Şefika Tuğba YANGÖZ
(Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Antalya, Türkiye)
Zeynep ÖZER
(Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 3ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 419 - 429Türkçe

141 0
Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Bireylerde Sıvı Alımına, Diyet ve İlaç Yönetimine Uyumda Motivasyonel Görüşmenin Etkisi: Sistematik Derleme
Bu sistematik derlemenin amacı, hemodiyaliz tedavisi uygula- nan bireylerde sıvı alımı, diyet ve ilaç yönetimine uyumda motivasyo- nel görüşme yönteminin etkisini incelemektir. Bu sistematik derlemede, tarama yıl sınırlaması olmaksızın “ScienceDirect, Web of Science, SpringerLink, Networked Digital Library of Theses and Dissertations, Ovid, CINAHL, PubMed, Cochrane Library, ProQuest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM” veri tabanlarında İngilizce dilinde “hemo- dialysis”, “adherence”, “motivational interviewing” terimleri ve kom- binasyonları kullanılarak Eylül 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaların başlıkları ile özeti, 2 araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve 5 çalışma sistematik derlemeye dâhil edilmiştir. Sistematik derleme, Cochrane kılavuzuna göre hazırlanmıştır. Derle- meye dâhil edilen çalışmaların 3’ü randomize kontrollü, 2’si nonran- domize çalışmadır. Üç çalışmada sıvı alımına uyum, 1 çalışmada diyet ve ilaç yönetimine uyum, 1 çalışmada sıvı alımı, diyet ve ilaç yöneti- mine uyum üzerine motivasyonel görüşmenin etkisi incelenmiştir. Mo- tivasyonel görüşme, 2 çalışmada hemodiyaliz seansları sırasında uygulanmış ve diğer çalışmalarda uygulama zamanı belirtilmemiştir. Dâhil edilen çalışmalarda, motivasyonel görüşmenin seans sayısı 2-16, seans süresi ise 15-40 dk arasında değişmektedir. Bireylerin sıvı alımı, diyet ve ilaç yönetimine uyumları ise geçerli ve güvenilir ölçme araç- ları ile değerlendirilmiştir. Derlemenin sonucunda, motivasyonel gö- rüşmenin sıvı alımı, diyet ve ilaç yönetimine uyum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Motivasyonel görüşmenin, hemodi- yaliz tedavisi uygulanan bireylerde etkilerine ilişkin daha büyük ör- neklem grupları ile randomize kontrollü çalışmaların planlanması, bireylerde davranış değişikliği hedefleyen bir yöntem olduğu için hem- şirelik bakım sürecinde yararlanılması önerilmektedir.
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. Luyckx VA, Tonelli M, Stanifer JW. The global burden of kidney disease and the sustainable development goals. Bull World Health Organ. 2018;96(6):414-22D. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 2. Süleymanlar G, Ateş K, Seyahi N. Registry of the Nephrology, Dialysis and Transplantation in Turkey-Registry 2017. Ankara: The Turkish Society of Nephrology; 2018. Accessed October 28 2019. [Link]
 • 3. Mukakarangwa MC, Chironda G, Bhengu B, Katende G. Adherence to hemodialysis and associated factors among end stage renal disease patients at selected nephrology units in Rwanda: a descriptive cross-sectional study. Nurs Res Pract. 2018;2018:1-8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 4. Naalweh KS, Barakat MA, Sweileh MW, Al-Jabi SW, Sweileh WM, Zyoud SH. Treatment adherence and perception in patients on maintenance hemodialysis: a cross - sectional study from Palestine. BMC Nephrol. 2017;18(1):178. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 5. Beerendrakumar N, Ramamoorthy L, Haridasan S. Dietary and fluid regime adherence in chronic kidney disease patients. J Caring Sci. 2018;7(1):17-20. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 6. Alawiyah AS SK, Edison C. Adherence to dialysis therapy management in hemodialysis patients. UI Proc Health Med. 2018;3:38-41.
 • 7. Ghimire S, Castelino RL, Jose MD, Zaidi STR. Medication adherence perspectives in haemodialysis patients: a qualitative study. BMC Nephrol. 2017;18(1):167. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. Jampour L, Dehzad MJ, Eftekhari MH, Akbarzadeh M. The evaluation of adherence to dietary and liquid intake recommendations in hemodialysis patients. Int J Nutr Sci. 2018;3(2):92-8.
 • 9. Beerappa H, Chandrababu R. Adherence to dietary and fluid restrictions among patients undergoing hemodialysis: an observational study. Clin Epidemiol Glob Health. 2019;7(1):127-30. [Crossref]
 • 10. Ozen N, Cinar FI, Askin D, Mut D, Turker T. Nonadherence in hemodialysis patients and related factors: a multicenter study. J Nurs Res. 2019;27(4):e36. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 11. Tohme F, Mor MK, Pena-Polanco J, Green JA, Fine MJ, Palevsky PM, et al. Predictors and outcomes of non-adherence in patients receiving maintenance hemodialysis. Int Urol Nephrol. 2017;49(8):1471-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 12. Demiralp M, Oflaz F. [Cognitive behavioral therapy techniques and psychiatric nursing practice]. Anatolian J Psychiatry. 2007;8(2):132-9.
