Aysel GÜRKAN
(Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye)
Yeşim Dikmen AYDIN
(Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye)
Kadriye ALDEMİR
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 3ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 329 - 336Türkçe

76 0
Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algıları ve Bakımdan Memnuniyetleri
Amaç: Çalışmanın amacı, cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılarıyla bakımdan memnuniyetleri arasın- daki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türündeki bu çalışma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında üçüncü düzey bir kamu hastanesinin genel cerrahi kliniğinde yapıldı. Örnek- lemi, 303 erişkin hasta oluşturdu. Hastaların, hemşirelik bakım kalitesi algıları “Bakım Davranışları Ölçeği (BDÖ)-24” ve bakımdan memnu- niyetleri “Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ)” ile ölçüldü. Veriler tanımlayıcı istatistik yöntemler, Stu- dent t-testi, One-Way ANOVA ve Pearson korelasyon analiziyle test edildi. Bulgular: Hastaların BDÖ-24 puan ortalaması 5,0±0,2 ve NHBMÖ puan ortalaması 76,9±13,3 olarak bulundu. BDÖ-24’te en yüksek puan ortalaması “bilgi ve mesleki beceri”, en düşük “bağlılık” alt boyutunda elde edildi. NHBMÖ’de en yüksek puan ortalamasının “hemşirelerin hastaların mahremiyetlerine gösterdikleri saygı”, en düşük “hemşirelerin hastaları kendi evlerindeymiş gibi hissettirmeleri” maddesinde olduğu görüldü. NHBMÖ ile BDÖ-24 toplam puan orta- lamaları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki saptandı (p<0,001). Sonuç: Mevcut çalışma bulguları hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılarının olumlu, bakımdan duydukları memnuniyetin iyi düzeyde ol- duğunu, hemşirelik bakım kalitesinin bakımdan duyulan memnuniyetle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Ayrıca çalışma bulguları, hastala- rın en fazla hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerini, en az bağlılıkla- rını olumlu algıladıklarını gösterdi. Hemşireler en iyi bakım kalitesi için çaba göstermeye devam etmelidir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Şişe Ş. [Satisfaction of patients with nursing care]. Kocatepe Medical Journal. 2013;14(2):69-75.
 • 2. Karaca A, Durna Z. [Nursing care quality and associated factors]. Sağlık ve Toplum. 2018;28(2):16-23.
 • 3. Dikmen Y, Yılmaz D. Patient's perceptions of nursing care-a descriptive study from Turkey. Ann Nurs Pract. 2016;3(3):1048.
 • 4. Büber R, Başer H. [Customer satisfaction in health enterprises: an application in a foundation university hospital]. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2012;4(1):265-74.
 • 5. Azizi-Fini I, Mousavi MS, Mazroui-Sabdani A, Adib-Hajbaghery M. Correlation between nurses' caring behaviors and patients' satisfaction. Nurs Midwifery Stud. 2012;1(1):36-40. [Crossref]
 • 6. Aldemir K, Gürkan A, Taşkın Yılmaz F, Karabey G. [Examination of satisfaction from nursing care of inpatients in the surgical clinics]. J Health Nurs Manag. 2018;5(3):155-63. [Crossref]
 • 7. Yildiz Findik U, Unsar S, Sut N. Patient satisfaction with nursing care and its relationship with patient characteristics. Nurs Health Sci. 2010;12(2):162-9. [Crossref] [PubMed]
 • 8. Palese A, Tomietto M, Suhonen R, Efstathiou G, Tsangari H, Merkouris A, et al. Surgical patient satisfaction as an outcome of nurses' caring behaviors: a descriptive and correlational study in six European countries. J Nurs Scholarsh. 2011;43(4):341-50. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Merkouris A, Andreadou A, Athini E, Hatzimbalasi M, Rovithis M, Papastavrou E, et al. Assessment of patient satisfaction in public hospitals in Cyprus: a descriptive study. Health Science Journal. 2013;7(1):28-40.
