Nurcan KIRCA
(Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Antalya, Türkiye)
Meryem ÖNGEN
(Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 3ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 397 - 404Türkçe

310 0
Koronavirüs Hastalığı-2019'un Gebelik ve Yenidoğanlar Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımı
COVID-19, ilk kez Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan ken- tinde tanımlanan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Dünya Sağlık Ör- gütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 olan çoğu vakada, hastalık hafif veya komplikasyonsuz sey- rederken, vakaların yaklaşık %14’ünde hastaneye yatış ve oksijen des- teği, %5’inde ise yoğun bakım ünitesinde bakım gerektiren ağır hastalık tablosu meydana gelmektedir. Ağır vakalarda ARDS, sepsis, septik şok, renal ve kardiyak hasarı da içeren çoklu organ yetmezliği durumu mey- dana gelebilmektedir. Gebelikte, kardiyovasküler sistem ve solunum sisteminde meydana gelen fizyolojik değişimler ve immünolojik adap- tasyonlar nedeni ile viral enfeksiyonlar sırasında gebe kadınlarda komp- likasyon gelişme riski artar. Geçmişte SARS-CoV veya MERS-CoV ile enfekte olan gebe kadınlarda gelişen komplikasyonlar da bu olası- lığı desteklemektedir. SARS-CoV-2’de vertikal transmisyon henüz bil- dirilmemiştir. Ancak geçmişteki salgınların gebelik sırasında, anne ve bebek üzerindeki fiziksel etkileri göz önüne alındığında, COVID-19’da gebelik sonuçlarında benzer etkilere sebep olabilir. Bu nedenle gebe kadının ve fetüsün/yenidoğanın doğum öncesi, doğum ve doğum son- rası bakımı önem taşımaktadır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: interim guidance. World Health Organization. 2020:1-19.
 • 2. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: the mystery and the miracle. J Med Virol. 2020;92(4):401-2. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 3. Hui DS, Azhar EI, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - the latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2020;91:264-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 4. Eckert A, Higgins D. Illustration of the causative virion for Coronavirüs Disease (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020.
 • 5. WHO. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020.
 • 6. Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Lancet. 2020;29;395(10225):689-97. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Schwartz DA, Graham AL. Potential Maternal and infant outcomes from (Wuhan) Coronavirus 2019-nCoV infecting pregnant women: lessons from SARS, MERS, and other human coronavirus infections. Viruses. 2020;12(2) :194. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. Wong SF, Chow KM, Leung TN, Ng WF, Ng TK, Shek CC, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191(1):292-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 9. Alfaraj SH, Al-Tawfiq JA, Memish ZA. Middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: report of two cases & review of the literature. J Microbiol Immunol Infect. 2019;52(3):501-3. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 10. Qiao Y, Wang J, Li J, Wang J. Effects of depressive and anxiety symptoms during pregnancy on pregnant, obstetric and neonatal outcomes: a follow-up study. J Obstet Gynaecol. 2012;32(3):237-40. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Littleton HL, Breitkopf CR, Berenson AB. Correlates of anxiety symptoms during pregnancy and association with perinatal outcomes: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2007;196(5):424-32. [PubMed]
 • 12. Su S, Wong G, Shi W, Liu J, Lai ACK, Zhou J, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol. 2016;24(6):490-502. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 13. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020;22;395(10224):565-74. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Xu H, Zhong L, Deng J, Peng J, Dan H, Zeng X, et al. High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. Int J Oral Sci. 2020;24;12(1):8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 15. Jiatong S, Liu L, Liu W. COVID‐19 epidemic: disease characteristics in children. J Med Virol. 2020;92(7):747-54. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 16. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;7;323(11):1061-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 17. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;15;395(10223):497-506. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med. 2020;8(4):420-2. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID- 19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Ramussen SA, Jamieson DJ, Uyeki TM. Effects of influenza on pregnant women and infants. Am J Obstet Gynecol. 2012;207(3 Suppl):S3-8. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Liu W, Wang Q, Zhang Q, Chen L, Chen J, Zhang B, et al. coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy: a case series. Preprints. 2020;2020020373.
