Elif UZGÖREN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 19Sayı: 1ISSN: 1303-2518Sayfa Aralığı: 269 - 299Türkçe

84 0
AVRUPA ENTEGRASYONUNUN KRİZİ, REFORMLAR VE SOSYAL TARAFLAR: NASIL BİR UZLAŞI?
Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlki Avrupa entegrasyonunun krizinin Avrupa Çalışmaları literatüründe nasıl çalışıldığını ve ne gibi reform stratejilerinin önerildiğini analiz etmektir. İkincisi ise Avrupa sermaye grupları ve emek hareketinin ve Avrupa Birliği’nin kurumlarının krizi nasıl değerlendirdiği ve geleceğe dair nasıl bir entegrasyon tasarladığını tartışmaktır. Çalışmada, anaakım literatürün krizi entegrasyon politikalarının kötü yönetiminden kaynaklandığını vurgularken, eleştirel siyasal iktisat yazınının literatüre özellikle dört katkısının olduğu tartışılmıştır: Avro-krizini küresel faktörlere içkin analiz etmesi; analizlerine sınıf politikalarını entegre etmesi; Avrupa entegrasyonunun açmazlarının ve alternatif politikaların sorgulanması. Çalışmada ayrıca Avrupa entegrasyonunun geleceğine dair tartışmalar konusunda Avrupa sermayesinin dijital Tek Pazar’ın kurulmasını önerirken, Avrupa emek hareketinin daha iddialı bir Sosyal Gündem ile sosyal adalet, insana yakışır iş ve adil dijitalleşmeyi sağlamayı hedeflediği vurgulanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akçay, Ümit ve Güngen, Ali Rıza. Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş, Küresel Kapitalizmin Geleceği, (Ankara: NotaBene, 2014).
 • Avrupa Komisyonu. ‘Communication from the Commission to the European Council, A European Economic Recovery Plan’, 2008, Erişim Tarihi: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication13504_en. pdf
 • Avrupa Komisyonu. ‘Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses’, 2009, Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication_summar y15885_en.htm
 • Avrupa Komisyonu. ‘Europe 2020, A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth’, 2010, Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20% 20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
 • Avrupa Komisyonu. ‘Laszlo Andor Speech, European Commissioner responsible for Employment, Social Affairs and Inclusion, ‘Europe’s social crisis: Is there a way out?’, 2013. Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. http://europa.eu/rapid/press- release_SPEECH-13-309_en.htm
 • Avrupa Komisyonu. ‘State of the Union, Time for Honesty, Unity and Solidarity’, 2015. Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6cd0b012- d637-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
 • Avrupa Komisyonu. ‘State of the Union, Towards a Better Europe – A Europe That Protects, Empowers and Defends’, 2016, Erişim Tarihi: 25 Kasım, 2019. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6- 9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
 • Avrupa Komisyonu. ‘State of the Union’, 2017, Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9c03bbc3- 982d-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
 • Avrupa Komisyonu. ‘Trade for all, Towards a more responsible trade and investment policy’, 2015, Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
 • Avrupa Komisyonu. ‘White Paper on the Future of Europe, Reflections and scenarios for the EU27 by 2025’, 2017, Erişim Tarihi: Kasım 15, 2019. https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and- way-forward_en
 • Avrupa Konseyi. ‘Conclusions: Strategic Agenda for the Union in Times of Change’, 2014, Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. https://www.consilium.europa.eu/media/39245/143477.pdf
 • Avrupa Konseyi, ‘Bratislava Declaration’, 2016, Erişim Tarihi: Kasım 7, 2019. https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration- and-roadmapen16.pdf
 • Ayers, Alison J. ve Saad-Filho, Alfredo. ‘Democracy against Neoliberalism: Paradoxes, Limitations, Transcendence’, Critical Sociology 41, no. 4-5, (2015), 597-618.
