CEREN SELİM
(Akdeniz University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture, 07070 Antalya, Turkey)
İrem AKGÜN
(Akdeniz University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture, 07070 Antalya, Turkey)
Rifat OLGUN
(Akdeniz University, Serik G.S.S. Vocational School, Department of Park and Horticulture, 07070 Antalya, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 702 - 715Türkçe

51 0
Ofislerde Kullanılan İç Mekân Bitki Tercihlerinin, Bakım Olanaklarının ve Hava Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği
Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan birimlerde görev yapan akademik ve idari personellerin iç mekân bitki tercihlerinin, sahip oldukları iç mekân bitkilerine uyguladıkları bakım işlemlerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda 382 adet akademik ve idari personellere ait ofis ziyaretinde bulunulmuş, ofis büyüklüleri lazer metre ile ölçülmüş, ofislerde bulunan iç mekân bitki türleri teşhis edilmiş ve birebir görüşmeler ile anket formu katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki örneklenen akademik ve idari personel ofislerinin büyüklüğü ortalama 19 m2 olup, sahip olunan iç mekân bitki ortalaması ise 2,3’dür. Katılımcıların gelir durumu, cinsiyetleri, görev yapmakta oldukları birimler (mesleki eğitimleri) ile ofislerde iç mekân bitkisi bulundurulması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Orkide ve kaktüs türlerinin ofislerde en çok tercih edilen türler olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, sahip oldukları türlere rutin bakım işlemlerinden sulama ve kurumuş dal/yaprakların uzaklaştırılmasını gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar ofislerinde makul sayıda iç mekân bitkisi varlığından memnuniyet duyduklarını ifade etmiştir. Ofislerde çok sayıda iç mekân bitkisinin varlığı, katılımcılarda gerginlik ve yorgunluk duygularına neden olduğu belirlenmiştir. İşgücü verimliliğini arttırmanın ve kurumsal stratejik hedeflere ulaşmanın en ucuz ve en etkili yöntemlerinden biri olan iç mekân bitkilerini gelecekte bina tasarımına ve yönetimine dâhil etmenin zorunlu hale getirilmesi akılcı bir çözüm olacaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Beattie GA, Seibel JR. 2007. Uptake and localization of gaseous phenol and p-cresol in plant leaves. Chemosphere, 68: 528- 536.
 • Bringslimark T, Hartig T, Patil G. 2007. Psychological benefits of indoor plants in workplaces: Putting experimental results into context. Hortscience, 42(3): 581-587.
 • Chang CY, Chen PK. 2005. Human response to window views and indoor plants in workspace. Hortscience, 40(5): 1354-1359.
 • Cohen Y. 1996.Volatileorganiccompoundsinthe environment: A multimedia perspective, p. 7-32. In: Wang, W., J. Schnoor, and J. Doi (eds.). Volatile organic compounds in the environment. ASTM STP 1261. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
 • Courtier J, Clarke G. 1997. Indoor plants: the essential guide to choosing and caring for houseplants. Chartwell Books, Inc.; Reprint edition. Readers’ Digest. New York. 240 p. ISBN10: 0785829202.
 • Destaillats H, Maddalena RL, Singer BC, Hodgson AT, McKone TE, 2008. Indoor pollutants emitted by office equipment: A review of reported data and information needs. Atmos. Environ., 42: 1371-1388.
 • Dijkstra K, Pieterse M, Pruyn A. 2008. Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: The mediating role of perceived attractiveness. Preventive Medicine, 47(3): 279-283.
 • Fjeld T, Bonnevie C. 1998. The Effect of plants and artificial day-light on the well-being and health of offıce workers, school childeren and health care personnel. Seminar report: Reducing health complaints at work. Plants for people, Int. Hort. Exhib. Floriade 2002. http://plantsolutions.com/documents/PlantsArtificialDayligh t.pdf (Erişim Tarihi: 29.11.2019).
 • Goodrich R. 1982. The perceived office: The office environment as experienced by its users. In: Wineman, J. 1986. Behavioral Issues in Office Design, Van Nostrand Reinhold, New York, pp. 109-133.
 • Hartig T, Mang M, Evans GW. 1991. Restoative effects of natural environment experiences. Environ. Behavior, 28: 44-72.
 • Herzog TR, Black AM, Knotts DJ. 1997. Reflection and attention recovery as distinctive benefits of restorative environments. J. Environ. Psychol., 17: 165-170.
 • Horwood C. 2007. Potted History: The Story of Plants in the Home. Frances Lincoln. London. ISBN-10: 0711228000. 208 pages.
 • Kaplan R. 1973. Some psychological benefits of gardening. Environ. Behavior, 5(2): 145-162.
 • Kaplan R, Kaplan S. 1989. The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge University Press, New York.
