Hasan Şahin Kızılcık
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Volkan DAMLI
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-7507Sayfa Aralığı: 14 - 20Türkçe

8 0
FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”, “YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bu çalışmanın amacı, cumhuriyet tarihimizde “yoğunluk”, “öz kütle” ve “bağıl yoğunluk” ile aynı anlamlarda kullanılan terimlerin kullanım biçimlerinin belirlenmesi ve var olan anlam ayrımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Bunu yaparken, 1940’lı yıllardan bu yana yayınlanmış ders kitapları ve diğer belgeler, doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu kavramları ifade etmekte kullanılan terimler üzerinde durulmuştur. Araştırma bulguları, söz konusu kavramları ifade etmek için farklı terimlerin kullanıldığını ve bu terimlerin bazen birbirine karıştırıldığı veya anlamlarında sapmalar olduğunu göstermiştir. Bu karışıklığın bazen çevirilerdeki farklılıktan, bazen de kavramsal hatalardan kaynaklandığı görülmüştür. Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulmuştur.
DergiDiğerErişime Açık
 • Avundukluoğlu, M. A. ve Turhan, Ş. 2007. Fizik Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Aydoğdu, M., Erkan, A. ve Gürgün, G. 1990. Ortaokullar için Fen Bilgisi III. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, N., Bahadır, Ö. Emik, C. Evecen, M. ve Güneş Koç, R. S. 2011. İlköğretim Fen ve Teknoloji 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı. (Ed. Gülşen Bağcı Kılıç), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bayın, Ö., Güney, Ş. ve Özgen, A. R. 1985. Ortaokul Fen Bilgisi 2. Sekizinci Baskı, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Bueche, F. J. ve Jerde, D. A. 2003. Fizik İlkeleri 1. (Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu). Altıncı Baskıdan Çeviri, Düzeltilmiş İkinci Türkçe Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Çağlayan, H. 1970. Fizik I. Lise Kitapları, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Erdik, E. 1964. Mekanik ve Maddenin Özellikleri. Tecrübi Fizik Serisi Cilt I. Birinci Baskı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Giancoli, D. C. 2005. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International.
 • Grimsehl ve Tomaschek, R. 1945. Fizik Cilt I Mekanik. (Çev. Sadrettin Tunakan), Ankara Fen Fakültesi Yayınları, İstanbul: Kenan Matbaası.
 • Göktolga, O. 2004. Bilim Terimlerinin Türkçeleştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103-111.
 • Hewitt, P. G. 2006. Conceoptual Physics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Kalyoncu, C. ve Çakmak, Y. 2002. Fizik Lise 1. Dördüncü Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kalyoncu, C. (Ed.) 2006. Ortaöğretim Fizik 9. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Kalyoncu, C., Tütüncü, A., Değermenci, A., Çakmak, Y. ve Pektaş, E. 2009. Ortaöğretim Fizik 9. (Ed. Salih Çepni) İkinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Kitapları, İstnbul: Kelebek Matbaacılık.
 • Karaca, F. ve Ertaş, C. 1998. Lise 1 Fizik Ders Kitabı. Ankara: Paşa Yayıncılık.
 • Knight, R. D. 2008. Physics for Sc,entists and Engineers A strategic Approach. Second Edition. San Francisco, CA: Pearson Education.
 • Landau, L. D. ve Kitaygorodskiy, A. İ. 1996. Herkes İçin Fizik. (Çev. Niftali Goca ve Yusuf Şahin) İstanbul: Kültür Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Nasuhoğlu, R., Bingöl, G., Gür, H., İnan, D. ve Ünal, N. 1983. Fizik Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Özcan, E. 2018. Sözlükbilim ve Sözlükçülük Terimlerinin Kullanımı Üzerine. Yıldız Journal of Educational Research, 3(2), 1-13.
 • Petrucci, R. H., Harwood, W. S. ve Herring, F. G. 2002. Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern Uygulamalar. (Çev. Ed. Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy). Sekizinci Baskından Çeviri, Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Pilav, S. 2008. Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 267-276.
 • Richards, J. A., Seras, F. W. Jr., Wehr, M. R. ve Zemansky, M. W. 1974. Modern Üniversite Fiziği. (Çev. Domaniç, F., Erdik, E. ve Zengin, N.), İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
 • Timurtaş, F. K. 1966. Terimlerin Türkçeleştirilmesi. Türk Dili, TK.44.
 • Sami, Ş. 2012 Kâmûs-ı Türkî: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük. (Ed. Gündoğdu, R., Adıgüzel, N. ve Önal, E. F.). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Serway, R. A. 1995. Fen ve mühendislik için Fizik. Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Simon, G. ve Dognon, A. 1944. Denel Fizik, Cilt I, Mekanik. (Çev. Kürkçüoğlu, N. ve Saraç, C.) Ankara: Ankara Fen Fakültesi Yayınları.
 • Şansan, T. 1988. Dictionary of Science. (Fen Terimleri Sözlüğü). İstanbul: Kitap yayın Pazarlama Ltd. Şti. Şenvar, C., Yıldız, A. Cambazoğlu, Ö., Alpaut, O., Soylu, H. ve Dinçer, A. 1985. Fen I. Onbirinci Baskı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Taşar, M. F. ve Orbay, M. (Ed.) 2008. Genel Fizik I. Ankara: Pagem Akademi.
 • Young, H. D. ve Freedman, R. A. 2012. Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics. Thirteen Edition. San Francisco, CA: Pearson Education.
 • Zitzewitz, P. W., Elliott, T. G., Haase, D. G., Harper, K. A., Herzog, M. R., Nelson, J. B., Nelson, J., Schuler, C. A. ve Zorn, M. K. 2005. Physics Principles and Problems. Glencoe Science Columbus, OH: McGraw Hill.
 • Zülfikar, H. 1991. Terim sorunları ve terim yapma yolları. Ankara: TDK Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.