 • Bağımsız Sosyal Bilimciler. Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Bunalım 2008-2009 (İstanbul: Yordam, 2011).
 • Baldwin, Richard ve Gros, Daniel. ‘Introduction: The Euro in crisis – What to do?’ İçinde Completing the Eurozone Rescue: What More Needs to Be Done?, ed. Richard Baldwin, Daniel Gros ve Luc Laeven, (London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2010), 1-23.
 • Becker, Joachim ve Jäger, Johannes. ‘Integration in crisis: A regulationist perspective on the interaction of European varieties of capitalism’ Competition & Change 16, no 3, (2012): 169–187.
 • Bieler, Andreas. Globalisation and Enlargement of the European Union, Austrian and Swedish Social Forces in the Struggle over Membership. (London: Routledge, 2000).
 • Bieler, Andreas. ‘European Integration and the Transnational Restructuring of Social Relations: The Emergence of Labour as a Regional Actor?’, Journal of Common Market Studies 43, no 3, (2005): 461-84.
 • Bieler, Andreas. ‘Labour, New Social Movements and the Resistance to Neoliberal Restructuring in Europe’, New Political Economy 16, no 2, (2011), 163-183.
 • Bieler, Andreas ve Lindberg, Ingemar. (eds), Global Restructuring, Labour and the Challenges for Transnational Solidarity, (London: Routledge, 2011).
 • Bieler, Andreas ve Morton, Adam David.’Another Europe is Possible’? Labour and Social Movements at European Social Forum’, Globalizations 1, no 2, (2004), 305-327.
 • Bieling, Hans-Jürgen, Jager, Johannes ve Ryner, Magnus. ‘Regulation Theory and the Political Economy of the European Union’, Journal of Common Market Studies 54, no 1, (2016). 53-69.
 • Bonefeld, Werner. ‘European economic constitution and the transformation of democracy: On class and the state of law’, European Journal of International Relations 21, no 4, (2015), 867-886.
 • Bonefeld, Werner. ‘Authoritarian Liberalism: From Schmitt via Ordoliberalism to the Euro’, Critical Sociology 43, no 4-5, (2017), 747-761.
 • Boyer, Robert. ‘The Unanticipated Fallout of European Monetary Union: The Political and Institutional Deficits of the Euro’ İçinde After the Euro, Shaping Institutions for Governance in the Wake of European Monetary Union, ed. Colin Crouch, (Oxford: Oxford University Press, 2000), 24-88.
 • Bruff, Ian. ‘The rise of authoritarian neoliberalism. Rethinking Marxism’, A Journal of Economics, Culture and Society 26, no 1, (2014), 113-129.
 • BusinessEurope. ‘BusinessEurope Priorities for the European Economic Recovery’, 2009, Erişim Tarihi: Kasım 15, 2019. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2009-00156- E.pdf
 • BusinessEurope. ‘Position Paper: Artificial Intelligence’, 2017, Erişim Tarihi: Kasım 17, 2019. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/interna l_market/2017-12-15_artificial_intelligence.pdf
 • BusinessEurope. ‘Position Paper: Joint Declaration on a horizontal EU SME policy – SME Round Table’, 2016 Erişim Tarihi: Kasım 17, 2019. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/smes/2 016-04-05_joint_declaration_on_horizontal_sme_policy.pdf
 • BusinessEurope. ‘Position Paper: Joint statement in support of the WTO reform’, 2019, Erişim Tarihi: Kasım 25, 2019. https://www.businesseurope.eu/publications/joint-business-statement-support- wto-reform
 • BusinessEurope. ‘Position Paper: Reducing labour shortages by improving skills matching’, 2019, Erişim Tarihi: Kasım 17, 2019. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/ 2019-09-12_joint_statement_labour_shortages_and_skills_mismatches.pdf
 • BusinessEurope, ‘Position Paper: The Future of EU Migration Policy’, 2019, Erişim Tarihi:Kasım 17, 2019. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/ 2019-09-24_future_migration_policy.pdf
 • BusinessEurope. ‘Strategy Paper: BusinessEurope recommendations for a flourishing European Digital Economy’, 2014, Erişim Tarihi: Aralık 8, 2019. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01155- E.pdf
 • Burnham, Peter. ‘Class, Capital and Crisis: A Return to Fundamentals’, Political Studies Review 8 (2010), 27-39.
