Servet İNAÇ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
ALİ GÜCÜKOĞLU
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 27 - 34Türkçe

22 0
Sığır Karkaslarının Kalite Sınıflandırılmasında Kullanılan S-Europ Sistemi ve Karkas Derecelendirmesinde Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri
Kalite ve verim açısından karkas sınıflandırmasını sağlayacak olan bilgilerin net olarak elde edilebilmesi ancak hayvanların kesimi ve kesim sonrası ölçümlerin yapılması ile mümkün olabilmektedir. Kesim öncesinde yapılan öznel değerlendirmeler kesim sonrası için sadece birer öngörü ve tahmin niteliği taşımaktadır. Ancak kesim sonrasında nesnel yöntemler ile yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda net bilgiler elde edilebilmektedir. Doğal olarak bu durum bir sınıflandırma sisteminin varlığını, görüntüleme sistemlerini, ölçüm sistemlerini, nitelikli ve bilimsel işgücü varlığını beraberinde getirmektedir. Karkas sınıflandırma sistemindeki eksiklikler hayvancılık ve gıda sektörü açısından önemli ekonomik kayıplara neden olmakla beraber tüketiciler açısından da lezzet, hedefe uygun beslenememe ve fiyatlandırma gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu derlemede; Türkiye’de sığır karkaslarının sınıflandırılmaları ve derecelendirmeleri ile ilgili mevcut durum, Avrupa Birliği ülkelerinde sığır karkas sınıflandırma ve derecelendirilmesi amacıyla kullanılan “S-EUROP” sistemi hakkında bilgilendirme ve karkas konformasyonu, yağlanma durumu ve karkas kompozisyonlarının belirlenmesi için kullanılan görüntüleme yöntemlerinden Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), X-Ray Absorptiyometri, Optik Problar ve Video Görüntüleme Analizi (VIA) konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Alliston JC, Hinks CE. 1981. A Note on the Use of the Danscanner for Prediction of The Composition of Hereford Bulls. Animal Production., 32: 345-347. DOI:10.1017 /S00033561000027264
 • Alomar D, Gallo C, Castenada M, Fuchslocher R. 2003. Chemical and Disciriminant Analysis of Bovine Meat by Near İnfrared Reflectance Spectroscopy (NIRS). Meat Science., 63: 441-450. DOI:10.1016/S0309-1740(02)00101-8
 • Andersen BB, Busk H, Chadwick JP. 1982. Ultrasonic Techniques for Describing Carcass Characteristics in Live Cattle., CEC Report; EUR 7640 EN, 78 p.
 • Anon. 1981. Council Regulation (EEC) No 1208/81 of 28 April 1981 Determining The Community Scale for The Classification of Carcases of Adult Bovine Animals. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 2e24c475-a2c1-4ddb-bafa-73a0575a196d/language-en. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 1992. Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 Concerning The Community Scale for The Classification of Carcases of Ovine Animals and Determining The Community Standard Quality of Fresh or Chilled Sheep Carcases and Extending Regulation (EEC) No 338/91. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication /be15806b-2ec6-4c3c-ad6b-506becebd132/language-en. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 2006. Council Regulation (EC) No 1183/2006 of 24 July 2006 Concerning The Community Scale for The Classification of Carcasses of Adult Bovine Animals (Codified Version). https://publications.europa.eu/en/publication -detail/-/publication/22157409-29b7-4a90-a7e9-ab6d72dfdf85/language-en. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 2007a. Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 Establishing a Common Organisation of Agricultural Markets and on Specific Provisions for Certain Agricultural Products (Single CMO Regulation). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007R1234. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 2007b. TS 668, 2007. Sığır - Gövde Etleri (Karkas). TSE, Ankara. https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard. aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073086104121074068102098114047078100. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 2008. Commisison Regulation (EC) No 1249/2008 of 10 December 2008 Laying Down Detailed Rules on The İmplementation of The Community Scales for The Classification of Beef, Pig and Sheep Carcases and The Reporting of Prices Thereof. https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication /9716803a-8887-4956-9877-629031ec7723 /language-en. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 2013. Regulation (EU) No 1308/2013 of The European Parliament and of The Council of 17 December 2013 Establishing a Common Organisation of The Markets in Agricultural Products and Repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No1037/2001 and (EC) No 1234/2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R1308. Erişim tarihi: 17.01.2019
 • Anon. 2015. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2015. Kırmızı Et Stratejisi 2015. https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM /Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20Stratejisi.pdf. Erişim tarihi: 12.01.2018
 • Bünger L. Macfarlane JM, Lambe NR, Conington J, McLean KA, Moore K, Glasbey CA, Simm G. 2011. Use of X-Ray Computed Tomography (CT) in UK Sheep Production and Breeding, CT Scanning Techniques and Applications, Dr. Karupppasamy Subburaj (Ed.)., ISBN: 978-953-307-943-1. DOI: 10.5772/23798
 • Craigie CR, Bunger, L, Roehe R, Morris ST, Purchas RW, Ross DW, Maltin CA. 2013. Video İmage Analysis for Meat Yield-Opportunities and Challenges for Value-Based Marketing of Sheep and Beef Carcasses. 64. Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. August 26-30.2013, Nantes, France.
 • Çatıkkaş E, Koç A. 2015. Aydın' da Yetiştirilen Siyah-Alaca, Esmer ve Simmental Irkı Sığırlarda Karkas ve et Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Yüksek Lisans Tezi., 21.
