Uğur KEKEÇ
(Çukurova Üniversitesi, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Adana, Türkiye)
Bülent ÖZEKİCİ
(Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 116 - 124Türkçe

16 0
Kısıntılı Sulamanın Greyfurt Bahçesinde Su Kullanımı, Verim, Verim Öğeleri ve Meyve Niteliğine Etkisi
Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde bulunan Rio Red altıntop ağaçları kullanılarak 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada, deneme bahçesindeki mevcut sulama proğramının değerlendirilmesi ile ağaçlara farklı düzeylerde uygulanan sulama suyu miktarının, verim ile meyve kalite özellikleri (pomoloji) üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede damla sulama sistemi ile 3 farklı miktarda sulama suyu uygulanmıştır (I100); (I70); (I50). Her iki yıl dikkate alındığında sulama suyu miktarları, 332,48 mm (I100) ile 128,69 mm (I50) arasında değişmiştir. Gerçek bitki su tüketimleri ise su bütçesi yöntemine göre 935,6 mm (I100) ile 729,9 mm (I50) arasında gerçekleşmiştir. Denemenin birinci yılında, sulama konularına ilişkin verimler, ağaç başına, 306 (I70) ile 330 (I50) kg, ikinci yıl ise ağaç başına ortalama verim değerlerinin sulama konularına göre, 59,6 kg (I100) ile 108,5 kg (I50) arasında değişmiştir. Toplam su kullanma randımanları, 2011 yılında, WUEET 5,18 kg m-3ile 6,34 kg m-3, 2012 yılında ise; 0,52 kg m-3ile 1,74 kg m-3arasında elde edilmiştir. Sulama suyu kullanma randımanları, 2011 yılında, WUEI 15,85 kg m-3ile 30,69 kg m-3, 2012 yılında ise; 2,17 kg m-3ile 14,27 kg m-3değerleriarasında değişmiştir. Denemenin birinci yılında ortalama suda çözünen kuru madde miktarları, %10,22 (I100) ile %12,91 (I50) arasında; ikinci yılında ise %12,41 (I100) ile %13,47 (I50) arasında değişmiştir. Bu çalışma kapsamında sulama konularının meyve verimine etkilerinin istatistiksel olarak önemli olmamasından dolayı çifçilere su tasarrufu sağlamak amacıyla yöre için su kısıntısı önerilebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aguado A, Frias J, Garcia-Tejero I, Romero F, Uriel JL, Capote N. 2012. Towarsds The Improvement of Fruit-Quality Parameters in Citrus Under Deficit Irragation Strategies .ISRN (İnternational Scholarly Research Network) Agronamy , Article ID 940896. 9 Pages.
 • Assaf R, Levin I, Brawdo B. 1975.Effect of Irrigation Regimes on Trunk and Fruit Growth Rates, Quality and Yield of Apple Trees. J. Hort. Sci, 50:481-493.
 • Ballester C, Castel J, Intrigliolo DS, Castel JR. 2011. Response of Clementina De Nules Citrus Trees to Summer Deficit İrrigation. Yield Components and Fruit Composition. Agricultural Water Management, Bevington, 98:1027–1032.
 • Chalmers DJ, Mitchell PD, Van Heek L, 1981. Control of peach tree growth and productivity by regulatedwater supply, tree density and summer pruning. J. Am. Soc. Hor. Sci. 106:307–312.
 • Doorenbos J, Kassam AH. 1979. Yield Response to Water. FAO United Nations, Irr. and Drain. Paper, No. 33,Rome, 193 S.
 • English MJ, Musick JT, Murty VV, 1990. Deficit Irrigation."Manegement of Farm Irrigation Systems, Edit. Hoffman G J, Howell TA, Solomon KH," Chap.17.An ASAE Monograph,St. Joseph, MI, 631-663 s.
 • FAO. 2018. Statistical Databases/FAOSTATE/Agriculture /Agricultural Production. http://www.Fao.Org. Erişim tarihi:12.08.2018
 • Garcia PM. Castel JR. 2004. The Response of Valencia Orange Trees to İrrigation in Uruguay. Spanish Journal of Agricultural Research,2(3):429–443.