 • Crouch, Colin, Post-Democracy, (Cambridge: Polity, 2004). Dağdelen, İlhan. ‘Avrupa Bütünleşme Sürecinde Yunanistan’ın Borç Krizi’, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 10, no 2, (2011): 1-26.
 • Dünya Bankası, ‘GDP Growth (Annual %)’, Erişim Tarihi: Ekim 18, 2019. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locat ions=EU&start=1990
 • Dünya Bankası, ‘Youth Unemployment (% of total labour force ages 15-24)’, Erişim Tarihi: 25 Kasım, 2019. http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS
 • Eichengreen, Barry. ‘Drawing a line under Europe’s crisis’, İçinde Completing the Eurozone Rescue: What More Needs to Be Done?, ed. Richard Baldwin, Daniel Gros ve Luc Laeven, (London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2010), s. 25-29.
 • ERT. ‘Benchmarking Report, A Glance at the Competitiveness of Europe and its Industry, 2016. Erişim Tarihi: Kasım 28, 2019. https://www.ert.eu/sites/ert/files/ert_benchmarking_report_2016_-_final_- _bookmarked_version.pdf
 • ERT. ‘Benchmarking Report 2017, European Competitiveness and Industry’, 2017, Erişim Tarihi: Aralık 28, 2019. https://www.ert.eu/sites/ert/files/generated/files/document/2017_12_- _benchmarking_report_-_final.pdf
 • ERT. ‘Naturally Active for the Climate’, 2017, Erişim Tarihi: Kasım 17, 2019. https://ert.eu/pdf-information/2017-10-2017-10-27-naturally-active-for-the- climate-publication-pdf/
 • ERT. ‘Strengthening Europe’s Place in the World, Pledges and Priorities’, 2019, Erişim Tarihi: Aralık 28, 2019. https://ert.eu/pdf-information/2019-07-2019- 04-strengthening-europes-place-in-the-world-final-pdf/
 • ETUC. ‘Digitalisation and Workers Participation: What Trade Unions, Company Level Workers and Online Platform Workers in Europe Think’, 2018, Erişim Tarihi: Kasım 15, 2019. https://www.etuc.org/en/publication/digitalisation- and-workers-participation-what-trade-unions-and-workers-think
 • ETUC. ‘ETUC Action Programme 2015-2019, 13th Congress Paris’, 2015, Erişim Tarihi: Aralık 7, 2019. https://www.etuc.org/en/publication/etuc-action- programme-2015-2019
 • ETUC. ‘ETUC Action Programme 2019-2023, 14th Congress Vienna, A Fairer Europe for Workers’, 2019, Erişim Tarihi: Aralık 9, 2019. https://www.etuc.org/en/publication/etuc-action-programme-2019-2023
 • ETUC. ‘ETUC Platform on the Future of Europe’, 2017, Erişim Tarihi: Aralık 9, 2019. https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/files/ces- brochure_future_of_europe_en_v2_01.pdf
 • ETUC. ‘ETUC Position: WTO Reform to promote sustainable development, social justice and decent work’, 2019, Erişim Tarihi: Aralık 15, 2019. https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-wto-reform-promote- sustainable-development-social-justice-and-decent-work
 • ETUC. ‘Manifesto of the European Trade Union Confederation Ahead of the European Parliament Elections’, 2014, Erişim Tarihi: Kasım 9, 2019. https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/files/manifesto_en.pdf ETUC. ‘Paris Manifesto, 13th Congress’, 2015, Erişim Tarihi: Kasım 17, 2019. https://www.etuc.org/en/publication/paris-manifesto-2015-2019
 • ETUC. ‘The European 2020 Strategy: Facing the crisis: Is European employment policy up to the challenge?’, 2010, Erişim Tarihi: Aralık 17, 2019. https://www.etuc.org/sites/default/files/brochure-2_1.pdf
 • Eurostat, ‘Unemployment Rate Annual’, Erişim Tarihi: Kasım 17, 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pc ode=tipsun20&plugin=1
 • ETUC. ‘15 ETUC priorities for the new mandate of the EU institutions’, 2019, Erişim Tarihi:Aralık 7, 2019. https://www.etuc.org/en/document/15-etuc- priorities-new-mandate-eu-institutions
 • Grauwe, Paul De. ‘How to embed the Eurozone in a political union’, İçinde Completing the Eurozone Rescue: What More Needs to Be Done?, ed. Richard Baldwin, Daniel Gros ve Luc Laeven, (London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2010), s. 29-32.
