Yasar AKÇAY
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat, Türkiye)
Hüdaverdi Bahadır ARSLANKURT
(Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 20Sayı: 1ISSN: 1300-2910 / 2147-8848Sayfa Aralığı: 69 - 75Türkçe

43 0
Seçilmiş bir bölgede domatesin (Sırık) fiziki üretim girdileri, maliyeti ve karlılığı üzerine bir araştırma
Bu çalışma Tokat-Kazova yöresinde sırık domates yetiştiren tarım işletmelerinde yürütülmüştür. Çalışmanın ana materyalini araştırma bölgesindeki 5 köyden anket yolu ile elde edilen veriler oluşturmaktadır. Birim alan işletme masraflarının belirlenmesinde tanı maliyet analizi ve üretim masraflarının saptanmasında da alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır. Bir dekar domates(sırık) ürolmek için 626 192 129 TL masraf belirlenmiştir. Bu masrafların 64 437 246 TL'sı sabit masraflar ve geriye kalan 561 754 883 TL'sı ise üretim hacmine bağlı olarak değişebilen değişken masraf unsurlarından oluşmuştur. Sırık domatesin dekara gayri safı üretim değeri ise 718 989 919 TL ve oransal karlılığı ise 1,15 olarak tespit edilmiştir.
Fen > Ziraat > Tarımsal Ekonomi ve Politika
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Sosyal > İşletme
DergiDiğerErişime Açık
  • Açıl, F., 1956. Samsun İli Tütün İşletmelerinde Rantabilite, 1950-51, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Sayfa No: 19, Ankara.
  • Akçay, Y., Akay, M. ve Uzunöz, M., 1999. "Tokat-Merkez İlçede Yetiştirilen Şeftali, Emıa ve Vişnenin Üretim Maliyeti ve Karlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", GOÜ. Zir. Fak., Dergisi, Cüt 16, Sayı:l, ISSN 1300-2910, Tokat.
  • Anonim, 2001b. Fao Web Sayfası, Tarımsal İstatistikler.
  • Anonim, 2001c. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tokat İl Tarım Müdürlüğü, Envanter Bilgileri, Tokat.
  • Anonim, 2001d; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Envanter Bilgileri, Tokat.
  • Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi Ders Kitabı, E.Ü., Ziraat Fak. Yayınları No:486, İzmir
  • Çiçek, A., Akçay, Y., Sayılı, M., 1999. Tokat İli Erbaa Ovasmda Bazı Önemli Sebzelerde Fiziki Üretim Girdileri, Maliyetleri ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma, GOÜ., Zir. Fak. Yayınları No:34, Araştırma Seri No:l 1, Tokat.
  • Koral, A.İ., ve Altun, A.: 2000. Türkiye'de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynaklan Araştırma Şube Müdürlüğü, 2. Baskı, Yayın No: 104, Rehber No: 16, Ankara.
  • Kıral, T. ve Kasnakoğlu, H., 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:37, ISBN 975-407-051-2, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.