 • 22. Shek CC, Ng PC, Fung GP, Cheng FW, Chan PK, Peiris MJ, et al. Infants born to mothers with severe acute respiratory syndrome. Pediatrics. 2003;112(4):e254. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 24. Isakbaeva ET, Khetsuriani N, Beard RS, Peck A, Erdman D, Monroe SS, et al. SARS-associated coronavirus transmission, United States. Emerg Infect Dis. 2004;10(2):225-31. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 25. Li Y, Zhao R, Zheng S, Chen X, Wang J, Sheng X, et al. Lack of vertical transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, China. Emerg Infect Dis. 2020;26(6): 1335-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 26. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J Infect. 2020;4. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 27. Chen S, Huang B, Luo DJ, Li X, Yang F, Zhao Y, et al. [Pregnancy with new coronavirus infection: clinical characteristics and placental pathological analysis of three cases]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2020;49(5): 418-23. [PubMed]
 • 28. Zhang L, Jiang Y, Wei M, Cheng BH, Zhou XC, Li J, et al. [Analysis of the pregnancy outcomes in pregnant women with COVID-19 in Hubei province]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2020;25;55(3):166-71. [PubMed]
 • 29. Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X, et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020;20(5)559-64. [Crossref] [PubMed]
 • 30. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: a preliminary analysis. AJR Am J Roentgenol. 2020;215(1):127-32. [Crossref] [PubMed]
 • 31. Chen S, Liao E, Cao D, Gao Y, Sun G, Shao Y, et al. Clinical analysis of pregnant women with 2019 novel coronavirus pneumonia. J Med Virol. 2020;28;10.1002/jmv.25789. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 32. Li N, Han L, Peng M, Lv Y, Ouyang Y, Liu K, et al. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 pneumonia: a case-control study. Clin Infect Dis. 2020;30;ciaa352. [Crossref] [PubMed]
 • 33. Zeng L, Xia S, Yuan W, Yan K, Xiao F, Shao J, et al. Neonatal early-onset infection with SARS-CoV-2 in 33 neonates born to mothers with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatr. 2020;26;174(7):722-5. [Crossref] [PubMed]
 • 34. Interim considerations for infection prevention and control of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in inpatient obstetric healthcare settings: CDC. 2020.
 • 35. Wang SS, Zhou X, Lin XG, Liu YY, Wu JL, Sharifu LM, et al. experience of clinical management for pregnant women and newborns with novel coronavirus pneumonia in Tongji Hospital, China. Curr Medical Sci. 2020;40(2): 285-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 36. Chen D, Yang H, Cao Y, Cheng W, Duan T, Fan C, et al. Expert consensus for managing pregnant women and neonates born to mothers with suspected or confirmed novel coronavirus (COVID-19) infection. Int J Gynaecol Obstet. 2020;149(2):130-6. [Crossref] [PubMed]
 • 37. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: what clinical recommendations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(4):439-42. [Crossref] [PubMed]
 • 38. Lapinsky SE. Management of acute respiratory failure in pregnancy. Semin Respir Crit Care Med. 2017;38(2):201-7. [Crossref] [PubMed]
 • 39. Maxwell C, McGeer A, Tai KFY, Sermer M. No. 225-Management guidelines for obstetric patients and neonates born to mothers with suspected or probable severe acute respiratory syndrome (SARS). J Obstet Gynaecol Can. 2017;39(8):e130-e7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 40. Wang L, Shi Y, Xiao T, Fu J, Feng X, Mu D, et al. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (first edition). Ann Transl Med. 2020;8(3):47. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 41. WHO. Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts: interim guidance. World Health Organization. 2020:1-9.
 • 42. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet. 2020;395(10226):760-2. [Crossref] [PubMed]
 • 43. Rasmussen SA, Kissin DM, Yeung LF, MacFarlane K, Chu SY, Turcios-Ruiz RM, et al. Preparing for influenza after 2009 H1N1: special considerations for pregnant women and newborns. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(6 Suppl 1):S13-20. [Crossref] [PubMed]
 • 44. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(5):415-26. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 45. CDC. Pregnancy and Breastfeeding. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020.
 • 46. Yang H, Wang C, Poon LC. Novel coronavirus infection and pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;55(4):435-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 47. Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, et al. ISUOG interim Guidance on 2019 novel coronavirusinfection during pregnancy and puerperium: informationfor healthcare professionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;55(5):700-8. [Crossref] [PubMed] [PMC]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.