Serpil YILMAZ
(Akdeniz University, Faculty of Fisheries, Department of Basic Sciences, 07070 Antalya, TurkeY)
M. Tunca OLGUNER
(Akdeniz University, Faculty of Fisheries, Department of Fishing and Processing Technology, 07070 Antalya, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 625 - 631Türkçe

1 0
Antalya’nın Su Ürünleri Sektöründeki Yeri ve Analizi
Su ürünleri sektörü, halkın hayvansal besin ihtiyacının karşılanmasında, sanayide, istihdamda ve milli gelirde ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği sektörü ülkemizde %11 büyüme hızıyla en hızlı büyüyen sektörlerden biri konumundadır. Antalya ili de su ürünleri sektöründe önemli yeri olan illerden biridir. Ancak, ilin öncelikli olarak önemli bir turizm beldesi olması nedeniyle bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılması maalesef mümkün olamamaktadır. Nitekim ilde besicilik yapılan kafes çiftlikleri turizm nedeniyle diğer illere taşınmıştır. Yine de Antalya'da halen 73 adet alabalık, 5 adet çipura levrek olmak üzere 78 adet aktif yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. Söz konusu işletmeler Türkiye yetiştiricilik üretiminin yaklaşık %2’sini gerçekleştirmektedir. 2017 yılı itibariyle ildeki su ürünleri yetiştiricilik üretim miktarı ise 5.693 ton/yıldır. Antalya ilimizde 2017 yılı itibari ile 5 adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. Bunlar, Konyaaltı, Alanya, Finike, Kaş (merkez) ve Kaş (kalkan) bölgelerinde bulunmaktadır. Ancak, karaya çıkış noktalarının fazla olması denetim açısından bazı karışıklıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle ilde bir Su Ürünleri Toptancı Halinin açılması talep edilmektedir. Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği üretimi toplamda 6.797 ton/yıl olan Antalya’dan 2016 yılı 1680 ton, 2017 yılı 1898 ton, 2018 yılı itibariyle ise 2359 ton/yıl su ürünleri ihracatı yapılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Anonim. 2016. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği. IV. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Raporu. 25-27 Şubat 2016, Antalya.
  • Anonim. 2019. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği, VII. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Raporu. 28 Şubat-2 Mart 2019, Antalya.
  • BSGM. 2019. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) (21.08.2019 tarihi itibariyle)
  • Olguner MT, Yılmaz S, Şen EB. 2015. The Place and Importance of Fishery Cooperatives in Aquaculture Marketing in Turkey: The Case of Antalya. International Journal of Development Research, 5: 3149-3151.
  • TOB. 2018. Antalya İli Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü
  • TÜİK. 2019a. Dış Ticaret İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr /PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim tarihi: Kasım 2019).
  • TÜİK. 2019b. Su Ürünleri İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr /PreTablo.do?alt_id=1005 (Erişim tarihi: Kasım 2019).
  • Yılmaz İ, Yılmaz S, Olguner MT. 2016. Assessment of Fishery Products Consumption Behavior: the Case of Turkey. Agro - Knowledge Journal, 17(1): 101-111.
  • Yılmaz S, Şen EB, Kara Ö, Üresin A. 2014. “Determining Consumers' Preferences for Fish Consumption: A Study in Antalya Province of Turkey”, Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 2(2): 49-54.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.