 • 10. Cerit B, Coşkun S. [Patients' and nurses' perceptions relating to the nursing care quality]. Turk J Clin Lab. 2018;9(2):103-9.
 • 11. Gröndahl W, Muurinen H, Katajisto J, Suhonen R, Leino-Kilpi H. Perceived quality of nursing care and patient education: a crosssectional study of hospitalised surgical patients in Finland. BMJ Open. 2019;9:e023108. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 12. Alasad J, Tabar NA, Eid AbuRuz M. Patient satisfaction with nursing care: measuring outcomes in an international setting. J Nurs Adm. 2015;45(11):563-8. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Kokeb Haile E, Akilew Awoke A, Fisseha Zewdu A, Tesfaye Bisenebit G, Mulunesh Abuhay B. Adult patients' satisfaction with in patient nursing care and associated factors in an Ethiopian Referral Hospital, Northeast, Ethiopia. 2016; Article ID 6308617:1-7. [Crossref]
 • 14. Afaya A, Hamza S, Gross J, Acquah NA, Aseku PA, Doeyela D, et al. Assessing patient's perception of nursing care in medicalsurgical ward in Ghana. IJCS. 2017;10(3):1329-40.
 • 15. Gül Ş, Dinç L. [Investigation of nurses' and patients' perceptions regarding nursing care]. HUHEMFAD-JOHUFON. 2018;5(3):192-208.
 • 16. Yıldız Fındık Ü, Soydaş Yeşilyurt D. [Surgical patients' perception of the postoperative nursing care quality]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2017;20(3):195-200.
 • 17. Kurşun Ş, Kanan N. [Validity and reliability study of the Turkish version of caring behaviors inventory-24]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2012;15(4):229-35.
 • 18. Akin S, Erdogan S. The Turkish version of the newcastle satisfaction with nursing care scale used on medical and surgical patients. J Clin Nurs. 2007;16(4):646-53. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Çevik K, Eşer İ. [Dependency levels of inpatients effect of nursing care quality's perception in neurosurgery clinic]. F.N. Hem. Derg. 2014;22(2):76-83.
 • 20. Papastavrou E, Efstathiou G, Tsangari H, Suhonen R, Leino-Kilpi H, Patiraki E, et al. A cross-cultural study of the concept of caring through behaviours: patients' and nurses' perspectives in six different EU countries. JAN. 2012;68(5):1026-37. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Uzelli Yılmaz D, Akın Korhan E, Khorshid L. [Evulation of nursing care quality in a palliative care clinic]. JHS. 2017;14(3):2968-80. [Crossref]
 • 22. Sayin Y, Oner Cengiz H, Ayoglu T. Nursing care satisfaction of surgery patients. SOJ Nur Health Care. 2016;2(2):1-8. [Crossref]
 • 23. Koirala M, Koirala ML. Contributing factors for perceived satisfaction with nursing care among inpatients in general wards. J Lumbini Med Coll. 2015;3(2):34-7. [Crossref]
 • 24. Arendts G, MacKenzie J, Lee JK. Discharge planning and patient satisfaction in an emergency short-stay unit. Emerg Med Australas. 2006;18(1):7-14. [Crossref] [PubMed]
 • 25. Bulut H. [The effects of informing patients and their relatives on satisfaction at emergency units]. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2006;12(4):288-98.
 • 26. Akgöz N, Aslan A, Özyürek P. [Investigation of the neurosurgery patients' satisfaction and expectation levels regarding nursing care]. UHD. 2017;9(9):73-92. [Crossref]
 • 27. Kuzu C, Ulus B. [Determining the level of surgical patient satisfaction with nursing care in surgical clinics]. ACU Sağlık Bil Derg. 2014;5(2):129-34.
 • 28. Babaoğlu Akdeniz E. [The analysis of the relationship between marital adjustment and coping strategies in married women with breast cancer]. J Psychiatric Nurs. 2012;3(2):53-60. [Crossref]
 • 29. Türkkan A. [Perception of health]. Hekimce Bakış. 2012;79:32-3.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.