Ahmet UYAR
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 41ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 893 - 928İngilizce

89 0
COMPARISON OF VIRTUAL REALITY ADVERTISEMENTS WITH THE ADVERTISEMENT IN OTHER MEDIA WITH THE HELP OF RECALL TESTS: A SAMPLE APPLICATION
The new transformation process called Industry 4.0 has begun to reshape the economy. With this transformation process, some different technologies have begun to enter business life. One of them is the technology called virtual reality. Virtual reality is the name given to computer-aided 3D environments that give individuals the feeling of being there. As in many other fields, business world has also begun to benefit from virtual reality and its innovations. Among various promotional methods, businesses prefer to benefit from virtual reality technology for advertising. The influence of this new method on consumers’ purchasing decisions and its contribution to advertising ethics are being studied in various academic platforms. The present study focuses on how virtual reality ads affect the consumer. Virtual advertisements and written and visual advertisements were compared in order to understand which one has more place in the consumer’s memory, and a questionnaire study was conducted on consumers with the help of recall tests. The results show that virtual reality ads are remembered by consumers more than other types of advertising. Also, consumers stated that they were influenced by virtual reality ads the most. The findings of the study suggest that businesses should invest more in virtual advertisements for their marketing strategies, and that this will improve their consumer communication.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adams, R. L. (2016, October 17). Five ways virtual reality will change the world. https://www.forbes.com/sites/robertadams/2016/10/17/5-ways-virtual-reality-will-change-theworld/#311e2cc2b018
 • Akbulut, N. T. & Balkaş, E. (2006). Adım adım reklam üretimi, reklam filmi prodüksiyonu. Beta Basım Yayım.
 • Akyol, A. (2011). Reklam mesajlarında bilgilendirici içerik: dergi reklamları üzerine bir içerik analisi. Informative content of advertising messages: A content analysis of magazine ads (Publication No. 28097) [Doctoral dissertation, Selçuk University].
 • Alkan, A. M. (2018, March 16). Sanal gerçeklik, https://www.endustri40.com/sanal-gerceklik-virtual-reality/.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık.
 • Arat, T. & Baltacıoğlu, S. (2016). Sanal gerçeklik ve turizm. Journal of Selçuk University Vocational Scool of Social Sciences, 19(1), 105-110
 • Arıoğlu, B. (2010). Reklamda ve markalaşmada alternatif reklam mecraları.
 • MÜSİAD Cep Kitapları. Arısal, İ. (2015). Postmodern dönemde hedonik ve faydacı güdülerin tüketici davranışlarına etkisi: İspanya Huelva Üniversitesi öğrencileri ile Türkiye Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri arasında karşılaştırmalı bir araştırma. The effect of hedonic and utilitarian motives on consumer's behavior in postmodern age: a comparison study between Turkey Mustafa Kemal Iniversity's students and Spain Huelva University's students (Publication No. 439846) [Doctoral dissertation, İnönü University].
 • Aydın, D. (2010). Reklam hafızası ve reklam beğenilirliği ilişkisi: televizyon reklamlarına ilişkin deneysel bir çalışma. Ad memory and ad likeability relation: An experimental study on television ads (Publication No. 279109) (Doctoral dissertation, Selçuk University].
 • Bayder (2018, April 5). Ülkemizde tv bağımlılığı, http://bayder.com.tr/ulkemizde-tv-bagimliligi/
 • Bayraktar, E. & Kaleli, F. (2007). Sanal gerçeklik ve uygulama alanları. [Conference presentation]. 9th Academic Informatics. Kütahya, Turkey.
 • Çakır, H. (2005). Tüm yönleriyle radyo. Siyasal Kitabevi.
 • Demirci, Ş. (2018). Sağlık hizmetlerinde sanal gerçeklik teknolojileri. Journal of Inonu University Health Services Vocational School, 6(1), 35-46.
 • Digital Age (2017, December 1) Günümüzde sanal teknolojiler, https://digitalage.com.tr/gunumuzde-sanalgerceklik-teknolojileri/
 • Dural, Ç. D. (1999). Medya planlaması ve reklam verenin ajans seçimi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • Ekin, V. (2013). Sanal gerçeklik ortamları ve uygulamalar: spor ve sanal ortam göstergeleri. AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 4 (13), 8-9.
