Yener ÖZEL
(Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye)
Sinan ÖZÇELİK
(Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye)
İbrahim ÇAVUŞ
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Rana BAŞARA
(Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye)
Mehmet ÜNLÜ
(Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye)
Ahmet ÖZBİLGİN
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 50Sayı: 3ISSN: 0258-2171 / 2458-7516Sayfa Aralığı: 178 - 182Türkçe

126 0
İtrakonazol ve Kryoterapi Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
Leishmaniasis, kamçılı protozoonlardan olan Leishmania türlerinin neden olduğu, insanlaraPhlebotomus cinsi dişi kum sinekleri ile bulaşan paraziter bir hastalıktır. Leishmaniasisin en sıkgörülen formu kutanöz (KL) formudur. Dünya Sağlık Örgütü dünyada 98 ülkede yaklaşık 12 milyoninsanın leishmaniasis ile enfekte olduğunu, 350 milyon kişinin ise risk altında olduğunu bildirmektedir. Her yıl bu rakamlara iki milyon yeni olgunun katıldığı, bu olguların yaklaşık bir buçuk milyonunun KL olduğu düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi iç karışıklıklara ve savaşlara bağlı olarak endemik bölgelerden ülkemize göç eden mülteciler ya da bu bölgelere belirlisüreler için giden vatandaşlarımızın Leishmania ile enfekte olması sonucu ülkemizin endemikolmayan bölgelerinde de KL olguları görülmeye başlanmıştır. Bu makalede, yurt dışı kaynaklı birKL olgusunun itrakonazol-kryoterapi kombinasyonu ile tedavisini sunmaktayız
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Maroli M, Feliciangeli MD, Bichaud L, Charrel RN, Gradoni L. Phlebotomine sandflies and the spreading of leishmaniases and other diseases of public health concern. Med Vet Entomol. 2013;27(2):123-47. https://doi.org/10.1111/j.1365-2915.2012.01034.x
 • 2. Harman M. Kutanöz leishmaniasis. Turk J Dermatol. 2015;9(4):168-76. https://doi.org/10.4274/tdd.2880
 • 3. WHO. Leishmaniasis. World Health Organization. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ leishmaniasis] (Erişim tarihi: 15.01.2020).
 • 4. Pektaş B, Aksoy Gökmen A, Kelekçi KH ve ark. Glucantime ile tedavi edilen yurtdışı kaynaklı bir kutanöz Leishmaniasis olgusu. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014;71(2):89-92. https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2014.26680
 • 5. Özensoy Töz S, Çulha G, Yıldız Zeyrek F, et al. A realtime ITS1-PCR based method in the diagnosis and species identification of leishmania parasite from human and dog clinical samples in Turkey. PLOS Negl Trop Dis. 2013;7(5):e2205. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002205
 • 6. el Tai NO, Osman OF, El Fari M, Presber W, Schönian G. Genetic heterogeneity of ribosomal internal transcribed spacer in clinical samples of Leishmania donovani spotted on filter paper as revealed by singlestrand conformation polymorphisms and sequencing. Trans R Soc Trop Med Hyg 2000;94(5):575-9. https://doi.org/10.1016/S0035-9203(00)90093-2
 • 7. WHO. Leishmaniasis: the disease and its epidemiology. World Health Organization. [http://www.who.int/ leishmaniasis/disease_epidemiology/en/] (Erişim tarihi: 10.01.2020).
 • 8. Hayani K, Dandashli A, Weisshaar E. Cutaneous leishmaniasis in Syria: clinical features, current status and the effects of war. Acta Derm Venereol. 2015;95(1):62-6. https://doi.org/10.2340/00015555-1988
 • 9. Du R, Hotez PJ, Al-Salem WS, Acosta-Serrano A. Old World cutaneous leishmaniasis and refugee crises in the Middle East and North Africa. PLoS Negl Trop Dis. 2016:10(5):e0004545. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004545
 • 10. TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, 02.01.2014 tarih ve 13588366 sayılı evrak.
 • 11. Alawieh A, Musharrafieh U, Jaber A, Berry A, Ghosn N, Bizri AR. Revisiting leishmaniasis in the time of war: the Syrian conflict and the Lebanese outbreak. Int J Infect Dis. 2014;29:115-9. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.04.023
 • 12. Inci R, Ozturk P, Mulayim MK, Ozyurt K, Alatas ET, Inci MF. Effect of the Syrian civil war on prevalence of cutaneous leishmaniasis in Southeastern Anatolia, Turkey. Med Sci Monit. 2015;20(21):2100-4. https://doi.org/10.12659/MSM.893977
 • 13. David CV, Craft N. Cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis. Dermatol Ther. 2009;22(6):491-502. https://doi.org/10.1111/j.1529-8019.2009.01272.x
 • 14. Lupi O, Bartlett BL, Haugen RN, et al. Tropical dermatology: Tropical diseases caused by protozoa. J Am Acad Dermatol. 2009;60(6):897-925. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2009.03.004
 • 15. Uzun S, Gürel MS, Harman M. Kutanöz layşmanyazis tanı ve tedavi rehberi. [http://cms.galenos.com.tr/ SolvePark/Uploads/files/573ed560a9ec42ed8c04c39e c743e34e.pdf] (Erişim Tarihi:18.02.2020)
 • 16. Özbilgin A, Yıldırım A, Çavuş İ, Baştemir S. Manisa İli 3 yerli kutanöz leishmaniasis olgusu. Turk Mikrobiyol Cemiy Derg. 2015;45(2):103-8. https://doi.org/10.5222/TMCD.2015.103
 • 17. Consigli J, Danielo C, Gallerano V, Papa M, Guidi A. Cutaneous leishmaniasis: successful treatment with itraconazole. Int J Dermatol. 2006;45(1):46-9. https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2004.02429.x
 • 18. Uzun S, Durdu M, Culha G, Allahverdiyev AM, Memisoglu HR. Clinical features, epidemiology, and efficacy and safety of intralesional antimony treatment of cutaneous leishmaniasis: recent experience in Turkey. J Parasitol. 2004;90(4):853-9. https://doi.org/10.1645/GE-185R
 • 19. Layegh P, Pezeshkpoor F, Soruri AH, Naviafar P, Moghiman T. Efficacy of cryotherapy versus intralesional meglumine antimoniate (glucantime) for treatment of cutaneous leishmaniasis in children. Am J Trop Med Hyg. 2009;80(2)172-5. https://doi.org/10.4269/ajtmh.2009.80.172

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.