Mehmet Ali DEMİRBAŞ
(İbn Haldun Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 24Sayı: 1ISSN: 2651-4141 / 2667-4068Sayfa Aralığı: 31 - 53Türkçe

165 0
TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI REKLAM – DOĞRUDAN MI DOLAYLI MI?
Karşılaştırmalı reklamda, çeşitli ürün ya da hizmetler, rakiplere ait ürün ya dahizmetlerle mukayese edilir. Rakibin şahsı, mal ve hizmetleri, açıkça ya da ima yoluylakarşılaştırmalı reklama konu olabilir. Bu yönüyle karşılaştırmalı reklam, diğer reklamtürlerinden farklılık arz eder. Ayrıca karşılaştırmalı reklam, diğer reklam türlerinegöre daha etkilidir.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve Ticari Reklam ve HaksızTicari Uygulamalar Yönetmeliği’nde karşılaştırmalı reklama dair düzenlemeleryer almaktadır. Bahsi geçen Yönetmelik’te, karşılaştırmalı reklamın tanımı yapılmışve şartları belirlenmiştir. Esasen bu düzenlemeler, 2006/114/EC sayılı Aldatıcı veKarşılaştırmalı Reklamlara Dair Yönerge’de ifadesini bulan hüküm ve esaslaradayanmaktadır. Ne var ki, söz konusu Yönetmelik uyarınca, karşılaştırmalı reklamdarakiplere ait marka ve diğer ayırt edici işaretlere yer verilmesi yasaklanmıştır.Başta bu husus olmak üzere, karşılaştırmalı reklama dair önemli görülen hususlarbu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Karşılaştırmalı reklam, Türk TicaretKanunu’nda da düzenlenmiştir. Bununla birlikte konu, haksız rekabet hükümlerindenziyade, tüketici hukuku açısından ele alınmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AYDOĞDU, Murat: Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet, Ankara 2015. [Aydoğdu, (2015)]
 • AYDOĞDU, Murat: Tüketici Kılavuzu – Hukuk Rehberi, Oniki Levha, İstanbul 2014. [Aydoğdu, (2014)]
 • BOZBEL, Savaş: Mukayeseli Hukuktave Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Seçkin, Ankara 2006. [Bozbel, (2006)]
 • BOZBEL, Savaş: “Vergleichende Werbung im türkischen Recht”, sic! 2011/5, s. 291-300. [Bozbel, (2011)]
 • CEYLAN, Ebru: “Türk ve İsviçre Hukuklarında Karşılaştırmalı ve Tuzak Reklamlar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/2, s. 193-215.
 • ÇABRİ, Sezer: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Adalet, Ankara, 2016.
 • EROL, Arzu: Türk Hukukunda Örtülü Reklam, Oniki Levha, İstanbul, 2018.
 • GÖLE, Celal: Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1983.
 • İNAL, Emrehan: Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar, Beta, İstanbul, 2000.
 • İNAL, Emrehan / BAYSAL, Başak: Reklam Hukuku ve Uygulaması, Oniki Levha, İstanbul, 2008.
 • KARAKOCALI, Ahmet / KURŞUN, Ali Suphi: Tüketici Hukuku, Aristo, İstanbul, 2015.
 • KENDİGELEN, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu, 3. Bası, Oniki Levha, İstanbul, 2016.
 • KÖHLER, Helmut / BORNKAMM, Joachim / FEDDERSEN, Jörn: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 37. Auflage, C.H.Beck, München, 2019.
 • KÖHLER, Helmut: “Was ist vergleichende Werbung”, GRUR, 2005/4, s. 273-280.
 • MOROĞLU, Erdoğan: “Karşılaştırmalı Reklam ve Yargıtay Kararları”, Makaleler, Oniki Levha, İstanbul, 2010.
 • NOMER ERTAN, N. Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, Oniki Levha, İstanbul, 2016.
 • ORUÇ, Murat: Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, Oniki Levha, İstanbul, 2009.
 • ÖZDEMİR, Hayrunnisa: “Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicilerin Korunması”, AÜEHFD, 2004/3, s. 61-90.
 • ÖZSUNAY, Ergun / ÖZSUNAY, Murat: Milli Şerh, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ed. Hakan TOKBAŞ / Özlem TÜZÜNER, Aristo, İstanbul, 2016.
 • ŞAHİNCİ, Dilek: İnternette Aldatıcı Reklam ve Reklamverenlerin Sorumluluğu, Seçkin, Ankara, 2011.
 • TEKELİOĞLU, Numan: Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Reklamlar, Oniki Levha, İstanbul, 2016.
 • PINAR, Hamdi: Das Recht der Werbung in der Türkei im Vergleich zum deutschen und europäischen Recht, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003. [Pınar, (2003)]
 • PINAR, Hamdi: “Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Halleri”, MÜHF-HAD, 2012/2, s. 129-156. [Pınar, (2012)]
 • RÜZGAR, Eser: Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, Oniki Levha, İstanbul, 2013.
 • SHARP, Cynthia W.: “The Intersection of Comparative Advertising and Trademark Laws in the United States and the European Union”, Nordic Journal of Commercial Law, 2012/1, s. 1-33.
 • TEKİNALP, Ünal: “Grundzüge der türkischen Handelsrechtsreform 2011”, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, 2013/149, s. 81-95.
 • TOKBAŞ, Hakan (Derleyen): Tüketici Hukuku İle İlgili Avrupa Birliği Direktifleri, Aristo, İstanbul, 2015.
 • YILMAZ, Asuman: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı Reklamlarda Gereksiz Yere Kötüleme Yasağı”, İÜHFM, 2017/2, s. 813- 825.
 • YILMAZ, Lerzan: “Avrupa Topluğunda Karşılaştırmalı Reklamları Düzenleyen 97/55/EG ile Değişik 84/450 Sayılı AT Direktifi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”, İstanbul Barosu Dergisi, 2007/5, s. 1945- 1971.
 • ZEVKLİLER, Aydın / ÖZEL, Çağlar: Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin, Ankara, 2016.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.