 • Garcia TI, Duran ZV, Arriaga SJ, Muriel FJL. 2012. Impact of Water Stress on Citrus Yield. Agronomy for Sustainable Development. Springer Verlag/EDP Sciences/INRA, 32 (3), Pp.651-659.
 • Garcia TI, Duran ZH, Jimenez BJA, Muriel FJL.2011a. Improved Water-Use Efficiency By Deficit-İrrigation Programmes:İmplications for Saving Water in Citrus Orchards. Scientia horticulturae,128:274–282
 • Garcia TI, Jimenez BJA, Martinez G, Romero R, DuranZ.V, Muriel FJL. 2010a. Positive İmpact of Regulated Deficit İrrigation on Yield and Fruit Quality in a Commercial Citrus Orchard [Citrus Sinensis (L.) Osbeck, Cv. Salustiano]. Agricultural Water Management, 97:614–622.
 • Goldhamer DA, Salınas M. 2000. Evaluation of Regulated Deficit İrrigation on Mature Orange Trees Grown Under High Evaporative Demand. Proc International Society of Citriculture (ISC), IX Congress, Orlando, FL, USA. Pp. 227-231.
 • Gonzalez AP, Castel JR.2000. Regulated Deficit İrrigation in Clementina De Nules’Citrus Trees. II.Vegetative Growth. Journal of Horticultural Science & Biotechnology,75:388–392.
 • Goodwin I, Boland AM. 2000. Scheduling Deficit İrrigation of the Fruit Trees for Optimising Water Use Efficiency. Deficit Irrigation Practices. FAO Water Reports 22, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
 • Hilgeman RH. 1963.Trunk Growth of Valencia Orange in Relation to Soil Moisture and Climate. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci, 82: 193- 198.
 • Howell TA, Cuenca RH,Solomon KH.1990. Crop Yield Response. In: Hoffman, et al. (Eds.), Management of Farm Irrigation Systems. ASAE, pp. 311–312.
 • James LG. 1988. Principles of Farm Irrigation System Design, Wiley, New York, P. 543.
 • Kanber R, Köksal H, Yazar A, Özekici B, Önder S. 1999. Effects of Different Irrigation Programs on Fruit, Trunk Growth Rates, Quality and Yield of Grapefruit Trees. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, 401-411.
 • Kanber R, Ünlü M, Tekin S, Koç DL, Kapur B, 2007.Akdeniz İklim Koşullarında Kimi Tarla Bitkilerinin Su Kullanım Randımanlarının İrdelenmesi Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum (Poster Bildiri).
 • KusakabeA,Contreras B.B.A, Simpson CR, EncisocJM, NelsonSD, Melgar JC. 2016. Application of Partial Rootzone Drying to İmprove İrrigation Water Use Efficiency in Grapefruit Trees.Agricultural Water Management ,Volume 178, Pages 66-75.
 • Legaz F, Ilbanez DG, Debarrade, D, Primo ME. 1981.Influence of irrigation and Fertilization on Productivity of The “Navelate”Sweet Orange. Proc. Int. Soc. Citric, Tokyo, 2: 591- 595.
 • Levy Y, Shalhevet J, Bielorai H. 1979. Long-Term Effects of Different Irrigation Regimes on Grapefruit Tree Development and Yield. J. Am. Soc. Hortic. Sci,103: 680-683.
 • Marin FR, Angelocci LR. 2011. Irrigation Requirements and Transpiration Coupling to The Atmosphere of A Citrus Orchard İn Southern Brazil. Agricultural Water Management, 98: 1091–1096.
 • Marsh AW. 1973.Irrigation. “Citrus Industry. Edit. W. Reuter.” Univ. of Califor. Div. of Agric. Sci, 230-279.
 • Mitchell PD,Chalmers DJ. 1982. The Effect of Reduced Water Supplyon Peach Tree Growth and Yields. J. Amer. Soc. Hort. Sci, 107: 853-856.
 • Mitchell PD, Van Den Ende B, Jerie PH, Chalmers DJ. 1989. Responses of ‘Barlett’Pear to Withholding İrrigation, Regulated Deficit İrrigation, and Tree Spacing. J. Amer. Soc. Hort. Sci,114: 15-19.
