Caner ÇAKI
(İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, Malatya, Türkiye)
Yusuf FİDAN
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nevşehir, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2148-4287 / 2148-7189Sayfa Aralığı: 185 - 202Türkçe

125 0
Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme
1949 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong, Çin Milliyetçi Partisi(Kuomintang) lideri Çan Kay Şek'i kesin olarak yenilgiye uğratmıştı. Mao, ülkeninyönetimini ele geçirmiş, Şek ise Tayvan adasına kaçarak yönetimini burada sürdürmüştü.Bu tarihten itibaren Çin ve Tayvan arasında düşmanlık dönemi başlamıştır. Bu aşamadaMao yönetimi, Çin kamuoyunda Tayvan'a karşı yoğun bir propaganda faaliyetineyönelerek, Tayvan'ı düşman bir ülke olarak yansıtmıştı. Çin yönetiminin Tayvan karşıtıfaaliyetlerinde en sık kullandığı kitle iletişim araçlarından birisi posterler olmuştu. Buçalışmada Çin propagandası tarafından Tayvan'a karşı kullanılan posterlerde, Tayvan'ınnasıl ve ne şekilde sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmakapsamında Şanghay Propaganda Posterleri Sanat Müzesi'nden belirlenen altıpropaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analizyöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen Çin propaganda posterleri,Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim anlayışı üzerinden ele alınmıştır.Çalışmada ele edilen bulgularda Çin propagandası tarafından Tayvan'a yönelik doğrudannefret söylemi oluşturulduğu ortaya çıkarılmıştır. Diğer yandan Çin propagandasıposterler üzerinden Mao'nun ölümüne dek Çin'in Tayvan'ı ele geçireceği mesajını verdiği,bu yolla iki ülke arasındaki düşmanlığı canlı tutmaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ADSHEAD, S. A. M. (200). China in World History. New York: Palgrave.
 • BARTHES, R. (2014). Çağdaş Söylenler. Çev., Tahsin Yücel. 4. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.
 • BARTHES, R.(2016a). Göstergebilimsel Serüven. Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat. 8. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • BARTHES, R. (2016b). S/Z. Çev., Sündüz Öztürk Kasar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • BARTHES, R. (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev., Ayşenaz Koş. Ömer Albayrak. 2. Baskı. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BRADY, A. M., & JUNTAO, W. (2009). "China's Strengthened New Order and the Role of Propaganda". Journal of Contemporary China, 18(62), 767-788.
 • BROOMAN, J. (1998). China Since 1900. New York: Longman.
 • CAO, D. & YANJING, S. (2011). China’s History. Singapore: Cengage Learning Asia.
 • CARTER, J. (2016). “The Rise of Nationalism and Revolutionary Parties”. Jeffrey N. Wasserstrom (eds.), Modern China, New York: Oxford University Press, pp. 118-150.
 • CHAI, W. (2002). "The Taiwan Factor in US-China Relations: An Interpretation". Asian Affairs: An American Review, 29(3), 131-147.
 • CHEEK, T. (2008). Mao Zedong and China’s Revolutions. New York: Palgrave.
 • CHEN, T. M. (2003). "Propagating the Propaganda Film: The Meaning of Film in Chinese Communist Party Writings, 1949-1965". Modern Chinese Literature and Culture, 15(2), 154-193.
 • CHEN, X. (2016). "Staging Chinese Revolution: Theater, Film, and the Afterlives of Propaganda". The United States: Columbia University Press.
 • ÇAKI, C. (2018a). "Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme". Ermeni Araştırmaları, (61), 271-296.
 • ÇAKI, C. (2018b). "İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi". İran Çalışmaları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • ÇAKI, C. (2018c). "Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6), 24- 38.
 • ÇETIN, M., ÇAKI, C., & GAZI, M. A. (2018). "The Examination of The Anti-Usa Propaganda Posters in The Iran Revolution According to Claude Lévi-Strauss'binary Opposition". Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 31-51.
 • DE SAUSSURE, F. (2014) Genel Dilbilim Yazıları. Çev., Savaş Kılıç, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • EDNEY, K. (2014). The Globalization of Chinese Propaganda: International Power and Domestic Political Cohesion. The United Kingdom: Springer.