 • Elden, M. & Yeygel, S. (2006). Kurumsal reklamın anlattıkları. Beta Yayınları.
 • Gartner (2016). Gartner’s 2016 hype cycle for emerging technologies identifies three key trends that organizations must track to gain competitive advantage. https://www.gartner.com/newsroom/id/3412017.
 • Guttentag, D. (2010). Virtual reality: applications and implications for tourism. Tourism Management, 31, 637– 651.
 • Gürcan, H. İ. (2018). Sanal sağlik iletişimi: Sanal gerçeklik ve sağlik iletişiminde sanal uygulamalar. https://www.researchgate.net/publication/338548931_sanal_saglik_iletisimi_sanal_gerceklik_ve_saglik _iletisiminde_sanal_uygulamalar.
 • Huang, C. H., Backman, F. K. & Chang, L. L. (2015). Exploring the implications of virtual reality technology in tourism marketing: an integrated research framework. International Journal of Tourism Research, 18(2), 116-128.
 • Ivan, J. A., Frank, D. A., Jordi, P., Pedro, M. (2015). Msinaptiks: an e-health platform for virtual and augmented reality mobile applications. [Conference presentation]. II International Workshop on Gamification in Health: gHealth 2015. Barcelona, Spain. http://ceur-ws.org/Vol-1547/paper6.pdf.
 • İçil, M. (2016, June 16). Geleceğin reklam formatı, https://www.techinside.com/gelecegin-reklam-formati-360- derece-sanal-gerceklik/.
 • İnfotron (2017, January 10). Artırılmış gerçeklik, https://infotron.com.tr/3-boyutlu-teknolojiler/sanal-gerceklikvr-artirilmis-gerceklik-ar/artirilmis-gerceklik-ar/
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri-internet ve sanal yüksek eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 121-124.
 • Kayabaşı, Y. (2010). Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 151-152.
 • Kerrebroeck, V. H., Brengman, M. & Willems, K. (2017). When brands come to life: experimental research on the vividness effect of Virtual Reality in transformational marketing communications. Virtual Reality, 21(4), 177-191.
 • Kim, S. J. & Dey, A.K. (2009). Simulated augmented reality windshield display as a cognitive mapping aid for elder driver navigation. [Conference presentation]. In: Proceedings of ACM CHI 2009 Conference on Human Factors in Computing Systems. Boston, USA.
 • Kudaka (2011, December 25). Arttırılmış gerçeklik teknolojisi, https://www.kudaka.org.tr/ekler/fa254- artirilmis_gerceklik_teknolojisi.pdf.
 • La Valle, M. S. (2019). Virtual reality, Cambridge University Press. Magazine (2006, February). Tentopreasosns, http://www.magazine.org.
 • Mercanoğlu, G. (2016, May 8). Sanal gerçeklik ve reklamlar, https://dijitaldonusumturkiye.com/sanalger%C3%A7eklik-ar-ve-reklam-3c5a2956112f.
 • Onyesolu, O. M. & Eze, U. F. (2011). Understanding virtual reality technology: advances and applications. Advances in Computer Science and Engineering, 22, 53-70.
 • Orhan, Ö. S. & Karaman, M. K. (2011). Eğitimde gerçekliğe yeni bir bakış: harmanlanmış ve genişletilmiş gerçeklik [Conference presentation]. INET 11, İzmir, Turkey. http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/76.pdf
 • Sunal, G. (2016). Sanal gerçeklik ve dijital sinemanın olanakları. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi). 1(2), 295-305.
 • Sung, J. (2012). User experiences with augmented reality advertising applications: Focusing on perceived values and telepresence based on the experiential learning theory. Lecture Notes in Electrical Engineering. 182, 9-15
 • Yücel, D. M. (2016). Farklı bir olay yeri olarak sanal gerçek. Kırıkkale University Journal of Social Sciences. 6(2), 408-418.
 • Zhuang, A. & Bao, H. (2016). Virtual reality in marketing—an explorative study. (Publication No. 2017: 2016BBA01) [Bachelor Degree, University of Boras].

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.