Funda KAHRAMAN
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Adem İSPİR
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 19Sayı: 1ISSN: 1019-1011Sayfa Aralığı: 195 - 203Türkçe

212 4
Montaj hattı dengeleme algoritmalarının karşılaştırılması
Montaj hattı dengeleme algoritmalarının karşılaştırılması konusu araştırılırken, geçmişte yapılan bazı çalışmalara ve günümüzde kullanılan yöntemlere deyinilerek, duş kabinleri üreten bir fabrikada bu konu ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Buradaki amaç optimum seviyede seri üretimi sağlamak için etkin bir yerleşim planı ile dengelenmiş bir montaj hattının kurulmasıdır. Bunlar için en önemli faktörler, iş elemanları arasındaki öncelik ilişkileri ve çevrim süresidir.Yapılan araştırmalarda montaj hattındaki iş elemanlarının tarif ve tanımları Metot Etüdü teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Aynı zamanda İş Ölçümü teknikleri kullanılarak montaj hattındaki her bir iş elemanının gerekli standart zamanları ölçülmüştür. Fabrikada, üretilen çeşitli modeller için montaj hattının ön şemaları çizilip, çeşitli çevrim sürelerindeki denge kayıpları bulunarak hattın verimliliği ölçülmüştür,Gelecekte en önemli faktörün zaman ve insan olabileceğinden dolayı geliştirilen stratejilerin bu doğrultuda olması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışmaların teoriden ziyade fiili olarak uygulanabilirliği düşünülerek yapılması, uygulanılabilirlik açısından önem arz etmektedir,
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Aslan,D.H., “Montaj Hattı Dengeleme Yoluyla Üretim Planlama”, 1985.
 • 2. Balasubramanian,R., “Assembly Line Balancing Problem”, Operation Research, 1994.
 • 3. Johnson, “Modeling and Analysis of Manufacturing Systems”, John Wiley  Sons, Tree Generation, Inc., Operations Research, Volume 8, No.3, New York, NY, 1988.
 • 4. Askın,R.G. Standr_dge,C.R., “Modeling and Analysis of Manufacturing Systems”, John Wiley Sons, Inc., New York, NY, 1993.
 • 5. Helgeson,W.B. and Birnie,D.P., “Assembly Line Balancing Using The Danked Positional Weight Technique”, Journal of Industrial Engineering, Volume 12, No.6,1961.
 • 6. Erkut,H. ve Ba kök,M., “Montaj Hatlarının Dengelenmesiyle *İşyeri Düzenleme”, 1996.
 • 7. Moodıe,C.L., “A Heuristic Method of Assmbly Line Balancing for Assumptions of Constant of Variable Work Element Times”, Unpublished Ph. D. Thesis, Purdue University, 1964.
 • 8. Moodıe,C.L. and Young,H.H., “A Heuristic Method of Assmbly Line Balancing for Assumptions of Constant of Variable Work Element Times”, Journal of Industrial Engineering, Volume 16, No.1, 1965.
 • 9. Kılbridge,M.D. and Wester,L., “A Heuristic Method of Assembly Line Balancing”, Journal of Industrial Engineering, Volume 12, No.4, 1961.
 • 10. Kııbrıdge,M.D. and Wester,L., “Heuristic Line Balancing A Case”, Journal of Industrial Engineering, Volume 13, No.3, 1962.
 • 11. Kılbrıdge,M.D. and Wester,L., “Areview of Analytical Systems of Line Balancing”, Operation Research, Volume 10, No.5, 1962.
 • 12. Kılbrıdge,M.D. and Wester,L., “The Balance Delay Problem”, Management Science, 1961.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.