Aynur ACER
(İstanbul Arel Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Tolga GENÇ
(Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Sait Erdal DİNÇER
(Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2148-4287 / 2148-7189Sayfa Aralığı: 153 - 169Türkçe

137 0
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Performansının Entropi ve COPRAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Bireysel emeklilik sistemi Türkiye’de gönüllülük esasına dayanan, katılımcılarıuzun vadeli araçlara yönlendirerek yaşlılıktaki gelirlerini garanti altına almayı amaçlayanve sosyal güvenlik sisteminin finansal yükünü azaltarak sosyal katılımcıların yaşamkalitesinin artmasını hedefleyen bir sistemdir. Bu çalışmada 2018 yılı verileri kullanılarakTürkiye’de faaliyet gösteren 17 bireysel emeklilik şirketinin performansı katılımcı sayısı,katılımcı fon tutarı, katkı payı tutarı, devlet katkısı fon tutarı ve emeklilik teknik giderkriterleri ele alınarak Entropi ve COPRAS yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucundakatılımcı fon tutarı kriteri en yüksek önem derecesine sahip kriter olarak belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.