 • Korte F, Kvesitadze G, Ugrekhelidze D, Gordeziani M, Khatisashvili G, Buadze O, Zaalishvili G, Coulston F. 2000. Organic toxicants and plants. Ecotoxicol. Environ. Saf., 47: 1-26.
 • Krejcie RV, Morgan DW. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
 • Larsen L, Adams J, Deal D. 1998. The effect of indoor foliage plants on health and discomfort symptoms among office workers. Indoor built environ, 7: 204-209.
 • Liu YJ, Mu YJ, Zhu YG, Ding H, Arens NC. 2007. Which ornamental plant species effectively remove benzene from indoor air? Atmos. Environ., 41: 650-654.
 • Manaker GH. 1996. Interior plantscapes: Installation, maintenance, and management (3rd ed.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Oral N. 1987. İç mekân süs bitkileri özelikleri, üretimi ve bakımı. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı. Yayın No: 14,Yalova.
 • Orwel RL, Wood RL, Tarran J, Torpy F, Burchett MD. 2004. Removal of benzene by the indoor plant/substrate microcosm and implications for air quality. Water Air Soil Pollut., 157: 193-207.
 • Özbulut A. 2008. Süs bitkileri hastalık ve zararlıları. Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını. https://samsun.tarimorman.gov.tr (Erişim Tarihi: 29.11.2019).
 • Raanaas R, Evensen K, Rich D, Sjostrom G, Patil G. 2011. Benefits of indoor plants on attention capacity in an office setting. Journal of Environmental Psychology, 31: 99-105.
 • Sandhu A, Halverson LJ, Beattie GA. 2007. Bacterial degradation of airborne phenol in the phyllosphere. Environ. Microbiol., 9: 383-392.
 • Sezen I, Aytatlı B, Ağrılı R, Patan E. 2017. İç mekân tasarımında bitki kullanımının birey ve mekân üzerine etkileri. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 1(1): 25-34.
 • Shibata S, Suzuki N. 2001. Effects of indoor foliage plants on subjects’ recovery from mental fatigue. North American Journal of Psychology, 3(2): 385-396.
 • Shibata S, Suzuki N. 2002. Effects of the foliage plant on task performance and mood. Journal of Environmental Psychology, 2(3): 265-272.
 • Smith AJ, Pitt M. 2008. Preference for plants in an office envıronment. School of the Built Environment, Liverpool John Moores University, UK.
 • Suh HH, Bahadori T, Vallarino J, Spengler JD. 2000. Criteria air pollutants and toxic air pollutants. Environ. Health Perspect., 108: 625-633.
 • Tovah 1988. Once upon a Windowsill: A History of Indoor Plants. Timber Press, Portland, Oregon, U.S.A., ISBN 10: 0881921203
 • Ulrich RS. 1981. Natural versus scenes: Some psychophysiological effects. Environ. Behavior, 13: 523-556.
 • Ulrich RS. 1991. Psychophysiological indicators of leisue, pp. 73-89. In: B.L. Driver, P.J. Brown, and G. L. Peterson (eds.). Benefits of leisure. Venture Publishing Inc, State College, Pa.
 • Ulrich RS, Parsons R. 1992. Influences of passive experiences with plants on individual well-being and health, pp. 93-105. In: D. Relf (ed.). The role of horticulture in human well-being and social development. Timber Press, Portland, Ore.
 • Ulrich RS, Simons RF. 1986. Recovery from stress during exposure to everyday outdoor environments, pp. 115-122. Proc. 17th Annu. Conf. Environ. Design. Res. Assn.
 • Ulus A. 1993. Bazı iç mekân süs bitkilerinin kullanım tekniği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yang BE, Brown TJ. 1992. A cross-cultural comparison of preferences for landscape styles and landscape elements. Environ. Behavior, 24(4): 471-507.
 • Yang D, Pennisi SV, Son KC, Kays SJ. 2009. Screening indoor plants for Volatile Organic Pollutant Removal Efficiency. Hortscience, 44(5): 1377-1381.
 • Yoo MH, Kwon YJ, Son KC, Kays SJ. 2006. Efficacy of indoor plants for the removal of single and mixed volatile organic pollutants and physiological effects of the volatiles on the plants. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 131: 452-458.
 • Wells M. 2000. Office clutter or meaningful personal displays: The role of office personalization in employee and organizational well-being. Journal of Environmental Psychology, 20(3): 239-255.
 • Wolkoff P, Nielsen GD. 2001. Organic compounds in indoor airTheir relevance for perceived indoor air quality? Atmos. Environ., 35: 4407-4417.
 • Wolverton BC, Johnson A, Bounds K. 1989. Interior landscape plants for indoor air pollution abatement. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/199300 73077.pdf (Erişim Tarihi: 29.11.2019).
 • Zabiega1a B. 2006. Organic compounds in indoor environments. Polish J. Environ. Stud., 15: 383-393.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.