Nuri ERDEMİR
(İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye)
EZGİ SUMBAS
(İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye)
Zeynep UMUR ERKUŞ
(Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)
Aslı TUNCA
(Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 1300-2899 / 2149-9683Sayfa Aralığı: 952 - 962Türkçe

122 0
8. Sınıf Öğrencilerin Okul Psikolojik Danışmanı Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
Bu araştırmanın amacı Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerindeki 8. sınıföğrencilerin okul psikolojik danışmanı kavramına ilişkin görüşlerini inceleyereköğrencilerin okul psikolojik danışmanı kavramına yönelik zihinsel imgelerini ortayakoymaktır. Bunun için araştırmacılar tarafından seçilen ortaokullarda öğrenim gören,ankette okul psikolojik danışmanından yardım aldığını belirten, 8. sınıföğrencilerinden araştırmaya gönüllü katılan, 137 öğrenciyle çalışılmıştır. Araştırmadaelde edilen veriler 8. sınıf öğrencilerine sorulan “Okulumdaki psikolojik danışman…….....… benziyor. Çünkü………” biçiminde açık uçlu sorularla toplanmıştır. Araştırmasonucunda öğrenciler tarafından üretilen metaforlardan Yakışıklı / güzel / karizmatikbiri olarak okul psikolojik danışmanı, ailemizden biri olarak okul psikolojik danışmanı,dost / arkadaş / sırdaş olarak okul psikolojik danışmanı, psikolog / psikiyatrist /danışman / uzman olarak okul psikolojik danışmanı, bilgin / bilgi toplayan / bilgiveren bir kişi olarak okul psikolojik danışmanı, koşturan, hareketli bir kişi olarak okulpsikolojik danışmanı ve bir lider, yol gösteren olarak okul psikolojik danışmanı olmaküzere 7 tema oluşturulmuştur. Bu temalarının, okul psikolojik danışmanlarının dahaçok olumlu yönlerini vurguladığını söylemek mümkündür. Buna ek olarak bazıtemaların psikolojik danışmanının iş alanına yönelik bilgileri de içerdiğigörülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.