 • ERÖKTEM, M. (2018). “Tayvan Gözlemleri”. A. MerthanDündar (eds.), Tayvan Studies in Turkey (History, Economy and International Relations), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları No: 616 Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, pp. 201-220
 • GAY, K. (2008). Mao Zedong’s China. Mineapolis: Twenty First Century Books.
 • GAZİ, M. A., ÇAKI, C., & GÜLADA, M. O. (2018a). "İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin'in Sunumu". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • GAZİ, M. A., ÇAKI, C., & GÜLADA, M. O. (2018b). "İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme". Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • IISH (2019). "Çin Propaganda Posterleri", https://search. social history. org/Search /Results? &format %3A%22 Visual+ documents %22&lookfor= China+ poster+ Mao+Tse-Tung, (Erişim Tarihi: 21.03.2019).
 • JOHNSON, M. D. (2012). "Propaganda and Censorship in Chinese Cinema". A Companion to Chinese Cinema, 153-78.
 • KAN, S. A. (2014). "China/Taiwan: Evolution of the One China Policy Key Statements from Washington, Beijing, and Taipei", Congressional Research Service, CRS Report.
 • LAGO, F. D. (1999). "Personal Mao: Reshaping an Icon in Contemporary Chinese Art". Art Journal, 58(2), 46-59.
 • LANDSBERGER, S. R. (1996). "Mao as the Kitchen God: Religious Aspects of the Mao Cult during the Cultural Revolution". China Information, 11(2-3), 196-214.
 • LEESE, D. (2011). Mao Cult: Rhetoric and Ritual in China's Cultural Revolution. The United Kingdom: Cambridge University Press.
 • LING, L. H., HWANG, C. C., & CHEN, B. (2009). Subaltern Straits:‘Exit’,‘Voice’, and ‘Loyalty’in the United States–China–Taiwan Relations. International Relations of the Asia-Pacific, 10(1), 33-59.
 • LYNCH, M. (2016). China: From Empire to People’s Republic: 1900-49. İkinci Baskı. Londra: Hodder Education.
 • MCMAHON, J. R. (2013). Soğuk Savaş, Çev. Sinem Gül, Ankara: Dost Kültür Yayınları.
 • MORTON, W. S., & Lewis, C. M. (2005). China: Its History and Culture. New York: McGraw-Hill.
 • PONG, D. (2009). Encyclopedia of Modern China, Volume 1. (eds.), United States: Gale.
 • POWELL, P., & WONG, J. (1997). "Propaganda Posters from the Chinese Cultural Revolution". The Historian, 59(4), 777-793.
 • PRIESTLAND, D. (2017). Kızıl Bayrak Bir Komünizm Tarihi, Çev. Ali Çakıroğlu, Egemen Yılgür. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • REN WU, R. (2004). “Fragment of Empires: The Peripheral Formation of Taiwanese Nationalism”. Social Science Japan 30: 16-18.
 • ROPP, P. S. (2010). China in World History. New York: Oxford University Press.
 • SPENCE, J. D: (2012). The Search For Modern China. New York: W. W. Norton & Company.
 • TANYERİ MAZICI, E., & ÇAKI, C. (2018). "Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı". Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • TAYLOR, J. E. (2006). "The Production of the Chiang Kai-Shek Personality Cult, 1929–1975". The China Quarterly, 185, 96-110.
 • WEBER, I. (2002). "Reconfiguring Chinese Propaganda and Control Modalities: A Case Study of Shanghai's Television System". Journal of Contemporary China, 11(30), 53-75.
 • YALVAÇ, F. (2018). “Tayvan ve Uzakdoğu’da Hegemonik Liderlik Mücadelesi”. A. Merthan Dündar (eds.), Tayvan Studies in Turkey (History, Economy and International Relations), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları No: 616 Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, pp. 201-220.
 • ZHANG, J., & CAMERON, G. T. (2004). "The Structural Transformation of China’s Propaganda: An Ellulian Perspective". Journal of Communication Management, 8(3), 307-321.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.