ between girls and boys with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2010;62:1824-8.
 • 3. Espinosa M, Gottlieb B. Juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Rev. 2012;33:303-13
 • 4. Berntson L, Fasth A, Andersson-Gare B, et al; Nordic Study Group. Construct validity of ILAR and EULAR criteria in juvenile idiopathic arthritis: a population based incidence study from the Nordic countries. International League of Associations for Rheumatology. European League Against Rheumatism. J Rheumatol. 2001;28:2737-43.
 • 5 Simonini G, Paudyal P, Jones GT, Cimaz R, Macfarlane GJ. Current evidence of methotrexate efficacy in childhood chronic uveitis: a systematic review and meta-analysis approach. Rheumatol. 2013;52:825-31.
 • 6. Viswanathan V, Murray KJ. Management of children with Juvenile idiiopathic arthritis. Indian J Pediatr. 2016;83:63-70.
 • 7. Oray M, Tuğal-Tutkun I. Treatment of juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Turk J Ophthalmol. 2016;46:77-82
 • 8. Bloch-Michel E, Nussenblatt RB. International Uveitis Study Group recommendations for the evaluation of intraocular inflammatory disease. Am J Ophthalmol. 1987;103:234-5.
 • 9. Zeggini E, Packham J, Donn R, Wordsworth P, Hall A, Thomson W; BSPAR Study Group. Association of HLA-DRB1*13 with susceptibility to uveitis in juvenile idiopathic arthritis in two independent data sets. Rheumatol. 2006;45:972-4.
 • 10. Nordal EB, Songstad NT, Berntson L, Moen T, Straume B, Rygg M. Biomarkers of chronic uveitis in juvenile idiopathic arthritis: predictive value of antihistone antibodies and antinuclear antibodies. J Rheumatol. 2009;36:1737-43.
 • 11. Tugal-Tutkun İ. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında göz tutulumu. T Klin J Pediatr Sci. 2008;4:139-43
 • 12. Woreta F, Thorne JE, Jabs DA, Kedhar SR, Dunn JP. Risk factors for ocular complications and poor visual acuity at presentation among patients with uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis. Am J Ophthalmol. 2007;143:647-55.
 • 13. Thorne JE, Woreta FA, Dunn JP, Jabs DA. Risk of cataract development among children with juvenile idiopathic arthritis-related uveitis treated with topical corticosteroids. Ophthalmology. 2010;117:1436-41.
 • 14. Schmeling H, Horneff G. Etanercept and uveitis in patients with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol. 2005;44:1008-11.
 • 15. Tynjala P, Lindahl P, Honkanen V, Lahdenne P, Kotaniemi K. Infliximab and etanercept in the treatment of chronic uveitis associated with refractory juvenile idiopathic arthritis. Br J Ophthal - mol. 2007;66:548-50.
 • 16. Magli A, Forte R, Rombetto L, Alessio M. Cataract management in juvenile idiopathic arthritis: simultaneous versus secondary intraocular lens implantation. Ocul Immunol Inflamm. 2014; 22(2):133-7.
 • 17. Kulik U, Wiklund A, Kugelberg M, Lundvall A. Long-term results after primary intraocular lens implantation in children with juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Eur J Ophthalmol. 2019;29(5):494-8.
 • 18. Rosenberg AM, Oen KG. The relationship between ocular and articular disease activity in children with juvenile rheumatoid arthritis and associated uveitis. Arthritis Rheum. 1986;29:797-800.
 • 19. Rifkin LM, Birnbaum AD, Goldstein DA. TNF Inhibition for Ophthalmic Indications: current Status and Outlook. Bio Drugs. 2013;27:347-57.
 • 20. Martel JN, Esterberg E, Nagpal A, Acharya NR. Infliximab and adalimumab for uveitis. Ocul Immunol Inflamm. 2012;20:18-26. 21. Kasapçopur Ö, Barut K. Treatment in juvenile rheumatoid arthritis and new treatment options. Turk Pediatri Ars. 2015;50:1-10.
 • 22. Acharya NR, Patel S, Homayounfar G, et al. Relapse of juvenile idiopathic arthritis-associated üveitis after discontiniuation of immunomodulatory therapy. Ocul Immunol Inflamm. 2019;27:686- 92.
 • 23. Kalinina Ayuso V, Van De Winkel EL, Rothova A, de Boer JH. Relapse rate of uveitis post-methotrexat treatment in juvenile idiopathic arthritis. Am J Ophthalmol. 2011;151(2):217-22.
 • 24. Baszis K, Garbutt J, Toib D, et al. Clinical outcomes after withdrawal of anti-tumor necrosis factor alpha therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis: a twelve-year experience. Arthritis Rheum. 2011;63:3163-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.