Mehmet Zahid MALASLI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ağız, Biyosistem Bölümü, Konya, Türkiye)
Çetin PALTA
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ağız, Biyosistem Bölümü, Konya, Türkiye)
Zeli̇ha ÜSTÜN ARGON
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ağız, Biyosistem Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 4ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 826 - 832Türkçe

2 0
KOP Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri
Bu çalışma, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi’nin 2009-2018 yılları arasındaki tarım alet ve makina varlığı ile tarımsal mekanizasyon özelliklerindeki değişimin saptanması amacıyla ele alınmıştır. Çalışmanın materyalini KOP Bölgesi’ndeki illerin 2009-2018 yılları arasındaki tarım alet ve makinaları istatistiksel verileri oluşturmuştur. 2009-2018 yıllarına ait traktör sayısı, traktör güç dağılımı ve tarım alanı değerlerinden yararlanılarak tarımsal mekanizasyon özellikleri ile bu özellikler arası ilişkiler belirlenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalarda; ortalama traktör gücü (kW), birim alana düşen traktör gücü (kW/ha), 1000 hektar tarım alanına düşen traktör sayısı (adet/1000 ha) ve bir traktöre düşen tarım alanı (ha/traktör) kriterleri esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, KOP Bölgesi’nin 2009 ve 2018 yılları verileri sırasıyla, ortalama traktör gücü 38,21 kW ve 38,91 kW, birim alana düşen traktör gücü 1,21 kW/ha ve 1,56 kW/ha, 1000 hektar alana düşen traktör sayısı 31,75 adet/1000 ha ve 40,09 adet/1000 ha ve bir traktöre düşen tarım alanı 31,50 ha/traktör ve 24,94 ha/traktör olarak belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akar M, Malaslı MZ, Çelik A. 2012. Hatay ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 27. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun, s. 64-73.
 • Altıkat S, Çelik A. 2009. Erzurum ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (2): 57–70.
 • Altıkat S, Çelik A. 2011. Iğdır ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (4): 99-106.
 • Altuntaş E, Öğüt H, Taşer ÖF. 1997. Ülkemizin coğrafik bölgelere göre tarımsal mekanizasyon durumu. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül, Tokat, s. 68-75.
 • Anonim. 2017. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Son Durum Raporu, Konya.
 • Anonim. 2019a. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım Alet ve Makine İstatistikleri, Ankara.
 • Anonim. 2019b. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri, İllere Göre Tarım Alanları, Ankara.
 • Aslantürk B, Altuntaş E. 2018. Malatya ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (2): 15-26.
 • Bal M, Altuntaş E. 2018. Çorum ilinin ayçiçeği tarımı yapan işletmelerinin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32 (3): 381 -393.
 • Çelik A, Öztürk İ, Turgut N. 2002. Gümüşhane ili tarımsal mekanizasyon özellikleri. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınma Sempozyumu, 23-25 Ekim, Gümüşhane.
 • Demir B, Öztürk İ. 2011. Samsun ili tarımsal mekanizasyon özelliklerinin yıllara göre değişimi. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, Samsun, s. 309-316.
 • Erkmen Y, Bastaban S, Çelik A, Öztürk İ. 1990. Türkiye’nin coğrafik bölgelere göre tarımsal mekanizasyon sorunları ve çözüm olanakları. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 1 -4 Ekim, Adana, s. 1 -4.
 • Eryılmaz T, Gökdoğan O, Yeşilyurt M. 2014. Yozgat ilinin tarımsal mekanizasyon durumunun incelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1 (2): 262-268.
 • Gökdoğan O, Bayhan AK. 2011. Eğirdir ilçesi tarım işletmelerinin mekanizasyon düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1): 23-29.
 • Gürsoy S. 2013. Batman ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyinin ilçeler bazında değerlendirilmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 3 (2): 146-158.
 • Işık E, Güler T, Ayhan A. 2003. Bursa iline ilişkin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2): 125-136
 • Kasap A, Demir A, Dilmaç M. 1997. Tokat ilinde tarımda makineleşmenin genel yapısı ve sorunları üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17- 19 Eylül, Tokat, s. 35-44.
 • Koçtürk D, Onurbaş Avcıoğlu A. 2007. Türkiye’de bölgelere ve illere göre tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3 (1): 17-24.
 • Lüle F, Koyuncu T, Engin KE. 2012. Adıyaman ilinin tarımsal mekanizasyon durumu. Tarımsal Mekanizasyon 27. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun, s. 48-54.
 • Özgüven MM, Türker U, Beyaz A. 2010. Türkiye’nin tarımsal yapısı ve mekanizasyon durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (2): 89-100.
 • Özpınar S. 2001. Marmara Bölgesinin tarımsal mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül, Şanlıurfa, s. 41 -46.
 • Polat R, Sağlam R. 2001. GAP Bölgesinin mekanizasyon durumu ve sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül, Şanlıurfa, s. 617-621.
 • Sabancı A, Akıncı İ. 1994. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi ve son gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül, Antalya, s. 404-415.
 • Sessiz A, Eliçin AK, Esgici R, Tantekin F. 2012. Tarım makineleri hibe programının Diyarbakır ilinin mekanizasyon gelişimine katkısı. Tarımsal Mekanizasyon 27. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun, s. 33-38.
 • Tezer E. 1980. Tarımsal üretim planlaması kavramı ve mekanizasyon. Tarım Sorunları ve Tarımsal Üretim Planlaması Semineri, Ankara.
 • Yılmaz S, Sümer SK. 2018. Türkiye’de traktör parkı yenilenme oranları ve mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 14 (2): 79-87.
 • Zeren Y, Tezer E, Tuncer İK, Evcim Ü, Güzel E, Sındır KO. 1995. Tarım alet-makine ve ekipman kullanım ve üretim sorunları. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi Tarım Haftası 95 Kongresi, 9-13 Ocak, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.