 • 13. Miller WR, Rollnick S. Preparation for change. Motivational Interview¬ing: Preparing People for Change. 3rd ed. New York: Guilford Press; 2012. p.155-250.
 • 14. Black SW. Using motivational interviewing and constructivism to address information illiteracy. Psychol Women Quarterly. 2020;44(1):130-4. [Crossref]
 • 15. Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing: Helping people change. 3rd ed. Applications of Motivational Interviewing Series. New York: Guilford Press; 2012. p.482.
 • 16. Szczekala K, Wiktor K, Kanadys K, Wiktor H. Benefits of motivational interviewing application for patients and healthcare professionals. Pol J Public Health. 2018;128(4):170-3. [Crossref]
 • 17. Feldstein Ewing SW, Apodaca TR, Gaume J. Ambivalence: prerequisite for success in motivational interviewing with adolescents? Addiction. 2016;111(11):1900-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Miller WR, Arkowitz H. Learning, applying, and extending motivational interviewing. In: Arkowitz H, Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems. 2nd ed. Applications of Motivational Interviewing Series. New York: Guilford Publications; 2015. p.1-32.
 • 19. Llewellyn C. Motivational interviewing. In: Llewellyn CD, Ayers S, McManus C, Newman S, Petrie K, Revenson T, et al., eds. Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. p.288-92. [Crossref]
 • 20. Schumacher JA, Madson MB. The four process of MI. Fundamentals of Motivational Interviewing: Tips and Strate¬gies for Addressing Common Clinical Chal¬lenges. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2014. p.42-68. [Crossref]
 • 21. Stinson JD, Clark MD. The spirit of motivational interviewing. Motivational Interview¬ing with Offenders: Engagement, Rehabilita¬tion, and Reentry. 1st ed. New York: Guilford Publications; 2017. p.15-30.
 • 22. Özgür G. [Motivational interviewing and psychiatric and mental health nursing]. Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics. 2016;2(3):54- 9.
 • 23. Westra HA. Extending motivational interviewing into the action phase. Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety. 1st ed. New York: Guilford Publications; 2012. p.137-200.
 • 24. Higgins JPT, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Ver¬sion 5.1.0. Chichester: John Wiley & Sons; 2011. Accessed June 20 2019. [Link]
 • 25. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Ann Intern Med. 2009;151(4):264-9, W64. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Higgins JPT, Altman D, Sterne J. Assessing risk of bias in included studies. In: Higgins J, Churchill R, Chandler J, Cumpston M, eds. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 520 (updated June 2017). Chichester John Wiley & Sons; 2017. Accessed June 20 2019. [Link]
 • 27. Huang B, Li Z, Wang Y, Xia J, Shi T, Jiang J, et al. Effectiveness of self-management support in maintenance haemodialysis patients with hypertension: a pilot cluster randomized controlled trial. Nephrology (Carlton). 2018;23(8):755-63. [Crossref] [PubMed]
 • 28. Ok E. [The effect of motivational interviewing method on treatment adherence and quality of life in chronic hemodialysis patients]. Doctoral Thesis. İstanbul University, İstanbul, 2017.
 • 29. Raimondi ML. Utilizing the stages of change model and motivational interviewing techniques to improve interdialytic weight gain in hemodialysis patients. Master of Science. College of Saint Elizabeth, New Jersey, 2011.
 • 30. Tufanaru C, Munn Z, Aromataris E, Campbell J, Hopp L. Systematic reviews of effective¬ness. In: Aromataris E, Munn Z, eds. JBI Manual for Evidence Synthesis. The Joanna Briggs Institute; 2017. Accessed October 28 2019. https://wiki.jbi.global/pages/viewpage.action?pag eId=9273724. [Crossref]
 • 31. Crown S, Vogel JA, Hurlock-Chorostecki C. Enhancing self-care management of interdialytic fluid weight gain in patients on hemodialysis: a pilot study using motivational interviewing. Nephrol Nurs J. 2017;44(1):49-55. [PubMed]
 • 32. Russell CL, Cronk NJ, Herron M, Knowles N, Matteson ML, Peace L, et al. Motivational interviewing in dialysis adherence study (MIDAS). Nephrol Nurs J. 2011;38(3):229-36. [PubMed]
 • 33. Jia S, Huang B, Chu Y, Lu Y, McArthur A. Management of non-adherence to fluid intake restrictions in hemodialysis patients in a tertiary hospital: a best practice implementation project. JBI Database System Rev Implement Rep. 2016;14(8):309-22. [Crossref] [PubMed]
 • 34. McDonald TJ, Oram RA, Vaidya B. Investigating hyperkalaemia in adults. BMJ. 2015;351:h4762. [Crossref] [PubMed]
 • 35. Ahlawat R, Tiwari P, Cruz SD. Prevalence and predictors of medication non-adherence in patients of chronic kidney disease: Evidence from a cross sectional study. J Pharma Care Health Sys. 2016;3(1):1-6. [Crossref]
 • 36. Martino S, Ball SA, Nich C, Frankforter TL, Carroll KM. Community program therapist adherence and competence in motivational enhancement therapy. Drug Alcohol Depend. 2008;96(1-2):37- 48. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 37. Özdemir H, Taşcı S. [The application of motivational interviewing technique in nursing]. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2013;1(1):41-7. [Link]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.