Mansur Seymen SEĞMENOĞLU
(Osmaniye Korkut Ata University, Nursing Department, Faculty of Health Sciences, 80010 Osmaniye, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 595 - 597Türkçe

43 0
Çukurova Bölgesinde Karşılaşılan Bal Arısı Ölümleri Üzerine Piretroit Grubu Pestisitlerin Etkisi
Arıcılık Ülkemizde ve Dünya’da yaygın şekilde yapılan tarımsal çalışmalardan biridir. Toplumumuz arıcılığa ve arı ürünlerine özellikle bala çok önem vermektedir, arı ürünlerinin devamlılığı içinde arı koloni sağlığı çok önemlidir. Arılardaki koloni kaybına neden olarak gösterilebilecek birçok faktör vardır ve bunlardan bir tanesi de zirai ilaçlardan kaynaklı zehirlenmelerdir. Zirai mücadele için kullanılan ilaçların yanlış dozlanması, ilaçlamanın gündüz yapılması veya ilaçların rastgele karıştırılmasına bağlı olarak etki güçlenmesi veya etki farklılaşması gibi nedenler toplu arı ölümlerine neden olabilmektedir. Çalışmada, Çukurova’da ağırlıklı olarak kış döneminde kışlatma için gelen, yoğun ölümlere bağlı olarak da pestisit zehirlenmesi şüphesiyle Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne getirilen ve arıcılardan toplanan, 2015-2018 yıllarına ait 188 adet farklı işletmelerden gelen ölü arı numunesi (her numune yaklaşık 100 g ölü arı içermekte) incelenmiştir. Gaz kromatografi (GC) cihazı ile kalitatif inceleme yapılmıştır. Ölü arı numunelerinin incelenmesinde 2015 yılında gelen 2 numunede tau-fluvalinate kalıntısına, 2016 yılında gelen 1 numunede sipermetrin kalıntısına rastlandı. 2017 ve 2018 yıllarında gelen numunelerde ise, piretroit pestisitler yönünden herhangi bir maddeye tespit edilebilir düzeyde rastlanmadı. Piretroit grubu pestisitler yönünden incelediğimiz 188 adet numunede 1 adet numunede arılar için toksik maddeye rastlanılmıştır. Bu durum, incelenen numuneler itibariyle Çukurova’da piretroit pestisitlerin arı koloni kayıplarında rol almadığını göstermiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim, 2014. Zehirleme şüpheli materyallerde pestisitlerin GCMS tekniğiyle tarama analiz metodu, Teşhiste Metot Birliği, T.C. Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Farmakoloji ve Toksikoloji, Cilt 6, s. 100-103.
 • Anonim, 2018. Ruhsatlı Varroa ilaçları güncel listesi, Arı Yetiştiricileri Birliği, https://www.tab.org.tr/ruhsatli-varroailaclari.html
 • Barnett EA, Charlton AJ, Fletcher MR. 2007. Incidents of bee poisoning with pesticides in the United Kingdom, 1994-2003. Pest Management Science; 63: 1051 - 1057.
 • Chauzat MP, Carpentier P, Martel AC, Bougeard S, Cougoule C, Porta P, Lachaize J, Madec F, Aubert M, Faucon JP. 2009. Influence of pesticide residues on honey bee (Hymenoptera: Apidae) colony health in France, Environmental Entomology; 38(3): 514-523.
 • Daş YK, Kaya S. 2004. Türkiye’de üretilen ballarda bazı sentetik piretroid insektisit kalıntılarının incelenmesi, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt: 15, sayı:1-2.
 • Daş YK, Aksoy A. 2016. Pestisitler, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics; 2(2): 1-17.
 • Goulson D, Nicholls E, Botias C, Rotheray EL. 2015. Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. Science; vol. 347, issue 6229. DOI: 10.1126/science.1255957
 • Joy RM. 1994. Pyrethrins and pyrethroid insecticides. Pesticides and Neurological Diseases, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 292-312.
 • Kaya S, Bilgili A. 1998. Pestisidler, Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, Özel Toksikoloji; 2(13): 211-339. ISBN: 975- 7774-32-4.
 • Maund SJ, Campbell PJ, Giddings JM, Hamer MJ, Henry K, Pilling ED, Warinton JS, Wheeler JR. 2012. Ecotoxicology of synthetic pyrethroids, Top Curr Chem; 314: 137-166. DOI:10.1007/128_2011_260
 • Mueller-Beilschmidt D. 1990. Toxicology and environmental fate of synthetic pyrethroids, Journal of Pesticide Reform; 10:3.
 • Ünal HH, Oruç HH, Sezgin A, Kabil E. 2010. Türkiye’de, 2006- 2010 yılları arasında, bal arılarında görülen ölümler sonrasında tespit edilen pestisitler, Uludağ Arıcılık Dergisi; 10(4): 119-125.
 • Ünal HH, Öncel T, Sait A, Kabil E, Sezgin A, Demir BM, Seğmenoğlu MS. 2017. Investigation of Honey Bee Deaths in Adana Province and Surroundings. 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi, Poster Bildiri 0205, 29 Eylül-04 Ekim 2017, İstanbul.
 • Piechowicz B, Grodzicki P, Stawarczyk K, Piechowicz I, Stawarczyk M, Zwolak A. 2016. Circadian and seasonal changes in honeybee (Apis mellifera) worker susceptibility to pyrethroids, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 3, 1177-1185. DOI: 10.15244/pjoes/61635
 • Rehman H, Aziz AT, Saggu S, Abbas ZK, Mohan A, Ansari AA. 2014. Systematic review on pyrethroid toxicity with special reference to deltamethrin, Journal of Entomology and Zoology Studies; 2 (5): 01-06. ISSN 2320-7078.
 • Saha S, Kaviraj A. 2008. Acute toxicity of synthetic pyrethroid cypermethrin to some freshwater organisms, Bull Environ Contam Toxicol; 80: 49-52. DOI 10.1007/s00128- 007-9314-4
 • Sanchez-Bayo F, Goka K. 2016. Impacts of pesticides on honey bees, Beekeeping and Bee Conservation - Advances in Research. DOI:10.5772/62487

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.