KAMİLE ULUKAPI
(Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Antalya, Türkiye)
Zehra KURT
(Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, Türkiye)
Sevinç ŞENER
(Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 4ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 927 - 931Türkçe

15 0
Su Kısıtı Koşullarında Biber (Capsicum annuum L.) Bitkisinde Mikoriza Uygulamasının Vejetatif ve Generatif Gelişme Üzerinde Etkileri
Faydalı toprak organizmaları olan Arbusküler Mikorizal Funguslar (AMF), bitki besin elementlerinin bitki kökleri tarafından alımında ve dolayısıyla sağlıklı bitki gelişiminde önemli bir role sahiptirler. Bu çalışmada toprağa eklenen Glomus etunicatum’un, su kısıtı uygulanan biber bitkilerinin gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, dört farklı sulama konusu (I25, I50, I75, I100) ve AMF uygulamasının Tesla F1 biber çeşidinin bitki gelişimi ve bazı meyve özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Bu amaçla deneme sonunda; sürgün uzunluğu (cm), kök uzunluğu (cm), kök yayılımı (cm), yaprak sayısı (adet), yaprak genişliği (mm) ve uzunluğu (mm), gövde çapı (mm), meyve eni (mm), meyve uzunluğu (mm), kök ve sürgün ağırlıkları (g), meyve pH, meyvede kuru madde miktarı ve klorofil indeksi ölçümleri yapılmıştır. Bitkilerden alınan yapraklar örneklerinin P (fosfor) ve K (potasyum) içerikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda AMF uygulanan ve uygulanmayan bitkilerin tümünde I75 sulama konusunun hem bitki gelişimi hem de meyve özellikleri açısından en iyi sonucu verdiği belirlenmiştir. Ayrıca I75 sulama konusunun bitki gelişimi için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aissa E, Mougou A, Khalfallah KK. 2016. Influence of mycorrhizal inoculation and source of phosphorus on growth and nutrient uptake of pepper (Capsicum annuum L.) in calcareous soil. Journal of New Sciences, 28.
 • Altuntaş Ö, Abak K, Daşgan HY. 2016. Serada Biber Yetiştiriciliğinde Arbusküler Mikorhizal Fungus Kullanımının Bitki Gelişimi ve Verime Etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (2): 144-151.
 • Amaranthus M, Simpson L. 2011. A Plant Evolution Revolution. ACRES, The Voice of Eco-Agriculture, 1 -4.
 • A.O.A.C 1980. Official Methods of Analysis. 13 th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington.
 • Arbuckle JL. 2012. IBM SPSS Amos 21 user’s guide. Amos Development Corporation.
 • Aroca R, Verniery P, Ruiz-Lozano JM. 2008. Mycorrhizal and non-mycorrhizalLactuca sativa plants exhibit contrasting responses to exogenous ABA duringdrought stress and recovery. Journal of Experimental Botany, 59: 2029–2041.
 • Aydın A. 2002. Mycorrhiza and Functions. Ministry of Agriculure and Rural Affairs Publication. Erdemli-MERSİN. Barman J, Samanta A, Saha B, Datta S. 2016. Mycorrhiza. Resonance, 21(12): 1093-1104.
 • Baum C, El-Tohamy W, Gruda N. 2015. Increasing the productivity and product quality of vegetable crops using arbuscular mycorrhizal fungi: a review. Scientia Horticulturae, 187: 131 -141.
 • Beltrano J, Ruscitti M, Arango MC, Ronco M. 2013. Effects of arbuscular mycorrhiza inoculation on plant growth, biological and physiological parameters and mineral nutrition in pepper grown under different salinity and p levels. Journal of soil science and plant nutrition, 13(1): 123-141.
 • Bot AJ, Nachtergaele FO, Young A. 2000. Land resource potential and constraints at regional and country levels. World Soil Resources Reports 90. Land and Water Development Division, FAO, Rome. ISBN 92-5-104429-5.
 • Davies Jr FT, Olalde-Portugal V, Aguilera-Gomez L, Alvarado MJ, Ferrera-Cerrato RC, Boutton TW. 2002. Alleviation of drought stress of Chile ancho pepper (Capsicum annuum L. cv. San Luis) with arbuscular mycorrhiza indigenous to Mexico. Scientia Horticulturae, 92(3-4): 347-359.
 • İkiz O, Abak K, Daşgan HY, Ortaş I. 2009. Effects Of Mycorrhizal Inoculation In Soilless Culture On Pepper Plant Growth. Acta Horticulturae, 807, 533–540. doi:10.17660/actahortic.2009.807.78
 • Jezdinsky A, Vojtiskova J, Slezak K, Petrikova K, Pokluda R. 2012. Effect ofdrought stress and Glomus inoculation on selected physiological processes ofsweet pepper (Capsicum annuum L. cv ‘Slavy’). Acta Universitatis Agriculturae Silviculturae Mendelianae Brunensis 60: 69–76.
 • Kacar B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri II. Bitkianalizleri. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 646 ss. Kanber R. 2006. Irrigation. Cukurova University Publications. A-52, 530 pp.
 • Kapoulas N, Ilić ZS, Koukounaras A, Ipsilantis I. 2019. Application Of Arbuscular Mycorrhizal Inoculum in Greenhouse Soil With Manure Induced Salinity for Organic Pepper Production. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 18(1): 129-139.
 • Krishna MSR. 2018. Arbuscular mycorrhizal symbiosis alters morphological and biochemical indices in hot pepper (Capsicum annuum L.) under drought stress. International Journal of Green Pharmacy (IJGP), 12(02).
 • Marulanda A, Azcón R, Ruiz-Lozano JM. 2003. Contribution of six arbuscular mycorrhizal fungal isolates to water uptake by Lactuca sativa L. plants underdrought stress. Physiologia Plantarum, 119. 526–533.
 • Ortaş İ, Ergün B, Ortakçı D, Ercan S, Köse Ö. 1999. Spors of Mycorrhiza Production Techniques and Possibilities of Use in Agriculture. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 959–968.
 • Ortas I, Kaya Z, Çakmak I. 2001. Influence of arbuscular mycorrhizae inoculation on growth of maize and green pepper plants in phosphorus- and zinc-deficient soil. In: Horst W.J. et al. (eds) Plant Nutrition. Developments in Plant and Soil Sciences, vol 92. Springer, Dordrecht.
 • Pischl PH, Barber NA. 2016. Plant responses to arbuscular mycorrhizae under elevated temperature and drought. Journal of Plant Ecology, 10(4). 692-701.
 • Selvakumar G, Yi PH, Lee SE, Shagol CC, Han SG, Sa T, Chung BN. 2018. Effects of Long-Term Subcultured Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Red Pepper Plant Growth and Soil Glomalin Content. Mycobiology, 46(2): 122-128.
 • Sensoy S, Demir S, Turkmen O, Erdinc C, Savur OB. 2007. Responses of some different pepper (Capsicum annuum L.) genotypes to inoculation with two different arbuscular mycorrhizal fungi. Scientia Horticulturae, 113(1): 92-95.
 • Somerville C, Briscoe J. 2001. Genetic engineering and water. Science, 292: 2217.
 • Tanwar A, Aggarwal A, Kadian N, Gupta,A. 2013. Arbuscular mycorrhizal inoculation and super phosphate application influence plant growth and yield of Capsicum annuum. Journal of soil science and plant nutrition, 13(1): 55-66.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.