 • Ortuno A, Baidez A,.Gomez P,. Arcas MC , Porras I, Lidon AG,. Del Rio JA. 2006. Citrus paradisi and Citrus sinensis flavonoids: Their influence in the defence mechanism against Penicillium digitatum. Food Chem, 98(2): 351-358.
 • Özbek H, Dinç V, Kapur, S.1974. Çukurova Üniversitesi Yerleşim Sahası Topraklarının Detaylı Etüd ve Haritası. Ç.Ü. Zir. Fak. Yay: 73, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 8, Adana, 149 S.
 • Özhan M, Bahçelioglu HR.1970. Akdeniz Bölgesinde Yetistirilen Turunçgil Tür ve Çesitlerinin Degisik Ekolojik Sartlar Altında Gösterdikleri Özellikler. TÜBITAK-TOAG Yay, No:10, Ankara, Pp: 142.
 • Perez JG, Romero P, Navarro JM, Botia P. 2008. Response of Sweet Orange Cv ‘Lane Late’to Deficit İrrigation Strategy İn Two Rootstock. II: Flowering,Fruit Growth, Yield, and Fruit Quality.Irrig. Sci.26:519-529.
 • Perez-Perez JG, Robles JM. Botia P. 2009a. Influence of Deficit İrrigation İn Phase III of Fruit Growth on Fruit Quality İn ‘Lane Late’Sweet Orange. Agricultural Water Management, 96:969–974.
 • Perez-Perez JG, Robles JM, Botia P. 2014.Effects of Deficit İrrigation in Different Fruit Growth Stages on ‘Star Ruby’Grapefruit Trees in Semi-Arid Conditions .Agricultural Water Management ,133 (2014) 44–54.
 • Petillo GM, Castel J. 2007. Water balance and crop coefficient estimation of a citrus orchard in Uruguay. Spanish Journal of Agricultural Research, 5:232-243.
 • Rana G, Katerji N, Lorenzi F. 2005. Measurement and modelling of evapotranspiration of irrigated citrus orchard under Mediterranean conditions. Agric. for. Meteorol, 128: 199-209.
 • Shalhevet J, Mantell A, Bielorai H, Shimshi D. 1979.Irrigation of Field and Orchard Crops Under Semi- Arid Conditions. III C No 1 (Revised Version), Israel, 124 Pp.
 • Stylianou Y. 1974. Irrigation Requirements of Valencia Oranges As Affected By Frequency of Water Application. Tech. Bull. No. 16, Agric. Res. Inst., Nicosia, Cyprus, 20 pp.
 • Treeby MT, Henriod RE, Bevington KB, Milne DJ, Storey R.2007. Irrigation Management and Rootstock Effects on Navel Orange (Citrus Sinensis L. Osbeck) Fruit Quality. Agricultural Water Management,91:21–32.
 • TUIK, 2016.Türkiye İstatistik Kurumu. htpp//www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi: 10.07.2018
 • Turhan S, Ödemiş B. 2010.Farklı Su Düzeyi ve Gübre Uygulamalarının Nova Mandarininde Verim ve Pomolojik Özellikler Üzerine Etkileri.Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3(2):41-47.
 • USSL, 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils,Agriculture Handbook, No:60, 160s., USA.
 • Ünlü M, Kanber R, Kapur B, Koç DL, Tekin S.2008. Tarımsal Sulamada Su Artırımı: Kısıntılı Sulama Yaklaşımı 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları Sulama – Drenaj Konferansı Bildiri Kitabı 81-95.
 • Verreynne J, Rabe EK,Theron I. 2001.The Effect of Combined Deficit İrrigation and Summer Trunk Girdling on The İnternal Fruit Quality of ‘Marisol’Clementines .Scientia Horticulturae Volume 91, Issues 1–2, 30 November, Pages 25-37.
 • VillalobosFJ, Testi L. Moreno-Perez MF. 2009. Evaporation and Canopy Conductance of Citrus Orchards.Volume133, Pages 64-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.