 • Çilek S, Dirican S. 2008. Koyun Karkaslarının Derecelendirilmesinde Ultrasonografik Yöntemlerin Kullanımı. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
 • e+v Technology GmbH, 2018a. VBS 2000 Automatic Grading and Classification of Beef. http://www.eplusv.de /start_E.htm. Erişim tarihi: 03.01.2019
 • e+v Technology GmbH, 2018b. VSS 2000 Automatic Grading and Classification of Sheep and Lamb. http://www.eplusv.de/start_E.htm. Erişim tarihi: 25.01.2019
 • Fisher AV. 1997. A Review of The Technique of Estimating The Composition of Livestock Using The Velocity of Ultrasound. Computers and Electronics in Agriculture. Bristol, UK., 17: 217.-231. DOI:10.1016/S0168-1699(96)01306-3
 • Glasbey CA, Young MJ. 2002. Maximum a Posteriori Estimation of İmage Boundaries by Dynamic Programming. J. Roy. Stat. Soc. C-App., 51: 209-221. DOI:10.1111/1467-9876.00264
 • Herring W, Kemp D. 2001. The Use of Ultrosound Technology in Genetic Selection Decisions. The Range Beef Cow Symposium., 11-12-13 December.
 • Hopkins DL, Anderson MA, Morgan JE, Hall DG. 1995. A Probe to Measure GR in Lamb Carcasses at Chain Speed. Meat Sci., 39: 159–165. DOI:10.1016/0309-1740(94)P1817-F
 • Jones SDM, Richmond RJ, Robertson WM. 1995. Instrument Beef Grading. Meat Focus Int., 4: 59–62.
 • Kanis E, Sten HAM, Van der Roo K, Groot PN. 1986. Prediction of Lean Parts and Carcass Value from Ultrasonic Backfat Measurements in Live Pigs. Lives. Prod. Sci., 14:55-64. DOI:10.1016/0301-6226(86)90096-5
 • Kempster AJ, Cuthbertson A, Jones D, Owen MG. 1981. Prediction of Body Composition of Live Cattle Using Two Ultrasonic Machines of Different Complexity: A Report of Four Seperate Trials. Journal Agric. Sci.,UK., 96: 301-307. DOI:10.1017/S0021859600066077
 • Kor A, Ertuğrul M. 2000. Canlı Hayvanda Karkas Kompozisyonu Tahmin Yöntemleri. Hayvansal Üretim, Ankara., 41: 91-101.
 • Kvame T, Vangen O. 2006. In-Vivo Composition of Carcass Regions in Lambs of Two Genetic Lines, and Selection of CT Positions for Estimation of Each Region. Small Ruminant Res., 66: 201-208. DOI:10.1016/j.smallrumres.2005.09.014
 • Lambe NR, McLean KA, Macfarlane JM, Johnson PL, Jopson NB, Haresign W, Richardson RI, Bünger L. 2010. Predicting İntramuscular Fat Content of Lamb Loin Fillets Using CT Scanning. Proceedings of The Farm Animal Imaging Congress 2010, Rennes, France.
 • Miles CA, Fursey GAJ. 1974. A Note on The Velocity of Ultrasound in Living Tissue. Animal Prod., 18: 93-96. DOI:10.1017/S000335610001730X
 • Navajas EA, Richardson RI, Fisher AV, Hyslop JJ, Ross DW, Prieto N, Simm G, Roehe R. 2010. Predicting Beef Carcass Composition Using Tissue Weights of a Primal Cut Assessed by Computed Tomography. Animal., 4-11: 1810-1817. DOI:10.1017/S1751731110001096
 • Ostojić-Andrić D, Aleksić S, Hristov S, Novaković Z, Petrović M.M, Nikšić D, Stanišić N. 2012. Serbıa In The Implementatıon of SEUROP Standard for Beef Carcass Clasıffıcatıon: Legıslatıon, Parametars and Evaluatıon Crıterıa (part a), Republic of Serbia. DOI: 10.2298/BAH1201047O
 • Rius-Vilarrasa E, Bünger L, Maltin C, Matthews KR, Roehe R. 2009. Evaluation of Video Image Analysis (VIA) Technology to Predict Meat Yield of Sheep Carcasses On-Line Under UK Abattoir Conditions. Meat Science., 82: 94-100. DOI:10.1016/j.meatsci.2008.12.009
 • Rural Payments Agency, 2018. Beef Carcase Classification Scheme. https://assets.publishing.service.gov.uk/government /uploads/system/uploads/attachment_data/file/554935/bccs2_nov_2011_v_4.0.pdf. Erişim tarihi: 27.12.2018
 • Stanford K, Jones SDM, Price MA. 1998. Methods of Predicting Lamb Carcass Composition: A review. Small Ruminant Research., 29: 241-254. DOI:10.1016/S0921-4488(97) 00143-0
 • Şeker İ, Köseman A, Baykalır Y, Şeker P. 2017. Koyun Karkaslarının Kalite Sınıflandırılmasında “EUROP” Sistemi ve Türkiye’deki Uygulamalar. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 7-3: 309-320.
 • Yardımcı M, Özbeyaz C. 1999. Canlı Hayvanlarda Karkas Değerlendirmede Ultrason Kullanımı. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.. 39-2: 69-82, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.