 • Güngör, Kamil. ‘Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye’, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5, no 4, (2017): 259-273.
 • Holloway, John. ‘Crisis, Fetishism, Class Composition’ içinde Open Marxism, Volume II Theory and Practice, ed. Werner Bonefeld, Richard Gunn ve Kosmas Psychopedis, (London: Pluto, 1994), 145-169.
 • Kaya, Ayhan. Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Karşılaştırmalı Analiz için Teorik Araçlar, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016).
 • Kutlay, Mustafa. ‘Euro Krizinin Politik Ekonomisi ve AB’nin Uluslararası Sistemdeki Geleceği’ içinde Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, ed. Fikret Şenses, Ziya Öniş ve Caner Bakır (İstanbul: İletişim, 2013), 169-185.
 • Manners, Ian ve Whitman, Richard. ‘Another Theory is Possible: Dissident Voices in Theorising Europe’, Journal of Common Market Studies 54, no 1, (2016): 3- 18.
 • Öniş, Ziya ve Kutlay, Mustafa. ‘Ekonomik Bütünleşme/Siyasal Parçalanmışlık Paradoksu: Avro Krizi ve Avrupa Birliği’nin Geleceği’, Uluslararası İlişkiler 9, no 33, (2012): 3-22.
 • Robinson, William I., A Theory of Global Capitalism, Production, Class and State in a Transnational World, (Baltimore: John Hopkins University Press, 2004).
 • Tsoukalis, Loukas. ‘The JCMS Annual Review Lecture The Shattering of Illusions – And What Next?’ Journal of Common Market Studies 49, Annual Review, (2011): 19-44.
 • Van Apeldoorn, Bastiaan. ‘Transnationalisation and the Restructuring of Europe’s Socioeconomic Order, Social Forces in the Construction of “Embedded Neoliberalism”’ International Journal of Political Economy 28, no 1 (1998): 12-53.
 • Van Apeldoorn, Bastiaan. Transnational Capitalism and the Struggle over European Integration, (London: Routledge, 2002).
 • Van Apeldoorn, Bastiaan. ‘The European capitalist class and the crisis of its hegemonic project’ İçinde Socialist Register, ed. Leo Panitch ve Greg Albo (Pontypool: Merlin, 2014), 189-206.
 • Wallace, Helen. ‘The JCMS Annual Review Lecture: In the Name of Europe’, Journal of Common Market Studies 55 (2017): 8-18.
 • Yıldız, Ayselin. ‘Göç ve Entegrasyon Politikalarında Vatandaşlık’ Göç Araştırmaları Dergisi 3, no 1, (2017): 36-67.
 • Yiğit, Dilek. ‘Küresel Ekonomik Kriz Öncesi ve Krizin Etkileri ile Mücadele Sürecinde Avrupa Birliği’nde Ekonomi Yönetimi’, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 1, no 1, (2012): 135-168.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.